aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ogromne zainteresowanie szkoleniem n.t. nowej oferty ARiMR dla przemysłu przetwórczego

5 listopada 2015


Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Jarosław Sierszchulski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa witając gości nie krył podziwu dla nieoczekiwanego sukcesu  frekwencyjnego tego spotkania.


Z uwagi na gospodarcze i społeczne znaczenie programu dla dalszego pomyślnego rozwoju polskiej branży przetwórczej podobne szkolenia Agencja prowadzi we wszystkich województwach. Kierownictwu ARiMR zależy na najlepszym przygotowaniu się do wyzwań związanych z uruchomieniem tego działania, podkreślił Zastępca Prezesa.

Jarosław Sierszchulski przypomniał gościom, że od 1 grudnia do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Wiceprezes ARiMR zaznaczył, że to poddziałanie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi jest „czystą”  kontynuacją działania 123, które w poprzedniej perspektywie budżetowej nosiło nazwę „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.” 

Jarosław Sierszchulski przypomniał, że w naborze, który rozpocznie się 1 grudnia br. a zakończy 30 grudnia br. o pomoc mogą ubiegać się zakłady z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze czyli podmioty, które mogły starać się o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. Tym razem pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów czyli na przykład do rolników, domowników i małżonków rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, a którzy rozpoczną działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Wiceprezes  Sierszchulski  poinformował, że w całym budżecie PROW na pomoc z działania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie  produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przeznaczono 693 mln euro. Obecny nabór jest pierwszym, ale nie ostatnim a kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w stosownym czasie. Zapewniając zebranych, że z formalnego punktu widzenia, ARiMR jest bardzo dobrze przygotowana do przeprowadzania tego naboru, Jarosław Sierszchulski gorąco  zaapelował  do obecnych na sali potencjalnych beneficjentów o poprawne wypełnienie wniosków, które w miarę napływu do agencji, będą rankingowane czyli będą podlegały ocenie punktowej.

Punkty będą przydzielane za przynależność do grupy, czy do organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń a także, za to czy działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty będzie można otrzymać za realizacje innowacyjnych projektów, czy inwestycji związanych z ochrona środowiska naturalnego lub za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący działanie na obszarach dotkniętych bezrobociem. W przypadku zakładów przetwórczych minimalna liczba punktów wynosi 6,5 a w przypadku rolników 5 punktów.

Wnioski o pomoc należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych Agencji właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Możliwe jest także przesłanie wniosku zarejestrowaną przesyłką pocztową. Tzw. samoliczące formularze, wnioski o przyznanie pomocy, niezbędne instrukcje i biznesplan są już dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Oprócz Zastępcy Prezesa, Jarosława Sierszchulskiego z beneficjentami w środę 4 listopada w Centrali Agencji spotkali się pracownicy  Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w osobach dyrektor DOPI Karoliny Mirowskiej oraz Grzegorza Giedrojcia, Ewy Chudoń i Agaty Pietrzak, którzy udzielali wszelkich szczegółowych, dodatkowych informacji.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę