Adama_15.08-30.09.2021

Nowości w ofercie edukacyjnej SGGW

10 czerwca 2021
Nowości w ofercie edukacyjnej SGGW

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstał nowy wydział, a dwa zmieniły nazwy. Od nowego roku akademickiego studenci rozpoczną zajęcia na nowym Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz Wydziale Rolnictwa i Ekologii, a także Wydziale Ogrodniczym.

Nowo utworzony Wydział Biologii i Biotechnologii będzie prowadził trzy kierunki studiów: biologię, biotechnologię oraz technologię biomedyczną. 

Na kierunku biologia, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 150 miejsc, a na studia stacjonarne drugiego stopnia 60 miejsc. Po tym kierunku można pracować miedzy innymi w: laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, medycznych, bioinformatycznych czy mikrobiologicznych; uczelniach, instytutach badawczych,  w szkolnictwie podstawowym i średnim (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych), jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej oraz redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, a także w redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Na kierunku biotechnologia, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 90 miejsc. Po tym kierunku można pracować między innymi w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, czy jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Na nowym kierunku technologia biomedyczna, prowadzonym wspólnie z Wydziałem Chemii UW, na studia stacjonarne pierwszego stopnia przygotowano 60 miejsc. Po tym kierunku absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

W nowym roku akademickim Wydział Rolnictwa i Biologii zmienił nazwę na Wydział Rolnictwa i Ekologii. Wydział prowadzi trzy kierunki studiów: rolnictwo, inżynierię ekologiczną, ekologiczne rolnictwo i produkcję żywności.

Na kierunku rolnictwo, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 120 miejsc. Po tym kierunku można pracować w: agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin, firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Na kierunku inżynieria ekologiczna, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 120 miejsc. Po tym kierunku można pracować w: administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, instytutach naukowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

Na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 30 miejsca. Po tym kierunku można pracować między innymi w firmach na każdym odcinku łańcucha produkcji żywości ekologicznej (produkcja polowa, handel krajowy i międzynarodowy, przetwórstwo, certyfikacja i kontrola). Są to na przykład: gospodarstwa ekologiczne, zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności, firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej, agrobiznes, redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

Z kolei Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii zmienił nazwę na Wydział Ogrodnicy. Wydział prowadzi trzy kierunki studiów: ogrodnictwo miejskie i arborystykę, ogrodnictwo, ochronę zdrowia roślin.

Na nowym kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 60 miejsc. Po tym kierunku absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Na kierunku ogrodnictwo, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 140 miejsc, a na studia stacjonarne drugiego stopnia 15 miejsc (nauka w języku angielskim). Po tym kierunku można pracować w: specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Na kierunku ochrona zdrowia roślin, na studia stacjonarne pierwszego stopnia wydział przygotował 60 miejsc. Po tym kierunku absolwenci będą mogli pracować miedzy innymi w: gospodarstwie indywidualnym, dużych gospodarstwach rolnych, firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, kwarantannowych punktach granicznych, ogrodach botanicznych i arboretach, firmach nasiennych i hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów, centrach ogrodniczych.

 

infowire.pl


POWIĄZANE

W dniu 14.09.2021r. odbył się protest polskich producentów jabłek, którego organ...

Po burzliwej debacie, sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Ro...

Do 15 września trwały konsultacje publiczne drugiej wersji Planu Strategicznego ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę