Adama_AgilTrinity_15.08.2020
GUS_230920_750x100_stat

Ogromne zainteresowanie szkoleniem n.t. nowej oferty ARiMR dla przemysłu przetwórczego

5 listopada 2015


Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Jarosław Sierszchulski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa witając gości nie krył podziwu dla nieoczekiwanego sukcesu  frekwencyjnego tego spotkania.


Z uwagi na gospodarcze i społeczne znaczenie programu dla dalszego pomyślnego rozwoju polskiej branży przetwórczej podobne szkolenia Agencja prowadzi we wszystkich województwach. Kierownictwu ARiMR zależy na najlepszym przygotowaniu się do wyzwań związanych z uruchomieniem tego działania, podkreślił Zastępca Prezesa.

Jarosław Sierszchulski przypomniał gościom, że od 1 grudnia do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Wiceprezes ARiMR zaznaczył, że to poddziałanie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi jest „czystą”  kontynuacją działania 123, które w poprzedniej perspektywie budżetowej nosiło nazwę „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.” 

Jarosław Sierszchulski przypomniał, że w naborze, który rozpocznie się 1 grudnia br. a zakończy 30 grudnia br. o pomoc mogą ubiegać się zakłady z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze czyli podmioty, które mogły starać się o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. Tym razem pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów czyli na przykład do rolników, domowników i małżonków rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, a którzy rozpoczną działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Wiceprezes  Sierszchulski  poinformował, że w całym budżecie PROW na pomoc z działania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie  produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przeznaczono 693 mln euro. Obecny nabór jest pierwszym, ale nie ostatnim a kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w stosownym czasie. Zapewniając zebranych, że z formalnego punktu widzenia, ARiMR jest bardzo dobrze przygotowana do przeprowadzania tego naboru, Jarosław Sierszchulski gorąco  zaapelował  do obecnych na sali potencjalnych beneficjentów o poprawne wypełnienie wniosków, które w miarę napływu do agencji, będą rankingowane czyli będą podlegały ocenie punktowej.

Punkty będą przydzielane za przynależność do grupy, czy do organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń a także, za to czy działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty będzie można otrzymać za realizacje innowacyjnych projektów, czy inwestycji związanych z ochrona środowiska naturalnego lub za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący działanie na obszarach dotkniętych bezrobociem. W przypadku zakładów przetwórczych minimalna liczba punktów wynosi 6,5 a w przypadku rolników 5 punktów.

Wnioski o pomoc należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych Agencji właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Możliwe jest także przesłanie wniosku zarejestrowaną przesyłką pocztową. Tzw. samoliczące formularze, wnioski o przyznanie pomocy, niezbędne instrukcje i biznesplan są już dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Oprócz Zastępcy Prezesa, Jarosława Sierszchulskiego z beneficjentami w środę 4 listopada w Centrali Agencji spotkali się pracownicy  Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w osobach dyrektor DOPI Karoliny Mirowskiej oraz Grzegorza Giedrojcia, Ewy Chudoń i Agaty Pietrzak, którzy udzielali wszelkich szczegółowych, dodatkowych informacji.


POWIĄZANE

Wrzesień to czas winobrania – moment kiedy owoce są najdojrzalsze, gotowe do zbi...

27 sierpnia 2020 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we W...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje projekt „Rolnict...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę