aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Komisja Rolna PE chce zawieszenia ceł na nawozy

3 lutego 2023
Komisja Rolna PE chce zawieszenia ceł na nawozy

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego głosowała wczoraj nad projektem rezolucji uzupełniającej listopadowy komunikat Komisji w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wyraźną większość głosów za przyjęciem rezolucji w komisji i przegłosowanie proponowanych środków. Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjmuje zdroworozsądkowe środki w odpowiedzi na kryzys na rynku nawozów

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska w obliczu rekordowego kryzysu cen i dostępności nawozów, jaki przeżywają rolnicy, wystosowała pierwszy komunikat mający na celu przedstawienie krótko-, średnio- i długoterminowych rozwiązań. Tekst okazał się rozczarowujący i brakowało w nim krótkoterminowych rozwiązań. W tym kontekście Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły inicjatywę Komisji ds. Rolnictwa dotyczącą przedstawienia uzupełniających propozycji.

Przyjęte wczoraj środki są we właściwym kierunku i eliminują niektóre z kluczowych niedociągnięć wskazanych w komunikacie Komisji. Copa i Cogeca ze szczególnym zadowoleniem przyjmują skoncentrowanie się na pilnych środkach mających na celu poprawę funkcjonowania rynku, które zostały częściowo pominięte w komunikacie Komisji. Kluczowe znaczenie miał wniosek o zawieszenie konwencjonalnych ceł przywozowych na wszystkie nawozy mineralne, a także stosowanie alternatyw dla nawozów chemicznych, takich jak RENURE („odzyskany azot z obornika”) i poferment, które zwiększają obieg zamknięty w gospodarstwach. Jeśli chodzi o wnioski długoterminowe, popieramy wolę Komisji ds. Rolnictwa, by zwiększyć przejrzystość rynku nawozów, co powinno stanowić zasadniczą część długoterminowej strategii nawozowej.

Mamy teraz nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym posłowie do PE zagłosują zdecydowaną większością głosów za tym projektem rezolucji, aby udzielić solidnego mandatu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Norbertowi Linsowi (PPE, DE), który zainicjował tę rezolucję- stwierdza COPA-COGECA.

Z kolei więcej dowiadujemy się bezpośrednio z samej Komisji d/s Rolnych Parlamentu Europejskiego. W przyjętym komunikacie z ostatniego posiedzenia  poświęconego trudnej sutuacji na rynku nawozów czytamy tak:

Komisja i kraje UE powinny wspierać przejście na nawozy organiczne i zmniejszyć zależność od nawozów rosyjskich - uważają posłowie z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Projekt tekstu, przeprowadzony przez Komisję Rolnictwa przez jej przewodniczącego Norberta Linsa (PPE, Niemcy) i zatwierdzony 38 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się, stanowi, że wszystkie nawozy mineralne, z wyjątkiem tych pochodzących z Rosji i Białorusi, powinny nadal być tymczasowo zwolnione z należności celnych przywozowych w celu ustabilizowania cen.

Posłowie podkreślają, że Rosja nadużyła swojej dominacji w dostawach gazu i używała nawozów jako broni politycznej. Wskazują, że dalsze stosowanie tych nawozów na dużą skalę grozi napędzaniem rosyjskich wysiłków wojennych i wspieraniem innych autokratycznych reżimów. Jednak uzależnienie UE od nawozów rosyjskich i białoruskich nie powinno być zastępowane innymi nawozami importowanymi; zauważają, że przejście na niskoemisyjny europejski przemysł nawozowy nie powinno być również zagrożone.

Posłowie wzywają Komisję do opracowania długoterminowej unijnej strategii nawozowej oraz do przedstawienia do czerwca 2023 r. unijnej strategii na rzecz zrównoważonych składników odżywczych w glebie - czytamy w komunikacie Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Produkty EKO-SCHEMAT i RENURE zastępujące nawozy chemiczne

Aby zająć się sytuacją nawozów, posłowie wzywają kraje UE do określenia rozwiązań, które skutecznie wykorzystują plany strategiczne WPR i, w tym kontekście, echo-programy w celu promowania nawozów organicznych.

Posłowie domagają się również, aby organiczne alternatywy dla nawozów chemicznych, takie jak RENURE („odzyskany azot z manURE”), mogące zastąpić nawozy chemiczne bez powodowania dodatkowych emisji, zostały włączone powyżej progu w strefach wrażliwych na azotany, określonego w dyrektywie azotanowej.- kończy komunikat Komisji Rolne PE.

***

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie zapewniamy zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne rolnictwo UE, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom ludzi w całej Europie.Więcej informacji www.copa-cogeca.eu

Red. ppr.pl na podst. źródło: Komisja Rolna PE; COPA-COGECA


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę