PROW 2023-2027: Konsultacje wicepremiera Kowalczyka

24 czerwca 2022
PROW 2023-2027: Konsultacje wicepremiera Kowalczyka

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z posłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz przedstawicielami organizacji rolniczych reprezentujących sektor produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Celem spotkania było omówienie propozycji wprowadzenia nowego systemu punktowego w ramach ekoschematów.

Gdy przekazywaliśmy nasz Plan Strategiczny do Komisji Europejskiej, nie było już zbyt dużo czasu na dokładne analizy, a na pierwsze uwagi do niego czekaliśmy kilka miesięcy – zaznaczył wicepremier Henryk Kowalczyk.

Przedstawiona propozycja zmian zakłada zastosowanie systemu punktacji, której podstawą są nakłady ponoszone przez rolnika realizującego dany ekoschemat.

Jestem bardzo gorącym zwolennikiem dopłacania do płodozmianu, do stosowania nawozów naturalnych – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie dbałości o glebę.

Wystarczy spojrzeć na skutki np. suszy, które są zupełnie inne na glebach użytkowanych w sposób zrównoważony, a inne na glebach, gdzie stosowana jest monokultura – dodał wicepremier.

Propozycje zmian

Przedstawiona została propozycja systemu punktowego w ramach Planu Strategicznego WPR 2023–2027 w odniesieniu do ekoschematu – Rolnictwo węglowe oraz niektórych gatunków zwierząt objętych ekoschematem – Dobrostan zwierząt.

Pozostałe ekoschematy, tj. Obszary z roślinami miododajnymi, Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, Biologiczna ochrona upraw, Retencjonowanie wody na TUZ, Rolnictwo ekologiczne, nie będą objęte systemem punktowym.

W przypadku ekoschematu – Rolnictwo węglowe MRiRW zaproponowało, aby była to interwencja łącząca kilka praktyk, tj.:

- ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;
- międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;
- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariantu podstawowego i wariantu z wapnowaniem;
- zróżnicowana struktura upraw;
- wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;
- stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
- uproszczone systemy uprawy.

Ponadto MRiRW zaproponowało, aby katalog ten został rozszerzony o nową praktykę dotyczącą wymieszania słomy z glebą.

Zasady punktacji

Do każdej z tych praktyk zaproponowano przypisanie odpowiedniej liczby punktów, które odpowiadałyby wysokości proponowanej stawki za daną praktykę. Punkty byłyby przyznawane do każdego ha, na którym realizowana byłaby dana praktyka. Zaproponowano również określenie warunku dostępu do ekoschematu.

W przypadku ekoschematu – Dobrostan zwierząt MRiRW zaproponowało, aby systemem punktowym objąć bydło i świnie, jednak punktacja byłaby zróżnicowana zarówno pomiędzy gatunkami zwierząt, jak i w obrębie gatunku. Pozwoli to na odzwierciedlenie rzeczywiście ponoszonych kosztów i utraconych dochodów, które są mocno zróżnicowane w zależności od gatunku i grupy technologicznej zwierząt.

Zaproponowano, aby warunkiem przystąpienia do realizacji ekoschematu była realizacja praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej o co najmniej 20 proc. powierzchni bytowej w budynkach. Ponadto rolnik będzie mógł z listy praktyk dedykowanych danej grupie zwierząt wybrać te, które chce realizować. Warunek ten nie dotyczyłby jedynie wypasu krów mlecznych.

źródło: minrol


POWIĄZANE

Tegoroczne zbiory kukurydzy na ziarno rozpoczęły się na początku października. W...

Polska Grupa Energetyczna PGE)Rozpoczynam dystrybucję węgl do klientów instytucj...

Jak na twitterze podał POLPIG, na małej nienieckiej giełdzie wieprzowiny, pomimo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę