aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Już w maju 2023 roku, będą mogły powstać pierwsze polskie fundacje rodzinne.

9 lutego 2023
Już w maju 2023 roku, będą mogły powstać pierwsze polskie fundacje rodzinne.

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawkach Senatu. Fundamentalne założenia pozostały bez zmian. „Będzie to najlepszy instrument na wielopokoleniową sukcesję dla firm rodzinnych, z jednoczesną ochroną rodzinnego majątku” – mówi Paweł Tomczykowski, partner zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, jeden ze współautorów pierwszego projektu ustawy o fundacji rodzinnej, ekspert bezpośrednio zaangażowany w prace legislacyjne.

W zasadniczej części Sejm zaakceptował poprawki wprowadzone przez Senat, które dotyczyły kwestii technicznych, redakcyjnych oraz uprawnień organów fundacji rodzinnej. Sejm odrzucił poprawki Senatu w kwestiach podatkowych dotyczących repatriacji kapitału zagranicznego, tzw. estońskiego CIT oraz podatku od nieruchomości komercyjnych. Oznacza to, że ustawa w wersji przekazanej do prezydenta:

- nie pozwala na bezpodatkową repatriację aktywów znajdujących się w zagranicznych fundacjach prywatnych, poprzez przyjęcie, że wnoszone byłyby one bezpośrednio przez fundatora, a tym samym korzystałyby ze zwolnienia w PIT przy wypłacie świadczeń dla najbliższych beneficjentów;

- nie pozwala na łączenie fundacji rodzinnej z popularnym i korzystnym systemem opodatkowania jakim jest tzw. estoński CIT. Tym samym fundacja rodzinna nie będzie mogła być wspólnikiem spółki korzystającej z tzw. estońskiego CIT, jak również fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej nie będą mogli być wspólnikami spółki korzystającej z tzw. estońskiego CIT;

- obejmuje fundację rodzinną podatkiem od nieruchomości komercyjnych, jeżeli fundacja ta jest właścicielem nieruchomości o wartości przekraczającej 10 mln zł. 

Dodatkowo Sejm nie zgodził się z poprawką Senatu, co do wyłączenia prawa pierwokupu KOWR wobec gruntów rolnych wnoszonych przez fundatora do fundacji rodzinnej. Z drugiej strony, rozszerzony został zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację o gospodarkę leśną wykonywaną w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Zdaniem Pawła Tomczykowskiego, partnera zarządzającego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, jednego ze współautorów pierwszego projektu ustawy o fundacji rodzinnej, eksperta bezpośrednio zaangażowanego w prace legislacyjne, rozwiązania zaproponowane w ustawie należy ocenić jako dobre.

 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 

Istotnym ich elementem jest możliwość prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej w niemałym zakresie: fundacja będzie m.in. mogła być wspólnikiem w spółkach, nabywać i zbywać papiery wartościowe, wynajmować nieruchomości, dokonywać lokat bankowych, prowadzić określoną działalność rolniczą i działalność w zakresie gospodarki leśnej. W ocenie Pawła Tomczykowskiego ustawa przynosi też dobre rozwiązania podatkowe, dopingujące do reinwestowania i rozwoju rodzimych firm. Fundacja będzie mogła bez opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywać dywidendę, sprzedawać akcje, udziały, wynajmować nieruchomości, otrzymywać odsetki z lokat bankowych. Wypłaty na rzecz beneficjentów z najbliższej rodziny będą obciążone jedynie 15% podatkiem. Nie będzie tu daniny solidarnościowej i składek na ZUS.


„Fundacja rodzinna jest instytucją, która z powodzeniem spełnia swoje założenia na całym świecie. Spełni je też w Polsce. Gwarantuje ona trwanie firmy przez pokolenia i wpływa na jej bezpieczeństwo, a ponadto – umożliwia nieobciążone podatkami pomnażanie majątku poprzez wykorzystanie aktywów wniesionych do fundacji” – mówi Paweł Tomczykowski.


Kluczowe jest również to, że fundator, tworząc fundację rodzinną i wnosząc do niej aktywa, nie otrzyma w zamian żadnego świadczenia ekwiwalentnego. Oznacza to, że rodzinny majątek będzie odizolowany od działalności operacyjnej i związanych z nią ryzyk, a nadto nie będzie on podlegać egzekucji z majątku fundatora, gdyż stanie się on własnością fundacji rodzinnej posiadającej osobowość prawną.


Jak twierdzi Paweł Tomczykowski: „Majątek fundacji rodzinnej nie będzie wchodził do masy spadkowej, a to oznacza, że nie podlega on dziedziczeniu. Dodatkowo dzięki zmianom w polskich konserwatywnych przepisach o zachowku, po upływie 10 lat od dnia wniesienia majątku do fundacji rodzinnej, nie będzie on objęty zachowkiem. Będzie to sprzyjało konsolidacji majątku w rękach rodzin przedsiębiorców – co tylko wzmocni polską gospodarkę”.


Prezydent RP ma obecnie 30 dni na podpisanie tejże ustawy, która ostatecznie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Po 3-miesiącach do dnia tej publikacji, a zatem najprawdopodobniej już w maju 2023 roku, będą mogły powstać pierwsze polskie fundacje rodzinne.

Więcej info znajduje się TUTAJ

 Źródło informacji: Kancelaria Ożóg Tomczykowski


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę