aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Modelowanie lokalności banku spółdzielczego

19 czerwca 2002

Jednym z głównych elementów obecnej polityki gospodarczej państwa jest wspieranie rozwoju regionalnego, składającego się ze struktur lokalnych. W kształtowaniu polityki regionalnej coraz większą rolę odgrywają samorządy i instytucje lokalne, jednak nic nie może obejść się bez pieniądza. Dlatego też funkcja banku spółdzielczego w kreatywnym kształtowaniu siły gospodarczej na obszarze jego działania jest bezcenna. Pomijając podstawową funkcję banku spółdzielczego, jaką jest prowadzenie obsługi finansowej samorządów, podmiotów gospodarczych i społeczności, lokalność banku coraz częściej może być kształtowana poprzez podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne, mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego środowiska. Nierzadko podglądamy, jak czynią to nasi sąsiedzi - Niemcy, a właściwie lokalne "sparkassy", wykorzystujące do dynamicznego rozwoju swojego środowiska zarówno kapitał ludzki, intelektualny, jak i własny pieniądz. Niektóre rozwiązania można zastosować bezpośrednio w działalności banków spółdzielczych.


Wśród takich inicjatyw w zakresie świadczenia usług bankowych, przystosowanych do potrzeb konkretnego klienta, zaproponować można m.in.:

 • prowadzenie doradztwa finansowego na rzecz klientów strategicznych (spotkania w siedzibie banku z wybraną, nieliczną (do 5 osób) grupą klientów o podobnych problemach, związanych np. z koniecznością kredytowania określonego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej);
 • organizowanie lokalnych konkursów dla przedsiębiorców (małe i średnie firmy), np. "Najciekawszy pomysł na usługę bankową dla biznesu". Nagrodą może być wydanie bezpłatnych kart płatniczych wszystkim pracownikom firmy, która zwycięży. Efekt - wypracowanie kolejnego produktu, na jaki jest zapotrzebowanie rynku lokalnego i jednoczesne upowszechnienie usługi już dostępnej (karta bankowa);
 • wprowadzenie usług parabankowych dla przedsiębiorców, połączone z działaniami promocyjnymi określonej grupy produktów dla firm (za skorzystanie firmy z nowej usługi parabankowej klient przez określony czas nie ponosi opłat za prowadzenie rachunku bankowego);
 • dokonanie segmentacji klientów indywidualnych banku, określenie grupy wiodącej i opracowanie pakietu usług specjalnych, połączonych z techniką sprzedaży (np. dla emerytów i rencistów - zorganizowanie spotkania w klubie seniora, prezentacja usługi, objaśnienie, jak z niej korzystać). Dokonanie segmentacji klienta jest niezwykle ważne z punktu widzenia określenia zakresu jego zapotrzebowania na usługę. Klient, który nigdy nie korzystał z karty bankowej i bankomatu, nie będzie z nich korzystać pomimo, że bank oferuje tego typu usługę. Potrzebne jest narzędzie:  produkt - informacja o produkcie i możliwościach, jakie on stwarza, przekazana konkretnej grupie odbiorców w sposób dla niej czytelny; 
 • rozbudowa sieci placówek bankowych, połączona ze strategią "Bank bliżej klienta" - mata miejscowość, maty punkt i znany klient (bank komercyjny w przypadku punktów handlowych proponuje: duża miejscowość, mały punkt i masowy klient - "szybka obsługa"). Opracowanie własnej strategii działania, związanej z prowadzeniem placówek na zasadzie punktów detalicznych, zbliżonej od strony organizacyjnej do banków komercyjnych, ale jednocześnie różniącej się sposobem podejścia do klienta i jego obsługi;
 • organizowanie szkoleń dla rolników, przybliżających im możliwości nowoczesnej bankowości w Polsce.

Dla banków spółdzielczych jednym z priorytetów powinno być czynne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów gospodarczych regionu. Takie zaangażowanie w sprawy rozwoju regionu plasuje bank w roli instytucji, która dba o otoczenie gospodarcze swoich klientów. Działania te mogą być podejmowane poprzez:

 • finansowe wspieranie budownictwa lokalnego, udział lub tworzenie funduszy inwestujących w nieruchomości, kredyty dla inwestorów i potencjalnych nabywców,
 • udział w lokalnych inicjatywach ekologicznych,
 • preferencyjne kredytowanie lokalnych projektów, tworzenie instytucji typu venture capital wspierających innowacyjne pomysły, będące bodźcem do rozwoju regionu,
 • opracowywanie biznesplanów rozwoju regionu (wraz z samorządem lokalnym); bank pomaga przy poszukiwaniu najlepszych dróg finansowania inicjatyw.

Przychylność społeczności lokalnej bank spółdzielczy powinien pozyskiwać poprzez bezpośrednie otwarcie się na mieszkańców danej gminy. Pozwala to na zbliżenie się do potencjalnych klientów banku, a także stwarza okazję wykreowania przyjaznego wizerunku, który da szansę na bezpośredni kontakt z klientem. Taki czynny udział w życiu społeczności lokalnych może się wyrażać poprzez:

 • organizowanie lokalnych obchodów i uroczystości, imprez okolicznościowych połączonych z przybliżaniem społeczności problemów regionu i roli banku w ich rozwiązywaniu,
 • promowanie idei Unii Europejskiej poprzez patronowanie imprezom, które ją propagują,
 • inicjowanie akcji tematycznych, np. "W każdej gminnej szkole komputer" oraz przykładowo zakup dla jednej ze szkół komputera,
 • akcje promocyjne, polegające na wyróżnianiu klientów zakładających rachunki w danym banku, jednocześnie zamieszkujących na terenie danej gminy (np. loteria dla mieszkańców gminy otwierających konto),
 • wyrażanie troski o klientów, np. poprzez wysyłanie ankiet, kartek świątecznych itp.

Wreszcie ostatnim, równie istotnym elementem kształtowania lokalności banków spółdzielczych jest wzmożona współpraca z władzami samorządowymi, która może przejawiać się m.in.:

 • organizacją konferencji samorządowych z udziałem władz gminnych,
 • udziałem we wszelkich formach promocji gminy (np. festyny, imprezy kulturalne),
 • pomocą w nawiązywaniu kontaktów z ewentualnymi miastami partnerskimi Europy.

Wyżej wymienione działania stanowią tylko pewną propozycję, pomysł, który z pewnością może pomóc w ustaleniu strategii banków spółdzielczych. W dzisiejszych warunkach rynkowych to właśnie bankowi spółdzielczemu najłatwiej jest stać się bankiem lokalnym, zaprzyjaźnionym ze społecznością lokalną. Tylko bank spółdzielczy posiada atuty, które pozwalają mu utożsamić się z terenem swojego działania - zarówno z otoczeniem społecznym, gospodarczym, jak i obywatelskim. Wyłącznie od banku spółdzielczego zależy, czy atuty te zostaną w pełni wykorzystane.


Wiesława Sietczyńska
prezes Zarządu DBR SA


Dziękujemy serdecznie Zarządowi i pracownikom Kreissparkasse Góppingen za doskonałą współpracę i zaangażowanie w przygotowanie szkolenia

oraz

Funduszowi Współpracy AGROLINIA 2000 za wsparcie finansowe pierwszego z cyklu wspólnych wyjazdów instruktażowych bankowców i samorządowców do Goppingen w ramach opracowanego przez DBR SA projektu "BLIŻEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO - BLIŻEJ EUROPY"

Rada Nadzorcza
i Zarząd DBR SA
oraz uczestnicy szkolenia


POWIĄZANE

Praca dla opiekunek w Niemczech to nie tylko źródło dochodu, ale także możliwość...

Każda firma z sektora rolniczego wie, jak trudno jest walczyć o uwagę klientów, ...

We wtorek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zaintere...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę