EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Najpopularniejsze owoce i warzywa grudnia

17 stycznia 2023
Najpopularniejsze owoce i warzywa grudnia

Wśród najpopularniejszych gatunków grudnia Kantar wymienia jabłka, gruszki, śliwki, borówki i maliny, wśród warzyw cebule, pomidory, paprykę i ogórki. W porównaniu do grudnia 2021 roku najbardziej wzrosło spożycie borówek, malin i śliwek. W porównaniu do grudnia 2020 roku wzrost ilości konsumentów borówki wyniósł aż 56%. Wśród warzyw wzrosło spożycie papryki, pieczarek i ogórka. W przypadku papryki wzrost ilości konsumentów w skali dwóch lat wyniósł 12%. Mimo tego jedynie 15% Polaków odżywiało się w grudniu zgodnie z zaleceniami - minimum połowę tego, co jedli stanowiły warzywa i owoce. Dane dotyczące konsumpcji kilkudziesięciu gatunków owoców i warzyw dostępne są na stronie WczorajNaTalerzu.pl

Podsumowując badania konsumpcji w 2022 roku Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw zapytał Polaków o to, jakie informacje o owocach i warzywach najchętniej chcieliby uzyskiwać w punktach sprzedaży. Co drugi kupujący oczekuje informacji o kraju pochodzenia (50%), dalej o odmianach (37%) i regionie Polski, z którego pochodzą sprzedawane owoce i warzywa (35%).

 

 

Sposób uprawy jest informacją istotną dla 29% badanych. Co piąty respondent (19%) potrzebuje informacji o sposobie przechowywania produktów. 15% zwraca uwagę na informacje o pochodzeniu ze zrównoważonej produkcji. 8% Polaków chciałoby poznać jaki ślad węglowy jest związany z kupowanymi owocami i warzywami.
Badanie zrealizował Kantar Public w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II etap”. Projekt jest realizowany przez KZGPOiW. Wraz z monitoringiem konsumpcji badania finansowane były ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.


Konsumpcja owoców w grudniu

Podobnie jak w poprzednich latach w grudniu najpopularniejszym owocem były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało prawie dziewięciu na dziesięciu Polaków (88%). Jabłka jedzone były też najczęściej. 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 17% 4-5 razy w tygodniu.
Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 49% badanych. Jedna trzecia (33%) Polaków na początku grudnia jadła śliwki. To więcej niż przed rokiem (o 2 p.p.).

 

 

Więcej niż co czwarta osoba jadła - w tygodniu poprzedzającym badanie - borówki (28%) oraz maliny (26%).
W stosunku do zeszłego miesiąca wzrosło spożycie czarnej porzeczki (o 4 p.p.), truskawki (o 4 p.p.) oraz borówki (o 3 p.p.), przy czym należy pamiętać, że badani brali pod uwagę także przetwory i mrożonki.
Rokitnik zakończył rok deklaracjami konsumpcji przetworów na poziomie 11% (wzrost o 36%, 3 p.p.). To oznacza wzrost liczby konsumentów - od poprzedniego badania - o 1 mln. W grudniu soki, musy, syropy, dżemy, oleje i inne preparat charakteryzuje się wysoką zawartością biologicznie aktywnych składników - spożywało 3,6 mln Polaków.

Wzrost liczby konsumentów owoców w grudniu

W porównaniu do grudnia 2021 roku wzrosło spożycie borówki (o 7 p.p.), malin (o 4 p.p.) oraz śliwek (o 2 p.p.). Wzrostem "grudzień do grudnia" mogą pochwalić się truskawki oraz gruszki (po 1 p.p.). Spożycie jabłek spadło o 3 p.p..
W porównaniu do grudnia 2020 roku również najbardziej wzrosło spożycie borówek, malin i śliwek. W przypadku borówek wzrost wnosi aż 56%.

 

 

W ciągu dwóch lat - grudzień do grudnia - liczba konsumentów malin wzrosła o 44%, a śliwek o 43%.

 

 

Borówki w grudniu jadło 9,1 mln Polaków. W skali dwóch lat - grudzień do grudnia - oznacza to wzrost o 3,2 mln konsumentów.
Maliny jadło w grudniu 9,4 mln Polaków. W porównaniu z grudniem 2020 roku, liczba konsumentów tego gatunku wzrosła o 2,6 mln.

Konsumpcja warzyw w grudniu

Najpopularniejszym warzywem w grudniu była cebula, której konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 88% Polaków.
Na drugim miejscu wśród warzyw znalazły się pomidory, które jadło 87% badanych. Trzecie miejsce należało do marchwi oraz ogórka (84%).
Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To lubiane gatunki, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu.

 

 

W rankingu popularności kolejne miejsca zajmują: papryka (67%), kapusta (66%) oraz pieczarki (58%).
W porównaniu z listopadem wzrosło spożycie pieczarki (7 p.p.) i ogórka (3 p.p.). W porównaniu do listopada spadło spożycie pomidora (o 3 p.p.).
Po raz pierwszy badaniami objęto spożycie pietruszki - 63%, kapusty brukselki - 26% oraz jarmuż - 14%. Po raz pierwszy w grudniu badano konsumpcje selera - deklaracje konsumpcji na poziomie na poziomie 51%.

Wzrost liczby konsumentów warzyw w grudniu

W porównaniu do grudnia 2021 roku wzrosło spożycie papryki i marchwi (po o 1 p.p.). Niezmienną liczbą konsumentów "grudzień do grudnia" mogą się pochwalić cebula, burak i cukinia.
W porównaniu do grudnia 2020 roku najbardziej wzrosło spożycie papryki, pieczarek i ogórka. W przypadku papryki jest to wzrost o 12%.

 

 

W ciągu dwóch lat - grudzień do grudnia - liczba konsumentów pieczarek wzrosła o 7%, a ogórka o 2%.


 

Paprykę w grudniu jadło 21,7 mln Polaków. W skali dwóch lat - grudzień do grudnia - oznacza to wzrost liczby konsumentów o 2,3 mln.
Pieczarki w grudniu jadło 18,8 mln Polaków. W porównaniu z grudniem 2020 roku, liczba konsumentów tego gatunku wzrosła o 1,3 mln.

Owoce i warzywa podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad - 91% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
73% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 59% na kolację.
Jako przekąski warzywa i owoce spożywało odpowiednio 48%, a 47% na drugie śniadanie.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (36%).


 

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 44% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców.
Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (13%).
Najrzadziej (24%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji

Wskaźniki konsumpcji w grudniu 2022

15% Polaków odżywiało się w grudniu zgodnie z zaleceniami dietetyków – minimum połowę tego, co jedli stanowiły warzywa i owoce.

57% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 37% pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 20% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjął w grudniu wartość 21,5 pkt., czyli był na niskim poziomie. Oznacza to, że łączna konsumpcja warzyw i owoców była niska. W porównaniu do listopada wartość wskaźnika wzrosła o 0,6 pkt. proc.

 

 

Jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).
Niski poziom wskaźnika (od 0 do 25 pkt.) oznacza np., że respondent jadł w minionym tygodniu wymienione warzywa i owoce, jednak każde tylko raz, albo że częściej jadł mniej ich rodzajów. Wysoki poziom (od 50 do 100 pkt.) oznacza np., że respondent jadł w minionym tygodniu wszystkie wymienione warzywa i owoce co najmniej 2-3 razy. Mógł też jeść połowę spośród wymienionych za to codziennie.


Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Wskaźnik różnorodności przyjął w grudniu wartość 48,1 pkt., czyli był na średnim poziomie. Wskazuje to na konsumpcję około połowy z wymienionych warzyw i owoców. W porównaniu do listopada wartość wskaźnika zmalała o 1,3 pkt.

 

 

Jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).
Niski poziom wskaźnika (od 0 do 33 pkt.) oznacza np., że respondent jadł w minionym tygodniu od żadnego do 1/3 spośród wymienionych warzyw i owoców. Wysoki poziom wskaźnika (od 68 do 100 pkt.) oznacza np., że respondent jadła w minionym tygodniu minimum 2/3 spośród wymienionych warzyw i owoców.

Wczoraj na talerzu

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w grudniu wartość 43,2 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka.


 

„Wczoraj na talerzu” jest to wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Zalecany poziom wskaźnika Wczoraj na talerzu (75 do 100 pkt.) w przybliżeniu oznacza, że dana osoba jadła warzywa i owoce na wszystkie posiłki, a w co najmniej połowie posiłków warzyw i owoców było nie mniej niż połowa (co jest zgodne z zaleceniami żywieniowymi). Zadowalający poziom wskaźnika (50 do 74,99 pkt.) oznacza, że warzywa i owoce były we wszystkich posiłkach, ale w większości stanowiły mniej niż połowę. Niski poziom wskaźnika (25 do 49,99 pkt.) oznacza, że warzywa i owoce były w co najmniej połowie posiłków, ale nie stanowiły ich połowy. Bardzo niski poziom wskaźnika (0 do 24,99 pkt.) oznacza, że warzywa i owoce pojawiły się maksymalnie w co drugim posiłku.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne w wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności?

Jego poziom od 2022 roku możemy śledzić na stronie WczorajNaTalerzu.pl

 

 

*** 

Źródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw


Badanie zrealizowano w dniach 2-7 grudnia 2022 r., na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI).

Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania 21 gatunków w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.


POWIĄZANE

Unia Europejska przez kilka tygodni nie były publikowane dane dotyczące importu ...

W drugim kwartale 2023 roku 19% firm z branży IT mówi o konieczności zwolnień, a...

Z dnia na dzień robi się cieplej, a natura wraca do życia. Po zimowych miesiącac...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę