aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Komisja Kobiet Copa

8 czerwca 2016
Komisja Kobiet Copa

W dniu 27 maja 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. W porządku obrad znalazły się tematy dotyczące: ostatnich działań Komisji Kobiet Copa; ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie; obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji w rolnictwie oraz kobiet i przedsiębiorczości.

Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Komisji Kobiet Copa wzięły udział członkinie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR: Danuta Lebioda-przewodnicząca Rady (woj. zachodniopomorskie), Zofia Stankiewicz-I Zastępczyni Przewodniczącej (woj. warmińsko-mazurskie), Ewa Bednarek- II Zastępczyni Przewodniczącej (woj. łódzkie), Krystyna Stępniak-członkini Prezydium (woj. lubelskie), Wanda Krause-członkini Prezydium (woj. pomorskie), Jolanta Nawrocka –członkini Prezydium (woj. wielkopolskie) oraz Dyrektor Biura KRIR - Katarzyna Szczepaniak.

Na początku posiedzenia przedstawiono ostatnie działania Komisji Kobiet Copa. Przewodnicząca Komisji powiadomiła uczestniczki o corocznej nagrodzie dla rolniczek, która w tym roku będzie przyznana w przez euro-deputowaną Panią Elisabeth Kostinger, członkinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Parlamencie Europejskim. Przedstawiła również kryteria i regulamin zgłaszania projektów, które w pierwszym rzędzie będą podlegały selekcji w Copa-Cogeca. Krótka lista pięciu wyselekcjonowanych projektów zostanie przesłana do Komisji która będzie złożona z przedstawicieli: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca oraz Komitetu Regionów w celu przyznania nagrody dla najbardziej innowacyjnej rolniczki w Unii Europejskiej.

Następnie Sekretariat przedstawił dokument odnośnie strategicznej wizji Komisji Kobiet na rzecz promowania statusu rolniczek, który został przyjęty podczas ostatniego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca, które odbyło się w kwietniu bieżącego roku.

W ramach Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewodnicząca Komisji Kobiet wzięła udział w warsztatach dotyczących inkluzji społecznej, które odbyły się w marcu tego roku w Komisji Europejskiej. Podczas warsztatów przewodnicząca Komisji przedstawiła prezentację odnośnie statusu kobiet w rolnictwie oraz potrzeby bardziej aktywnego działania na rzecz kobiet na obszarach wiejskich w ramach PROW.

Następnie Sekretariat przedłożył uczestniczkom posiedzenia wkład Komisji Kobiet COPA do sprawozdania Parlamentu Europejskiego pt. „W jaki sposób wspólna polityka rolna może ułatwić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich”.

Sekretariat zapoznał również uczestniczki z działaniami Komitetu Doradczego do spraw równości szans kobiet i mężczyzn oraz walnego zgromadzenia Europejskiego Lobby Kobiet.

W kolejnej części spotkania Pan Chris Botterman- przewodniczący Geopa, przedstawił prezentację odnośnie ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie.

Po prezentacji odbyła się debata podczas której delegacja z Belgii potwierdziła, że sytuacja kobiet i ich status socjalny w Belgii jest w bardzo trudnej sytuacji ponieważ status który funkcjonował od 2005 roku znacznie się zmienił na niekorzyść dla kobiet.

Pan Botterman zauważył, że w ubezpieczeniach społecznych istnieją dwa systemy, jedne jest prywatny a drugi państwowy, nie są one jednak komplementarne. Należy wziąć pod uwagę, że do 2005 roku nie było żadnego statutu w kwestii ubezpieczeń dla kobiet rolniczek.

W Finlandii ubezpieczenie jest obowiązkowe dla osób pracujących w gospodarstwie.

Sekretariat zaproponował dokonanie przeglądu systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie w poszczególnych krajach członkowskich w celu dokonania porównań na poziomie unijnym.

W kolejnym punkcie porządku obrad zajęto się kwestią obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji w rolnictwie. W ramach tego punktu przedstawiono dwie prezentacje, pierwszą z DG Agri, drugą z fińskiej organizacji MTK, które podsumowała przewodnicząca Komisji Kobiet-Pani Willemien Koning-Hoeve.

Przedstawiciel DG Agri w swojej prezentacji zauważyła, że działania polityczne na poziomie unijnym zmierzają do takiego samego traktowania obojga płci. W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich jest możliwość promocji kobiet wiejskich, decyzje jednak w tym zakresie podejmują poszczególne rządy krajów członkowskich bowiem to one tworzą PROW na poziomie krajowym. Komisja podjęła działania w celu stworzenia raportu na temat równości płci, którego pojawienie się jest przewidziane na 2017 rok.

Delegacja z Austrii zauważyła, że ważne są programy dla kobiet, które przewidują szkolenia tak aby mogły w bardziej profesjonalny sposób zaangażować się w sektorze rolniczym. Kobiety powinny być motywowane do działania. Niestety państwa członkowskie nie są zainteresowane tworzeniem pod-programów dla kobiet na obszarach wiejskich. Przedstawicielka DG Agri potwierdziła, że rozwiązaniem dla większego udziału kobiet w życiu publicznym byłby parytet niestety nie jest on zawsze najlepiej funkcjonującym narzędziem.

Następnie przedstawiono prezentację z Finlandii. W krajowej organizacji rolniczej MTK staramy się aby kobiety były jak najbardziej reprezentatywne. Nasza organizacja należy do WFO (Światowa organizacja rolników), która zrzesza w sumie 15 krajów i 80 różnych organizacji. W ramach światowej organizacji mamy również Komitet Kobiet. Badania przeprowadzone przez WFO wykazały, że ponad 50% wyprodukowanej na świecie żywności jest produkowane przez kobiety. W Afryce procent ten jest jeszcze wyższy bo osiąga poziom 80%, natomiast w Azji reprezentuje około 60%. W badaniach wykonanych przez WFO wykazano ponadto, że rolnictwo traci wiele ze swojego potencjału rozwojowego kiedy kobiety nie mają dostępu do gruntów, kredytów itd. Rolą Komitetu Kobiet przy WFO jest promocja i edukacja kobiet oraz podnoszenie świadomości o możliwościach realizacji kobiet w sektorze rolnictwa. Deklaracja COP21 jest przykładem dobrych praktyk działań kobiet na rzecz obszarów wiejskich. W ramach działań Komitetu Kobiet stworzono światową sieć rolniczek na poziomie WFO. Delegacja za Szwecji zauważyła, że w kraju istnieje facebook kobiet rolniczek i jest to stale rosnąca i bardzo aktywna grupa.

Uczestniczki są zdania, że należy zbierać dane co do obecności działań kobiet na obszarach wiejskich. należy stworzyć grupę facebook kobiet rolniczek na poziomie europejskim. Kobiety potrzebują lepszej edukacji i możliwości zaangażowania się w różnych podmiotach społecznych. Należy również pracować nad opracowaniem europejskiego programu na rzcze kobiet. Delegacja z Austrii podkreśliła, że kobiety powinny być zachęcane do działań i podejmowania decyzji.

Przewodnicząca Komisji Kobiet zauważyła, że zgodnie z danymi, które są w posiadaniu Copa-Cogeca a pochodzącymi z 2011 roku tylko 14% kobiet jest zaangażowanych w organizacje rolnicze. Zaproponowała również aby wszystkie delegacje kolejno przedstawiły prezentacje na temat obecności kobiet w związkach/organizacjach rolniczych.

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Danuta Lebioda podkreśliła znaczenie edukacji, szkoleń i stawiania przed kobietami celów profesjonalnych aby lepiej wykorzystać potencjał kobiet. Podkreśliła, że kobiety są podzielone między obowiązkami w domu a działaniami na zewnątrz. Powinny być motywowane aby uczestniczyć i czynnie tworzyć politykę w zakresie rolnictwa.

W popołudniowej sesji przedstawiono trzy prezentacje odnoszące się do tematu kobiet i przedsiębiorczości. Pani Oana Neagu, Dyrektor do spraw ogólnych Copa-Cogeca, przedstawiła prezentację na temat Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Następnie Pani Anna Danti zaprezentowała możliwości promowania przedsiębiorczości i optymalizacji warunków biznesowych dla MŚP zwracając szczególną uwagę na przedsiębiorczość kobiet. Na koniec Pani Margit Batthyány-Schmidt reprezentująca Węgierską Izbę Rolniczą, przedstawiła informacje na temat Światowego Związku Małych i Średnich Przedsiębiorców (WUSME).

krir.pl


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę