Resort zatwierdził program rozwoju rolnictwa ekologicznego

6 czerwca 2018
Resort zatwierdził program rozwoju rolnictwa ekologicznego

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

"Dokument wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów" - poinformował resort w komunikacie.

W dokumencie wskazano, że aby nastąpił rozwój rolnictwa ekologicznego konieczne jest zwiększenie jego konkurencyjności oraz doprowadzenie do zwiększenia oferty żywności ekologicznej na rynku.

Ponadto musi nastąpić rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych, dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych oraz podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na podniesienie wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej jako żywności wysokiej jakości. Sprzyjać temu będzie utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Plan ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020 został ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreślono w komunikacie.

Na koniec 2016 r. w Polsce było 23 375 producentów ekologicznych. W okresie 2015-2017 znacznie wzrosła liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania produktów do sprzedaży, w tym przetwórstwa - z 562 podmiotów w 2015 r. do 705 w 2016 r. i 795 w 2017 r. W 2017 r. funkcjonowało 449 przetwórni.

Pomimo ogólnego rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego, od 2014 r. następuje zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji (z 580 730 ha w 2015 r. do 536 579 ha w 2016 r.). W latach 2015 – 2016 największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały rośliny na paszę, łąki i pastwiska oraz zboża, które łącznie stanowiły 80 proc. powierzchni w 2015 r. oraz 76,7 proc. w 2016 r.

Najważniejsze gatunki zwierząt chowane metodami ekologicznymi to drób (głównie kury nieśne i brojlery), owce i bydło.

W 2016 r. najliczniejszą grupę producentów ekologicznych stanowili producenci rolni – 22 435 producentów tj. 96,0 proc. wszystkich producentów ekologicznych.

 

Anna Wysoczańska (PAP)


POWIĄZANE

To już druga wirtualna konferencja firmy BAYER w ostatnim czasie. „POLOWA” to mo...

Borówkowa branża wybiera najmłodszego z plantatorów. Dokonana przez niego degust...

2 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca w formi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę