Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

JUBILEUSZ 70-LECIA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

5 lipca 2023
JUBILEUSZ 70-LECIA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

„Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości”.

  

6. lipca br. (od 10:00 do 14:00) oraz 7 lipca (od 8:30 do 16:00) br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 listopada 46) odbywać się będą uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Uczelni połączone z obchodami 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

 

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego odbędzie się pod hasłem: „Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości”. Obchody Jubileuszu 70-lecia autonomicznej działalności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaplanowane są w dniach od 6 do 7 lipca 2023 r.  

Uroczystości poprzedzone zostaną mszą świętą w intencji żyjących i zmarłych członków Społeczności Akademickiej Uczelni, która odprawiona zostanie 5 lipca 2023 r. o godz. 17.00 w Kolegiacie św. Anny
w Krakowie. Na 5 lipca na godzinę 21:00 zaplanowano Video Mapping 3D na elewacji budynku Collegium Godlewskiego, mieszczącego się przy al. Mickiewicza 21 (szczegóły w dalszej części informacji).

 W czwartek, 6 lipca br. o godz. 8:00 w programie Jubileuszu znalazło się m.in.: odsłonięcie wmurowanej w Dworku URK tablicy upamiętniającej prof. Józefa Kubicę, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (Dworek URK, ul. Balicka 253 w Krakowie). Główna uroczystość odbędzie się w Centrum Kongresowym URK (al. 29 Listopada 46). Zaplanowano m.in. referaty plenarne: prof. dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz, prorektor ds. nauki URK pt. „Wybiegając ku przyszłości: nowe wyzwania i możliwości na rynku żywności i zdrowia”, a także prof. dr. hab. inż. Tadeusza Uhla pt. „You can see more from space – Space technologies for nature and agriculture” (na temat technologii kosmicznych dla natury i rolnictwa).  Prezentowana będzie także wystawa okolicznościowa przygotowana przez Bibliotekę Główną URK (hol Centrum Kongresowego URK). Przed budynkiem Wydziału Leśnego, w którym mieści się Centrum Kongresowe URK odbędzie się EXPO – czyli pokaz technologii opracowanych przez Zespoły Badawcze URK. Pierwszy dzień zakończy Uroczysty Koncert Jubileuszowy w Klubie Akademickim „Arka”(ul. Klemensiewicza 3).

 

 

Z kolei 7 lipca br. również w Centrum Kongresowym URK odbywać się będą dwie równoległe sesje:
z okazji 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Poruszana w referatach tematyka w ramach stulecia WRE dotyczyć będzie m.in. zmian klimatycznych i możliwości uprawy niemodyfikowanych genetycznie odmian soi, aspektów ekonomicznych, środowiskowych i produkcyjnych zielonego ładu, czy dezagraryzacji wsi i gospodarstw rolnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście postępu biologicznego. Z kolei w ramach obchodów 70-lecia WHiBZ przedstawiane referaty dotyczyć będą m.in. dynamicznego rozwoju nauk zootechnicznych na URK, neuroendokrynnej regulacji procesów fizjologicznych, żywieniowych metod ograniczania emisji metanu
w chowie krów mlecznych, inteligentnych technologii w zootechnice, badań nad biologia i biotechnologią rozrodu zwierząt, czy nowych technologii w badaniach pszczół.

Szczegółowy program Jubileuszu 70-lecia URK: https://70lat.urk.edu.pl/program

Szczegółowy program: Jubileuszu 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego: https://100latwre.urk.edu.pl/program.html

Szczegółowy program Jubileuszu 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt: https://70latwhibz.urk.edu.pl/program.html

 VIDEO MAPPING 3D – 5 LIPCA 2023 r.

 

W ramach uroczystości Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w środę, 5 lipca 2023 r. w godzinach od 21.00 do 24.00 mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli podziwiać iluminację na budynku Uczelni - Collegium Godlewskiego (al. Mickiewicza 21). Zabytkowe mury budynku ożywione zostaną techniką videoprojekcji, dzięki czemu widzowie będą mogli odbyć  niezwykłą podróż od czasów historycznych Uczelni po czasy współczesne. W trakcie multimedialnego spektaklu dźwięku i obrazu pokazane będą między innymi historyczne materiały, prezentujące najważniejsze wydarzenia i postacie z historii Uniwersytetu, ale również nowoczesność. To połączenie nowych technik z historyczną tradycją jest nawiązaniem do hasła Jubileuszu: „Ze żródeł natury do kompetencji przyszłości”.

INFORMACJA NA TEMAT EXPO  - PREZENTACJI TECHNOLOGII PODCZAS JUBILEUSZU 70-LECIA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dnia 6 lipca 2023 roku na terenie przed budynkiem Wydziału Leśnego URK zostanie przygotowana specjalna strefa wystawiennicza EXPO, w ramach której odbędzie się pokaz najnowszych wynalazków i technologii opracowanych przez Zespoły naukowo-badawcze z Uniwersytetu. Wystawę koordynować będą pracownicy Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

W programie przewidziano m.in.:

- prezentację innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia w przedsiębiorstwach i instytucjach,

- pokaz filmów popularnonaukowych dotyczących efektów realizacji prac badawczych, który będzie można obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR,

- dostęp do przestrzeni „Science & Business Hub”, dzięki której będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z obszarami działalności Uniwersytetu w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii, a co za tym idzie będzie to szansa na indywidualne rozmowy z twórcami wynalazków,

- możliwość konsultacji projektów wynalazczych pod okiem doświadczonych Brokerów Technologii z Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., którzy będą do dyspozycji w zakresie przedstawienia różnych form współpracy, jaką mogą Państwo podjąć z Uniwersytetem.

Strefa wystawiennicza EXPO będzie miejscem spotkań dwóch światów, nauki oraz biznesu. Z praktyki wiemy, że przynosi to najwięcej korzyści dla obu stron!

Prezentacja Technologii EXPO odbędzie się w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia autonomicznej działalności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 100-lecia Wydziału Rolno-Ekonomicznego URK oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt URK. Nad uroczystościami Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Wydarzenie będzie okazją do wymiany wiedzy na temat najnowszych osiągnięć i badań w dziedzinie rolnictwa oraz pozostałych branż i dyscyplin realizowanych w Uczelni. Będzie to także sposobność do refleksji nad wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz pozostałych strategii dla obszarów wiejskich wypracowanych w UE.

INFORMACJE NA TEMAT UCZELNI

W ciągu 70 lat istnienia mury uczelni opuściło 94282 absolwentów. Nadano stopień doktora 1773 osobom, habilitowano 674 naukowców, a 247 osób uzyskało profesury.

Obecnie URK zatrudnia 1494 pracowników (stan na 31.05.2023 r. ) w tym 734 nauczycieli akademickich i 760 pozostałych pracowników. Kadrę akademicką tworzy 82 profesorów tytularnych, 257 doktorów habilitowanych, 333 doktorów i 62 magistrów. W pozostałej grupie jest 279 pracowników administracji, 214 technicznych, 204 obsługi, 25 bibliotecznych oraz 38 pracowników LZD w Krynicy.

 Uczelnia oferuje na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich 25 kierunków inżynierskich i 3 licencjackie (w 24 specjalnościach inżynierskich i 2 licencjackich) oraz jeden kierunek jednolity. Studia niestacjonarne  I stopnia prowadzi na 17 kierunkach inżynierskich i 2 licencjackich (w 14 specjalnościach inżynierskich, 2 licencjackich). Studia stacjonarne II stopnia realizowane są na 25 kierunkach w 40 specjalnościach, a niestacjonarne na 19 kierunkach i 27 specjalnościach.

 Na URK na wszystkich typach i stopniach studiów kształci się 7005 studentów (dane GUS S-10 stan na dzień 31.12.2022 r.), w tym 5461 na studiach stacjonarnych, a 1544 na niestacjonarnych. Dodatkowo na 14 kierunkach podyplomowych uczestniczy 324 słuchaczy. Na studiach doktoranckich jest 50 osób, a w szkole doktorskiej  95 osób , w tym 26 obcokrajowców.

 W wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 uczelnia uzyskała w 4 dziedzinach jedną kategorię A+, 3 kat. A i 8 B+. URK spełnia z nadmiarem wymogi uniwersytetu klasycznego. Dzięki uzyskanym kategoriom naukowym uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 12 dyscyplinach.  W 2023 r. planowany jest nabór kandydatów do szkoły doktorskiej z dyscypliny nauki biologiczne, natomiast w 2024 r. prawdopodobnie rozszerzymy kształcenie o doktorantów z dyscypliny weterynaria. Przewidujemy również realizację doktoratów wspólnych z innymi instytucjami naukowymi, w tym międzynarodowymi ( JOINT DEGREE).

W ciągu ostatnich 10 lat naukowcy z URK opublikowali 11124 artykułów naukowych, 460 monografii i 9 podręczników akademickich. Ich prace były cytowane prawie 59 tys. (Scopus). Uzyskali ochronę patentową na 122 wynalazków. Zrealizowali krajowych 312 projektów badawczych o wartości 129,88 mln zł oraz 26 projektów międzynarodowych o wartości 61,5 mln zł. W badaniach krajowych jest 215 grantów Narodowego Centrum Nauki o wartości 71 mln zł). Przeprowadzili 597 badań zamawianych o wartości 70,6 mln zł.

Nowoczesna infrastruktura tj. 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, stacje doświadczalne (ok. 450 ha), Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój (blisko 6400 ha) gwarantują dogodne warunki dydaktyczne dla studentów jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia prowadzi co roku kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uczelnia zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, weterynaryjnych, ekonomicznych, przyrodniczych, technicznych. Ponadto prowadzone są badania w wielu strategicznych i innowacyjnych dziedzinach, skupiających się wokół sektora Life Science. Uczelnia jest wysoko ceniona w kraju i za granicą, stawia na jakość, mobilność i innowacyjne rozwiązania. Absolwenci otrzymują zatrudnienie w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce i na świecie. Studia na URK to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka. W swojej ofercie URK proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne m.in. w ramach programu ERASMUS+, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. URK to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.  Uczelnia oferuje także naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse. Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość", Dom Studencki Nr III „Oaza", Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

HISTORIA UCZELNI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jedną z wiodących Uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 roku rozwijały się nauki rolnicze i leśne. W tym roku Uczelnia obchodzić będzie Jubileusz 70-lecia.

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku.

W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację.

Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów.

Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja – prekursora nauk rolniczych w Polsce.

11 kwietnia 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ważniejsze daty w historii Uczelni:

1776    Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa

1806 - 1809     Katedra Gospodarstwa Wiejskiego

1890 - 1923     Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

1923    Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego

1946 - 1949     Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego

1949    Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego

1953 - 1972     Wyższa Szkoła Rolnicza

1972    Akademia Rolnicza

1978    Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2008    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Historia powstania wydziałów

1953    Wydział Zootechniczny (obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

1955    Wydział Melioracji Wodnych (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

1963    Wydział Leśny (reaktywowany)

1968    Wydział Ogrodniczy

1973    Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.)

1977    Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa (później - Wydział Agroinżynierii, a obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)

1994    Wydział Technologii Żywności

2003    Międzywydziałowe Studium Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

2009    Architektura Krajobrazu – Studia międzywydziałowe

2010    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

2014    Przekształcenie Wydziału Ogrodniczego w Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

2014    Włączenie Architektury Krajobrazu - Studiów Międzywydziałowych w strukturę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Izabella Majewska

rzecznik prasowy URK

oprac. redakcja ppr.pl


POWIĄZANE

Ponad 90 proc. firm spodziewa się, że ten czynnik będzie odgrywać coraz większą ...

Ogrom wrażeń, niemal 200 wystawców z ponad 30 krajów, dziesiątki godzin rozmów b...

W jakim stopniu większa dostępność kredytów przekłada się na popyt na mieszkania...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę