aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Marc Angel nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

20 stycznia 2023
Marc Angel nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w tajnym głosowaniu, Marc ANGEL (S&D, LU) otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów i został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, po dwóch turach głosowania.

Nowo wybrany wiceprzewodniczący zastępuje Evę Kaili (NA, EL) jako piąty wiceprzewodniczący w Prezydium Parlamentu.

Eva Kaili przestała być wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego z powodu skandalu korupcyjnego i została pozbawiona stanowiska w grudniu 2022r i przebywa w belgijskim areszcie.
Wczoraj, sąd belgijski przedłużył jej areszt o kolejny miesiąc.

Parlament musi wykorzystać ten moment, mówili europosłowie na plenarnych posiedzeniach.

Miesiąc po zarzutach i oskarżeniach skierowanych przeciwko niektórym posłom do PE Parlament podsumował rozwój sytuacji i zażądał konkretnych działań w celu zlikwidowania luk prawnych.

Otwierając debatę w imieniu Komisji Europejskiej, komisarz Ylva Johansson potępiła „nielicznych, którzy narazili na szwank dobrą pracę tak wielu”. Dodała, że sama większa przejrzystość i odpowiedzialność nie wystarczą do walki z korupcją, którą należy zwalczać z całą mocą prawa. Następnie ogłosiła, że już wkrótce Komisja przedstawi nowe prawo kryminalizujące wszystkie formy korupcji, z ujednoliconymi definicjami i karami w całej UE oraz niezbędnymi narzędziami dla policji i sądów. Komisarz dodała, że przygotowywany jest również drugi zestaw środków, „pakiet obrony demokracji”.

Posłowie do PE, którzy zabrali głos w imieniu grup politycznych, wyrazili nieustający gniew, wstyd i szok z powodu zarzutów o korupcję, a mówcy reprezentujący zdecydowaną większość byli oburzeni, że działania kilku osób rzucają cień na Izbę, która reprezentuje wszystkich Europejczycy.

Powtarzając, że demokracja nie jest na sprzedaż i że pilnie potrzebne są reformy, aby chronić demokrację przed korupcją i zagraniczną ingerencją, debata toczyła się wokół konkretnych propozycji dotyczących dalszych działań, w tym:

- powołanie komisji zajmującej się daną sprawą;
- uczynienie w pełni obowiązkowego rejestru UE służącego przejrzystości ;
- ustanowienie Niezależnego Organu ds. Etyki dla instytucji UE;
- doskonalenie zasad związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości;
- lepsze egzekwowanie istniejących przepisów; oraz
w pełni uwzględniając wkład dwóch komisji specjalnych ds. zagranicznej ingerencji ( INGE i ING2 ).

Większość posłów do PE zgodziła się, że zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności może nastąpić jedynie w sposób otwarty, publiczny i poprzez przyjęcie odpowiedzialności tam, gdzie to konieczne, w celu odzyskania zaufania publicznego. Wielu zwracało uwagę, że nie chodzi o to, który kraj jest obecnie w centrum uwagi za próby ingerowania w europejską demokrację, ale o to, że UE i Parlament w szczególności muszą chronić się przed takimi próbami.

Niektórzy odnosili się do postrzeganej kultury bezkarności i negatywnych skutków lobbingu oraz narzekali, że dodatkowe dochody posłów do PE i sposób wydawania ich diet nie są wystarczająco dokładnie monitorowane. Kilku wyraziło wątpliwości, czy istniejące struktury polityczne są w stanie rozwiązać te problemy, podczas gdy inni uznali, że Parlament zareagował z niezwykłą determinacją, aby rozwiązać ten problem.

Na ostatnim posiedzeniu Parlemntu Europejskiego debatowano również nad priorytetami szwedzkiej prezydencji w Radzie UE. Eurodeputowani omówili z premierem Ulfem Kristerssonem program sześciomiesięcznej prezydencji Szwecji w Radzie, która rozpoczęła się 1 stycznia.

Szwedzka prezydencja wyznaczyła sobie 4 priorytety. Bezpieczeństwo, konkurencyjność, transformacja ekologiczna i energetyczna, wartości demokratyczne i praworządność. To są priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2023 roku.

Szwecja obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w okresie historycznych wyzwań dla państw członkowskich i całej Unii. Nielegalna, niedopuszczalna i niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, z tragicznymi konsekwencjami dla migracji, a także światowych dostaw żywności i energii. Ukraina walczy o przetrwanie jako naród – oraz o bezpieczeństwo i życie swoich obywateli. UE i jej państwa członkowskie zgromadziły bezprecedensowe poparcie dla Ukrainy i zdecydowanie pozostaną po jej stronie. Należy zapewnić stałą współpracę z zaufanymi partnerami, w tym silne powiązania transatlantyckie.

Gospodarki europejskie są poważnie dotknięte wojną rosyjską, a także trwającymi manipulacjami w dostawach energii. Rosnące poziomy inflacji, stóp procentowych i cen energii stawiają firmy i obywateli w trudnej sytuacji. Chociaż podjęto zdecydowane działania, konieczne jest, abyśmy wytrwali w przejściu na zieloną gospodarkę i chronili podstawy naszego modelu gospodarczego dla długoterminowego wzrostu.

Nasza jedność i gotowość do działania pozostają kluczem do bezpieczeństwa, odporności i dobrobytu UE.

Cztery priorytety prezydencji szwedzkiej

Bezpieczeństwo – jedność

Szybka i zdecydowana reakcja UE na inwazję na Ukrainę jest przejawem naszej siły, gdy działamy razem. Priorytetem prezydencji szwedzkiej będzie dalsze wsparcie gospodarcze i wojskowe dla Ukrainy, a także wsparcie na drodze Ukrainy do UE. Będzie to wymagało dalszych wysiłków zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Konieczne są dalsze kroki w celu odbudowy i reformy prowadzącej do integracji z UE.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo naszej Unii i obywateli, musimy wypracować konsensus w sprawie solidnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, w ścisłej współpracy z partnerami. Dalsze kroki będą opierać się na naszych wspólnych działaniach na rzecz przeciwdziałania agresji Rosji na Ukrainę, a także wdrażaniu kompasu strategicznego i innych inicjatyw. Walka z transgraniczną przestępczością zorganizowaną będzie kontynuowana w odpowiedzi na uzasadnione żądania obywateli dotyczące bezpiecznych społeczności.

Konkurencyjność

Najpilniejszą uwagę polityczną z konieczności poświęca się wojnie na Ukrainie i jej krótkoterminowym skutkom. Równoczesne skupienie uwagi na wysiłkach na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego jest nadal konieczne, aby sprostać naszym długoterminowym wyzwaniom. Siła, odporność i pozycja Europy w świecie zależą od naszych wyników gospodarczych, które są ściśle powiązane z jednolitym rynkiem i możliwościami handlu światowego.

Podmioty gospodarcze czerpią korzyści z działania na największym jednolitym rynku na świecie i skutecznie konkurują na rynkach światowych, kładąc podwaliny pod europejskie bogactwo, dobrobyt i międzynarodową pozycję. UE musi nadal zapewniać jak najlepsze warunki dla zdrowej i otwartej gospodarki opartej na wolnej konkurencji, prywatnych inwestycjach i udanej cyfryzacji.

Szwedzka prezydencja będzie dążyć do zakotwiczenia skoordynowanego podejścia do europejskiej konkurencyjności na pierwszym miejscu w programie politycznym.

Transformacja ekologiczna i energetyczna

Prezydencja szwedzka będzie kontynuować wysiłki na rzecz rozwiązania problemu wysokich i niestabilnych cen energii, jednocześnie zajmując się długoterminową reformą rynku energii.

Globalne wyzwanie klimatyczne wymaga globalnej reakcji. Europa musi dawać przykład, realizując ambitne cele klimatyczne, pobudzając wzrost i konkurencyjność. Uruchomimy Fit for 55 i przyspieszymy transformację energetyczną.

W okresach przemian przemysłowych i technologicznych pionierzy mają przewagę konkurencyjną. Europejskie przedsiębiorstwa i branże już teraz przodują w tej transformacji. Wspólne europejskie kroki w kierunku uniezależnienia się od paliw kopalnych są konieczne nie tylko dla zielonej transformacji, ale także dla naszego bezpieczeństwa. Europejskie firmy dostarczające ekologiczne rozwiązania będą cieszyły się dużym zainteresowaniem na całym świecie i mogą pomóc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Przejście do zasobooszczędnej, wolnej od paliw kopalnych przyszłości będzie wymagało znacznych inwestycji w innowacyjne branże, które mogą przełożyć najlepsze pomysły i innowacje na funkcjonalne rozwiązania. Musimy zapewnić odpowiednie ramy regulacyjne i polityki, aby przyciągnąć te inwestycje.

Wartości demokratyczne i rządy prawa – nasz fundament

Unia Europejska opiera się na wartościach demokratycznych, torując drogę do spójności, swobód jednostki, niedyskryminacji, zwiększonej produkcji gospodarczej i globalnego wpływu. Przestrzeganie zasady praworządności i praw podstawowych jest zatem istotnym elementem szwedzkiej – a właściwie każdej – prezydencji Rady.

Zobacz, jak premier przedstawia priorytety
Premier Ulf Kristersson przedstawił priorytety prezydencji szwedzkiej w przemówieniu wygłoszonym 14 grudnia w Riksdagu (szwedzkim parlamencie). Tutaj można przeczytać całe przemówienie.TUTAJ

źródło: Parlament Europejski


POWIĄZANE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia...

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką udali się z wizytą do Stanów Zjednoczonych i K...

Chińska firma ogłosiła, że najnowsza wersja systemu operacyjnego Harmony o rozwi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę