aaa_TSW_2023
CTR_2023

Pan Grzegorz Jedamski wystawił KRUS wezwanie do zapłaty

10 marca 2023
Pan Grzegorz Jedamski wystawił KRUS wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty z tytułu bezprawnie obniżonego wymiaru wypłacanej emerytury wystawił Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, który od dłuższego czasu zwraca uwagę,  bezprawnego obniżania wypłacanej rolnikom/emerytom należnej emerytury. Nasz czytelnik nie chce już dłużej czekać i po dokładnej analizie obowiązujących przepisów prawa stwierdził, że KRUS ograniczyl bezpodstawnie jego emeryturę do 86% emerytury podstawowej. Z przepisu 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu rolników, że nabył prawo do emerytury uzupełniającej w wysokości 95% emerytury podstawowej.  Wynika z tego, że KRUS, naszemu czytelnikowi, rolnikowi/emerytowi Panu Grzegorzowi Jedamskiemu, bezpodstawnie obniżył świadczenie emerytalne o 9 procent i tego w swoim wezwaniu do zapłaty się domaga.

Poniżej prezentujemy pełną treść wszystkich materiałów i dokumentów nadesłanych przez Pana Grzegorzado naszej redakcji  ppr.pl.

"Do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem należytej kontroli w zakresie prawidłowości działalności KRUS przez Ministerstwo Rolnictwa, jeszcze raz proszę/wnoszę o niezwłoczną, ekspercką kontrolę KRUS w zakresie niewywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; co do sposobu obliczania wysokości wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej.

Na skutek błędnej interpretacji/stosowania przez KRUS art. art. 24-26 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wypłacane są bezprawnie obniżone emerytury wszystkim rolnikom, którzy mają co najmniej pełnych 21 i więcej lat składkowych. KRUS obniża wskaźnik emerytury uzupełniającej wszystkim rolnikom. którzy mają co najmniej 21 i więcej lat składkowych. Z art. 26 ust. 1 niniejszej ustawy jednoznacznie wynika, że odpowiednio można obniżać wskaźnik emerytury uzupełniającej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20 - znaczenie słowa/wyrażenia: jeżeli ; jest mniejsza, w polskim języku jest jednoznaczna; ponadto mniejsza nie znaczy większa.

Rząd jest odpowiedzialny za prawidłową działalność KRUS.

Budżet Państwa jest zobowiązany, jako gwarant, za zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń emerytalnych wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wobec bezprawnego obniżania wypłacanej rolnikom/emerytom należnej emerytury, jeszcze raz proszę/wnoszą o zobowiązanie KRUS do wyliczenia i wypłacenia wszystkim emerytom należnego wyrównania za okres trzech ostatnich lat.

Ponadto oczywiście proszę Radę Ministrów o zapewnienie KRUS niezbędnych środków finansowych na rzecz wypłat emerytom należności z tytułu wyrównania bezprawnie zmniejszonych wypłat należnych emerytur.

Mam nadzieję, że Rząd RP nie będzie się nieprzyzwoicie pastwił nad emerytami i zmuszał ich do pielgrzymowania po biurach KRUS i sądach by dochodzili należnych kwot z przedmiotowego tytułu. Proszę Rząd o zwrócenie uwagi na fakt, iż ze względu na to, że wypłacane obniżone emerytury były wywołane błędem KRUS, to KRUS z urzędu jest zobowiązany właściwie naliczyć i wypłacić przedmiotowe należności.

Proszę Rząd o zwrócenie uwagi na sytuację materialną emerytów, którzy na skutek sprzecznych z Konstytucją nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mają zazwyczaj wypłacane emerytury poniżej progu minimum socjalnego - o niniejszym problemie artykuł opublikowany w ppr.pl (link do art w zał.).

https://www.ppr.pl/wiadomosci/90-rolnikowemerytow-otrzyma-od-marca-br-emeryture-w-kwocie-nizszej-progu-minimum-socjalnego


Ponadto jeszcze raz prosze o zwrócenie ufaki na fakt, iż na skutek nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sprzecznej z art. 2 Konstytucji, budżet Państwa zaoszczędził kosztem portfeli rolników/emerytów w okresie ostatnich 6 lat około 10 miliardów zł, powodując, że w ostatnich sześciu latach większość emerytów KRUS otrzymywało emerytury w wysokości poniżej progu minimum socjalnego.

Wobec powyższego, niezwłoczna wypłata wszystkim emerytom należnego wyrównania w łącznej kwocie netto około 1 miliarda z tytułu wypłaty zmniejszonych emerytur, na skutek błędnego obliczenia wskaźnika emerytury uzupełniającej przez KRUS, jest nieodzowna i zasadna w świetle obowiązującego prawa.

Na marginesie niniejszego wystąpienia informuję, że w odpowiedzi na moje dotychczasowe e-mail przesyłane do Rządu i Min. Rol, otrzymałem odpowiedź z Min. Rol. (skan w zał.-4 str.), w której nadal powielana jest błędna interpretacja art. 26 ust. 1 ustawy o ubez. społ. rolników. W niniejszej odpowiedzi zawarte jest stwierdzenie " Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej." - ewidentna manipulacja poprzez stwierdzenie ". " Za każdy pełny rok powyżej 20 lat" - przepis art. 26 ust. 1 nie zawiera przytoczonego w odpowiedzi stwierdzenia, które wybacza dyspozycję niniejszego przepisu (przepis art.26 ust. 1 w analogicznym miejscu zdania przepisu / jednak po średniku a nie po kropce/ zawiera stwierdzenie po średniku; "przy każdym pełnym roku od 20 lat").

Ze względu na dotychczasową indolencję KRUS i nadzorującego go Min. Rol w przedmiotowej sprawie, bardzo proszę Radę Ministrów o podjęcie stosownych działań zapewniających wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przez KRUS.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski

Do wiadomości: Prezydent RP; Kluby parlamentarne Sejmu; KRUS; Związki i organizacje rolnicze; PAP-media.

***

Do Zarządu KRUS


Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam skan mojego wezwania do zapłaty z tytułu wypłacania obniżonej emerytury na skutek błędnego obliczenia wskaźnika wysokości emerytury uzupełniającej przez KRUS.

Jeszcze raz apeluję do Państwa o podjęcie stosownych działań  mających na celu niezwłoczne naliczenie i wypłatę przedmiotowej należności wszystkim pokrzywdzonym emerytom, którym bezpodstawnie obniżono wskaźnik emerytury uzupełniającej - na skutek błędu popełnionego przez KRUS są Państwo zobowiązani do podjęcia działań z urzędu, nie czekając na wezwania ze strony pokrzywdzonych emerytów.

Błędne zastosowanie art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na skutek dotychczasowej błędnej interpretacji tego przepisu, nie usprawiedliwia dotychczasowej bierności Zarządu KRUS w zakresie podjęcia niezbędnych działań, by skutki tego błędu emerytom naprawić tj. obliczyć i wypłacić stosowne wyrównanie.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski
 
Do wiadomości: Rząd RP; Min. Rol.

inf. własna ppr.pl


POWIĄZANE

Posłowie Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne z Radą w spr...

To wyjątkowe wydarzenie i idealna okazja, by rozprawić się z “rybimi” mitami, po...

Polska umacnia swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji mięsa drobiowego! ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę