aaa_TSW_2023
CTR_2023

Rada Europy zatwierdza plan dla obszarów wiejskich UE

21 listopada 2023
Rada Europy zatwierdza plan dla obszarów wiejskich UE

Wczoraj, 20 listopada 2023 roku, Rada Europy  jednogłośnie zatwierdziła przez unijnych ministrów rolnictwa "Konkluzje"w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE

. Zawierają one wytyczne polityczne dla Komisji i państw członkowskich co do przyszłych działań wspierających te obszary, które obejmują ponad 80% terytorium UE.

W tekście uznano kluczową rolę, jaką obszary wiejskie odgrywają w przyczynianiu się do siły gospodarczej UE, transformacji ekologicznej i cyfrowej, działań w dziedzinie klimatu oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.

W konkluzjach zwrócono szczególną uwagę na potrzebę wzmocnienia tkanki społecznej i gospodarczej obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów we wszystkich obszarach polityki. Rada zwróciła też uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak zachęcanie obywateli i odpowiednich podmiotów lokalnych do uczestnictwa, poprawa łączności i rozwój kompetencji cyfrowych na obszarach wiejskich oraz wspieranie inwestycji.

W tym kontekście należy zaangażować wszystkie odpowiednie polityki i instrumenty UE oraz przyczynić się do wsparcia obszarów wiejskich odpowiednimi zasobami. W tym kontekście należy zwiększyć spójność i synergię polityk i instrumentów.

W tekście podkreślono również rolę młodzieży i kobiet. Ponadto ministrowie uznali, że należy uprościć procedury, by zminimalizować koszty administracyjne, a tym samym zachęcić podmioty wiejskie do opracowywania i wdrażania nowych projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W konkluzjach Rada zachęca państwa członkowskie do dalszego rozwijania strategii z korzyścią dla obszarów i społeczności wiejskich.

Konkluzje opierają się na komunikacie opublikowanym przez Komisję w czerwcu 2021 r. pt. "Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE", którego celem jest stworzenie silniejszych, połączonych, odpornych i zamożnych społeczności wiejskich do 2040 r. W komunikacie przedstawiono wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi i zwrócono uwagę na niektóre z dostępnych dla nich możliwości.

Zatwierdzenie konkluzji przez unijnych ministrów rolnictwa nastąpiło po długim procesie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, podczas których mieli oni okazję wyrazić swoje priorytety i obawy dotyczące przyszłego rozwoju obszarów wiejskich UE.

Proces ten rozpoczął się w 2021 r. od pierwszej dyskusji politycznej na temat wizji obszarów wiejskich, zorganizowanej przez prezydencję słoweńską. Następnie w kwietniu 2023 r. prezydencja szwedzka zorganizowała konferencję na temat paktu na rzecz obszarów wiejskich, a we wrześniu 2023 r. podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbyła się dyskusja ministerialna. Pod koniec tego samego miesiąca prezydencja hiszpańska zorganizowała w Sigüenzy forum wysokiego szczebla poświęcone polityce wiejskiej, poświęcone kształtowaniu przyszłości obszarów wiejskich.

Rybactwo

Uprawnienia do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym oraz na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

Ministrowie rybołówstwa przeprowadzili pierwszą wymianę poglądów na temat dwóch wniosków Komisji dotyczących uprawnień do połowów, a mianowicie wniosku dotyczącego uprawnień do połowów na Atlantyku i Morzu Północnym na 2024 r., a w przypadku niektórych stad także na lata 2025 i 2026, a także wniosku w sprawie uprawnień do połowów w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na 2024 r.

Stada, których dotyczą te dwa wnioski, to stada, którymi UE zarządza samodzielnie, wspólnie z sąsiadującymi państwami trzecimi lub na podstawie porozumień osiągniętych w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO).

Celem grudniowej decyzji jest ustalenie przyszłorocznych limitów połowowych i nakładu połowowego dla większości stad ryb komercyjnych, wraz z kwotami krajowymi dla każdego gatunku.

Po raz pierwszy, w przypadku dziewięciu stad, Komisja proponuje ustalenie limitów połowowych na okres od 2 do 3 lat, zwanych "wieloletnimi całkowitymi dopuszczalnymi połowami (TAC)", zamiast ich corocznej ponownej oceny. Opiera się to na wieloletniej opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Celem podejścia wieloletniego jest pomoc w zapewnieniu pewności i stabilności dla branży oraz poprawa skuteczności procesu decyzyjnego.

Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie z zadowoleniem przyjęli możliwość rozpoczęcia dyskusji o uprawnieniach do połowów podczas listopadowego posiedzenia Rady.

Podczas dyskusji ministrowie podkreślili, że należy zrównoważyć trzy filary wspólnej polityki rybołówstwa, a mianowicie zrównoważenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe sektora rybołówstwa.

Podczas spotkania poruszono również kwestię konieczności zapewnienia równych warunków działania dla flot rybackich z państw trzecich oraz osiągnięcia pozytywnych i satysfakcjonujących wyników w konsultacjach UE z państwami trzecimi, w szczególności z Wielką Brytanią i Norwegią.

Sprawy różne

Przez cały dzień ministrowie otrzymywali informacje na różne tematy.

Prezydencja poinformowała Radę o stanie prac nad nowym projektem technik genomicznych. Ministrowie zapoznali się przede wszystkim z aktualnymi informacjami na temat prac technicznych przeprowadzonych do tej pory w ramach Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych i Innowacji w Rolnictwie. Zwrócono uwagę na znaczne postępy poczynione do tej pory w analizie wniosku na szczeblu technicznym i poinformowano ministrów, że prace będą kontynuowane z myślą o uzgodnieniu stanowiska Rady. Delegacja chorwacka przekazała również Radzie informacje na ten temat.

Komisja przekazała również Radzie aktualne informacje na temat realizacji strategii leśnej UE 2030.

Następnie delegacja Austrii przedstawiła informacje na temat grupy "Za lasami", a delegacja Niemiec poinformowała ministrów o środkach wsparcia dla krajów partnerskich w zakresie wylesiania.

Delegacja Włoch przedstawiła Radzie informacje na temat roli rolników w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, a delegacja Francji poinformowała ministrów o częściowym zastosowaniu normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 8 w kampanii 2024.

 

Rada przyjęła również bez przeprowadzania dyskusji punkty z wykazu punktów A o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym.

W szczególności Rada upoważniła Komisję do podpisania deklaracji COP28 pt. "Zrównoważone rolnictwo, odporne systemy żywnościowe i działania w dziedzinie klimatu" w imieniu UE podczas światowego szczytu klimatycznego COP 28.

W deklaracji wezwano szefów państw i rządów do podjęcia działań w kilku obszarach związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu i jej łagodzeniem. Ponadto potwierdza ich niezłomne zaangażowanie na rzecz Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumienia paryskiego. W deklaracji politycznej wezwano do włączenia rolnictwa i systemów żywnościowych do naszych działań w dziedzinie klimatu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Rada zatwierdziła też wspólny projekt budżetu ogólnego UE na 2024 r. W budżecie na 2024 r. przewidziano 40 517,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 40 505,5 mln EUR w płatnościach na rzecz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz 13 155,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i 11 991,9 mln EUR w środkach na płatności na rzecz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Rada formalnie przyjęła też rozporządzenie o uprawnieniach do połowów w Morzu Bałtyckim na 2024 r.

oprac, e-mk, ppr.pl , źródło: RE


POWIĄZANE

To wyjątkowe wydarzenie i idealna okazja, by rozprawić się z “rybimi” mitami, po...

Polska umacnia swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji mięsa drobiowego! ...

Naukowcy z Wydziału Biologii UW planują udostępniać rolnikom, hodowcom roślin i ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę