aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

PROW 2014-2020 – procedowanie zmian

23 czerwca 2022
PROW 2014-2020 – procedowanie zmian

Do Komisji Europejskiej został formalnie przekazany 14 czerwca br. projekt zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualizacja planu finansowego i modyfikacja instrumentów wsparcia w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie wprowadzenia nowego obszaru f „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. W obszarze tym planowane są inwestycje w zakresie zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Beneficjentem w przedmiotowym obszarze będzie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych. Maksymalna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 000 zł.
w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie podwyższenia kwoty pomocy w obszarach A-D: z 900 tys. zł do 1 mln zł, z 500 tys. zł do 600 tys. zł i z 200 tys. zł do 250 tys. zł.

Podniesienie kwoty pomocy pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji.

- w typie operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych jako formy pomocy oraz podniesienia kwoty pomocy oraz na podniesieniu kwoty pomocy ze 100 tys. zł na 150 tys. zł.
- w typie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta – gminy, który będzie mógł realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operacje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł. W przypadku operacji realizowanych przez gminę, maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 500 tys. zł

- w typie operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie aktualizacji wysokości standardowych stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia;
w poddziałaniu 8.1 „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w zakresie podwyższenia stawki premii zalesieniowej;
- w działaniu M10 „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w poddziałaniu 10.1 „Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” oraz w poddziałaniu 10.2 „Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie” w zakresie umożliwienia stosowania wapnowania w ramach Pakietu 1. oraz Pakietu 2., podwyższenia stawek płatności oraz dostosowania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych do ram prawnych nowego okresu programowania;
- w działaniu M11 „Rolnictwo ekologiczne” w zakresie wprowadzenia nowego pakietu, podwyższenia stawek płatności, wprowadzenia mechanizmu degresywności płatności ekologicznych oraz dostosowania elementów bazowych (baseline) do obowiązujących przepisów;
zmiany w zakresie instrumentów finansowych polegające na zwiększeniu wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2% do 5%;
zmiany w planie finansowym PROW 2014-2020 polegające na realokacji środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu

Prace nad zmianami
28 kwietnia br. pakiet zmian przyjął Komitet Monitorujący PROW 2014-2020, natomiast
8 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany Programu, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace polegające na zmianie przepisów krajowych, tak aby jak najszybciej było możliwe rozpoczęcie wdrażania zaproponowanych zmian.

Informacje o kolejnych działaniach podejmowanych przez MRiRW będą podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej gov.pl.

 

 

źródło: minrol


POWIĄZANE

W dniu 23 maja 2024 r., w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się...

W Afryce Północno-Zachodniej (kraje Maroka, Algierii, Tunezji) wg prognozy sprze...

Nieuczciwe praktyki wielkich zgranicznych sieci handlowych to nie tylko problem ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę