Model Partnerstwa Lokalnego sposobem na bezrobocie

25 listopada 2002

W piątek – 22 listopada podczas uroczystości w  Pałacu Prezydenckim, Andrzej Zdebski, podsekretarz stanu w MPiPS oraz Thomas Moorhead, Zastępca Podsekretarza Pracy w Departamencie Pracy USA, list intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski.

To program, który polega na oferowaniu zwalnianym pracownikom oraz przedsiębiorstwom i społecznościom lokalnym kompleksowej pomocy dostosowanej do transformacji gospodarki. Ogólna odpowiedzialność za jego realizację spoczywa na Biurze Międzynarodowych Zagadnień Pracy USDOL, odpowiedzialność ze strony polskiej ponosi ośrodek edukacyjno – szkoleniowy: Współpracy i Partnerstwa Lokalnego z Katowic. Departament Pracy USA USDOL przewiduje finansowanie Programu przez rok, minimalny budżet to ok. 250 tys. USD. W tym czasie, wkład strony polskiej będzie polegał na pokrywaniu kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń.

Projekt nie jest nowością w naszym kraju, w latach 1998 – 2000 był wdrażany w województwie śląskim. Rezultat jaki wtedy otrzymano to: szereg ośrodków wspierania biznesu, punktów o charterze edukacyjnym – przekwalifikowanie zawodowe, także wiele lokalnych inicjatyw w wyniku, których powstały nowe miejsca pracy.

Tym razem projekt wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego obejmie trzy województwa: małopolskie, lubelskie i pomorskie, propagowany będzie w latach 2002 - 2003; jeśli się powiedzie – zostanie objęte nim również 12 pozostałych. Podstawowe cele to zwiększenie inicjatyw w zakresie świadczenia usług w ramach Modelu Partnerstwa Lokalnego; wprowadzenie zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i zwolnień grupowych; wzmożenie i zaciśnięcie współpracy między pracownikami a pracodawcami, między lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem. 

Istotnym etapem we wdrażaniu projektu jest działalność szkoleniowa. Obejmie ona pracowników Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz  specjalistów z zakresu rynku pracy usytuowanych przy PUP. Przewidziano również utworzenie sieci Wojewódzkich Specjalistów Przygotowania Zawodowego oraz paktów na rzecz zatrudnienia na bazie WUP i w oparciu o Centra Informacji I Planowania Kariery Zawodowej. 

Do zadań ministerstwa należy promocja, wprowadzanie standardów usług świadczonych w ramach Projektu w zakresie zwolnień grupowych. Jak zakłada Projekt: MPiPS musi przy podziale Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu uwzględnić jego założenia. W celu pozyskania środków na finansowanie, ministerstwo zobowiązane jest do prowadzenia stałej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Gospodarki.

Model Partnerstwa Lokalnego składa się z czterech komponentów:

Pierwszy – szybkie przystosowanie zawodowe. Czyli utworzenie Zespołów Przystosowania Zawodowego na terenie zakładów pracy, których celem będzie informowanie pracowników o przysługujących im prawach i możliwościach wynikających z restrukturyzacji  przedsiębiorstwa, możliwościach zmiany zatrudnienia i podejmowania działalności gospodarczej oraz organizacja szkoleń, kursów i przekwalifikowań zawodowych.

Drugi – lokalne ożywienie gospodarcze. Stworzenie strategii wzrostu gospodarczego, organizacja współpracy między specjalistami a samorządem lokalnym, przedstawicielami biznesu i zawiązkami zawodowymi.

Trzeci – starania o utrzymanie wykwalifikowanej kadry (szkolenia kierowane do pracowników) owocują konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Czwarty – pozyskiwanie środków finansowych.   

Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego Andrzej Zdebski wyraził, w imieniu naszym i amerykańskiego partnera, pragnienie aby doświadczenia z programu wdrażania modelu partnerstwa lokalnego jak najszybciej rozszerzyć na wszystkie województwa naszego kraju.


POWIĄZANE

"Kolejny staż bez szans na pracę, ale lepsze to niż siedzenie w domu", "Gdyby ni...

Stopa bezrobocia w Polsce już jest jednocyfrowa, a perspektywy na kolejne miesią...

Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę