aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dofinansowanie będzie korzystniejsze

26 sierpnia 2003

Od nowego roku rzemieślnicy zamiast ulgi uczniowskiej otrzymają dofinansowanie kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników. Pracodawcy, którzy do 1 stycznia 2004 r. nabędą prawo do ulgi podatkowej, nie będą mogli korzystać z dofinansowania.

Mimo likwidacji ulga uczniowska będzie przysługiwała nadal tym pracodawcom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabędą do niej prawo. Będzie im przysługiwać, jeśli zawrą z uczniami lub szkołą stosowne umowy oraz rozpoczną praktyczną naukę zawodu lub szkolenie nie później niż w roku szkolnym 2003/2004. Mówią o tym zarówno przepisy projektu nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak i projekt nowelizacji ustawy o PIT.

Natomiast warunkiem uzyskania dofinansowania będzie spełnienie przez pracodawcę wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do prowadzenia przygotowania zawodowego oraz zdanie przez młodocianego stosownego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kwota wypłacanego dofinansowania będzie zróżnicowana w zależności od okresu i rodzaju prowadzonego przygotowania zawodowego (szerzej pisaliśmy o tym w „GP” nr 157 z 13 sierpnia br.). Po przeanalizowaniu propozycji zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) okazuje się, że dofinansowanie będzie większe od dotychczasowej ulgi średnio o 23 proc. Dodatkowo kwoty tych środków finansowych będą podlegać corocznie waloryzacji.

Podstawą do uzyskania ulgi, jak również do wypłacenia pracodawcy dofinansowania, jest złożenie odpowiedniego wniosku.

W przypadku ulgi wniosek podlega weryfikacji. Następnie urząd skarbowy wydaje decyzję, która jest odpowiedzią dla podatnika, czy nabył prawo do odpisania ulgi od podatku czy też nie. Przy dofinansowaniu warunkiem do otrzymania pieniędzy jest złożenie przez rzemieślnika dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego, umowy o pracę z młodocianym pracownikiem oraz zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Odliczenie ulgi trwa zazwyczaj jakiś czas, zwłaszcza w przypadku rzemieślników płacących niewysokie podatki. Dofinansowanie będzie prawdopodobnie wypłacane jednorazowo.

Proponowane zmiany wskazują, że nowe regulacje będą korzystniejsze dla środowiska rzemieślniczego. W tej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja ze starań o ulgę. Wystarczy nie składać wniosku o jej przyznanie, a zamiast tego wystąpić o dofinansowanie.


POWIĄZANE

"Kolejny staż bez szans na pracę, ale lepsze to niż siedzenie w domu", "Gdyby ni...

Stopa bezrobocia w Polsce już jest jednocyfrowa, a perspektywy na kolejne miesią...

Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę