EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Od 1 stycznia 2023 r. m. innymi nowe zasady zakupów

2 stycznia 2023
Od 1 stycznia 2023 r. m. innymi nowe zasady zakupów

Umowy dotyczącej usług finansowych nie można już zawierać podczas pokazu, a także wycieczki. O dwa tygodnie zostanie wydłużony termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Zmieniają się też zasady zakupów na platformach internetowych. Przedsiębiorcom prowadzącym takie platformy przybyło nowych obowiązków informacyjnych.

1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja z 1 grudnia 2022 r. do ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2581), implementująca m.in. dyrektywę nr 2019/2161. Dzięki nowym przepisom bardziej przejrzyste mają być zakupy na platformach internetowych. Zmieniają się też zasady zawierana umów podczas pokazów handlowych oraz na odległość. 

Pokazy handlowe - bardziej przejrzyste zasady 

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące zawierania umów podczas pokazów.  - Takie umowy będą traktowane tak, jak umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, co wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie przedsiębiorcy, uregulowanymi w ustawie o prawach konsumenta. Przykładowo przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o szczegółach umowy. Z kolei konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny - tłumaczy dr Grzegorz Keler, adwokat. 

Nowym rozwiązaniem jest również wydłużenie terminu w przypadku, gdy kupujący chce odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Takie uprawnienie przysługuje mu w trzech przypadkach:  gdy doszło do jej podpisania podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania, podczas zwykłego pobytu konsumenta albo w trakcie wycieczki. Do 1 stycznia od umowy było można odstąpić (bez podawania przyczyny) w ciągu 14 dni, teraz 30 dni.

Ponadto w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo pokazu, nie będzie dopuszczalne przyjęcie płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. 

Nowela dodała do ustawy o prawach konsumenta art. 7ab. Przewiduje on, że umowa dotycząca usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu, a także wycieczki. Wyjątek dotyczy umów zawieranych podczas pokazów organizowanych w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Umowa zawarta wbrew zakazowi będzie nieważna.

Umowy online - nowe definicje i obowiązki 

Nowelizacja wprowadza szczególne zasady zawierania umów za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Przede wszystkim na dostawców takich platform, czyli podmioty, które je obsługują, nałożone zostały obowiązki informacyjne w stosunku do konsumentów. Będą też nowe definicje: internetowe platformy handlowej oraz dostawcy  internetowej platformy handlowej.

Poprzez  internetową platformę handlową należy rozumieć usługę korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość

lub

osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami;

Natomiast dostawcą  internetowej platformy handlowej jest przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom, wskazanym powyżej, internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Zdaniem Adrianny Perużyńskiej, radcy prawnego  z Kancelarii Prawnej Wojarska, Akeksiejuk i Wspólnicy, wyzwaniem dla przedsiębiorców będą nowe obowiązki informacyjne w przypadku wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość za pośrednictwem tejże platformy. 

- Takim nowym obowiązkiem jest m.in. jasne określenie dlaczego niektóre towary zostają wyróżnione (w szczególności gdy kontrahent za to zapłacił), czy dany sprzedawca na platformie jest przedsiębiorcą, a więc czy konsument będzie miał możliwość np. odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, czy też konieczność poinformowania konsumenta o podziale obowiązków związanych z umową, która jest zawierana na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej - wylicza. 

Ponadto nowe przepisy dodają do ustawy art. 32 a, który wskazuje, jak powinien postąpić przedsiębiorca w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Przedsiębiorca nie może od dnia odstąpienia od umowy w żaden sposób wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska; źródło; prawo.pl


POWIĄZANE

Pan Norbert Kaczmarczyk (Solidarna Polska), poseł na Sejm RP IX kadencji, wystos...

ZZR KORONA apeluje o jak najszybsze wznowienie rozporządzenia do  programów dla ...

Na najbliższe dwa dni G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę