Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Międzynarodowy Dzień Kobiet: UE podejmuje przełomowe decyzje

8 marca 2023
Międzynarodowy Dzień Kobiet: UE podejmuje przełomowe decyzje

07 marca, dzień przed Międzynarodowym Dniem Kobiet Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali następujące oświadczenie:  

„W Międzynarodowym Dniu Kobiet myślimy o odporności i sile kobiet. Ich determinacja, by przeciwstawić się niesprawiedliwości. Ich poświęcenie w obronie innych. Ich nieustanne dążenie do zmian.

Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi kobietami, aby nadać rozmach ich prawom na całym świecie. Chcemy dać kobietom możliwość swobodnego realizowania swoich celów życiowych.

Niepokojący jest rosnący na całym świecie ucisk kobiet i dziewcząt oraz ataki na ich prawa człowieka.

Opowiadamy się za kobietami w Iranie, których wolności są systematycznie ograniczane; oraz w Afganistanie, gdzie talibowie próbują wymazać obecność kobiet i dziewcząt z przestrzeni publicznej, a także w innych miejscach na świecie, gdzie podstawowe prawa i wolności kobiet są zagrożone lub odmawiane.

Jesteśmy również głęboko zaniepokojeni doniesieniami, że rosyjskie siły zbrojne wykorzystują przemoc seksualną wobec kobiet i dzieci na Ukrainie jako broń wojenną.Działania te stanowią zbrodnie wojenne, a sprawcy muszą zostać postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Będziemy nadal współpracować z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby Rosja zapłaciła za te okrucieństwa.

Aby wzmocnić globalną odpowiedzialność, UE przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec sprawców przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym.

Są też dobre wieści. UE podjęła przełomowe decyzje, aby zapewnić kobietom w UE takie same szanse jak mężczyznom. Na przykład dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym równowagi płci w zarządach spółek lub przejrzystości wynagrodzeń. Chcemy również ustanowić ogólnounijne zasady zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Jest więcej pracy do wykonania. Prawdziwe równouprawnienie jest jeszcze daleko. Równość płci zostanie osiągnięta dopiero wtedy, gdy wszyscy będziemy częścią jej promocji i obrony, czy to w UE, czy na świecie”. 

 

Zrozumienie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

 

  • Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to różnica w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn
  • Nieskorygowane zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć to różnica między średnimi godzinowymi zarobkami brutto mężczyzn i kobiet wyrażona jako odsetek zarobków mężczyzn. Nie bierze pod uwagę wykształcenia, wieku, przepracowanych godzin ani rodzaju wykonywanej pracy.
  • Dane obejmują tylko firmy zatrudniające 10 lub więcej pracowników


Jak duże są różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE?

Kobiety w UE zarabiają średnio prawie 13% mniej na godzinę niż mężczyźni. Istnieją duże różnice między państwami członkowskimi: w 2020 r. największe zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć odnotowano na Łotwie (22,3%), podczas gdy krajem UE o najniższym zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć był Luksemburg (0,7%).

 

kobiety wykres

 

Jak Parlament Europejski pracuje nad zmniejszeniem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Chociaż równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad UE, a zasada równej płacy za taką samą pracę została wprowadzona ponad 60 lat temu, kobiety w UE nadal otrzymują średnio o 13% mniej za godzinę niż mężczyźni. Parlament Europejski chce to zmienić.

Równość wynagrodzeń jest regulowana dyrektywą UE , ale Parlament wielokrotnie zwracał się o jej rewizję i podjęcie dalszych działań.

Przeczytaj więcej o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz równości płci

Wprowadzenie obowiązków przejrzystości płac
W kwietniu 2022 r. Parlament poparł wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zasad przejrzystości wynagrodzeń , ale wezwał do ich szerszego zastosowania.

Parlament Europejski chce, aby firmy zatrudniające 50 pracowników – zamiast 250, jak proponowała Komisja – były zobowiązane do:

Ujawnij informacje, które ułatwią porównywanie wynagrodzeń

Sprawozdanie na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć

Opracuj plan działania dotyczący płci, jeśli różnica wynosi co najmniej 2,5%

Zakazać tajemnicy płacowej


Indeks Równości Płci

Poniżej prezentujemy Indeks Równości Płci daje UE i państwom członkowskim ocenę od 1 do 100 . Wynik 100 oznaczałby, że kraj osiągnął pełną równość kobiet i mężczyzn.

 

08 MARCA_Międzynarodowy Dzień Kobiet


Tematem Międzynarodowego Dnia Kobiet 2023 jest „DigitALL: Innowacja i technologia na rzecz równości płci”. Przepaść cyfrowa ze względu na płeć uniemożliwia kobietom pełne czerpanie korzyści z transformacji cyfrowej. Poprzez unijną strategię cyfrową i zrównoważony wzrost gospodarczy UE stara się zapewnić kobietom równy dostęp do niewykorzystanego potencjału technologii cyfrowych.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności . Inwestycje w kształcenie i szkolenie umiejętności kobiet i dziewcząt odgrywają zasadniczą rolę we wzmacnianiu pozycji kobiet we wszystkich dziedzinach oraz w zmniejszaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

W 2022 r. UE dokonała ważnych przełomów w prawodawstwie promującym równouprawnienie płci. W marcu 2022 r. Komisja zaproponowała minimalne unijne standardy zwalczania przemocy ze względu na płeć. Proponowana dyrektywa po raz pierwszy odnosi się do przemocy w internecie, takiej jak udostępnianie intymnych zdjęć bez zgody; prześladowanie w sieci; nękanie w sieci; oraz cybernawoływanie do przemocy lub nienawiści. Od sierpnia 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe prawa dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w całej UE . We wrześniu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejską Strategię Opieki . W listopadzie 2022 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie równowagi płci w zarządach spółek, która wprowadza progi dla zrównoważonej reprezentacji płci w zarządach spółek giełdowych. W grudniu osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń . Komisja opublikowała dziś swoje sprawozdanie na temat równouprawnienia płci w UE za 2023 r. , zawierające aktualne informacje na temat działań podjętych w celu realizacji  strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 .  

Komisja rozpoczyna jutro kampanię na rzecz kwestionowania stereotypów związanych z płcią , która jest ważnym elementem strategii na rzecz równouprawnienia płci . W tym roku Komisja Europejska ogłasza również zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Obywatelstwo, Równość, Prawa i Wartości (CERV) w celu wspierania równości płci, w tym zrównoważonego udziału kobiet w podejmowaniu decyzji gospodarczych i politycznych. 

UE nadal jest siłą napędową promowania równości płci poza swoimi granicami, we wszystkich wymiarach swojej pracy. Ponadto w ramach III planu działania w sprawie równouprawnienia płci na lata 2021–2025 (GAPIII) Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) dążą do tego, by do 2025 r. 85 % nowych działań zewnętrznych UE przyczyniło się do równouprawnienia płci, a także wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt. Aby osiągnąć ten cel, zintensyfikowano uwzględnianie aspektu płci we wszystkich politykach zewnętrznych i sektorach, poczynając od włączenia celów GAP III, oraz promuje się podejście uwzględniające transformację płci, oparte na prawach i przekrojowe.

Stawanie w obronie praw kobiet i równości płci jest głównym priorytetem polityki zewnętrznej UE. Ostatnio, w grudniu 2022 r., UE i partnerzy z Afryki połączyli siły , aby poprawić prawa w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Afryce w ramach Global Gateway. Nastąpiło to po pakiecie wsparcia mającym na celu wsparcie praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet na całym świecie we wrześniu 2022 r. Te dwa działania przeznaczają 105 mln euro na wsparcie kobiet na całym świecie.

W 2023 r. przypada 75. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, że „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”.

Jutro, w uznaniu godnych uwagi postępów w kierunku równouprawnienia płci dokonanych przez organizacje akademickie i badawcze, Komisja ogłosi zwycięzców Nagrody UE dla Mistrzów Równości Płci. Nazwiska zwycięzców będą dostępne w wiadomościach online . Ceremonia wręczenia nagród będzie transmitowana na żywo tutaj .

Po więcej informacji

Sprawozdanie z 2023 r. na temat równouprawnienia płci w UE


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę