Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa

6 października 2020
Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa

To operacja realizowana dwuetapowo. Pierwszy etap to spotkanie podczas którego został utworzony Zespół Tematyczny ds. rolnictwa ekologicznego, zidentyfikowano problemy i wyznaczono główne kierunki działań. Drugi etap to szkolenie, którego celem było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pomagających  w prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa.

W czwartek 24 września, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ds. rolnictwa ekologicznego w ramach operacji „Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa”.

Celem spotkania była identyfikacja głównych problemów, z jakimi borykają się rolnicy ekologiczni oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Ze względu na liczbę regulacji prawnych, konieczność prowadzenia dokumentacji oraz mechanizmy kontroli związanych z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego, do udziału  w spotkaniu zaproszono dr inż. Piotra Kuca z Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przedstawił on zebranym rolnikom i producentom ekologicznym wykład pt.: „Idea rolnictwa ekologicznego”, stanowiący przypomnienie najważniejszych regulacji prawnych jakie obowiązują w rolnictwie ekologicznym.

Utworzenie Zespołu Tematycznego podczas spotkania było okazją do zmiany świadomości ekologicznej rolników, warunkującej podjęcie innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie ekologicznym, a tym samym do podejmowana różnych praktyk i działań na rzecz prowadzenia produkcji zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, poprzez:

  • trwały rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji ekożywności na Dolnym Śląsku wraz z pozytywnym oddziaływaniem na ochronę wód, gleb, zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
  • upowszechnianie odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich,
  • ochronę krajobrazu przyrodniczego, w tym ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Rolnictwo ekologiczne to zupełnie odmienny system gospodarowania, w którym rezygnacja ze środków chemicznych i sztucznych dodatków żywieniowych to tylko część działań alternatywnych. Podczas II etapu operacji, w środę 30 września zostało zorganizowane szkolenie na temat ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym oraz ochrony zapylaczy.

Dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. nadzw. Katedry Ochrony Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mówił o tym, czy ochrona roślin metodami niechemicznymi jest możliwa, przedstawił też najważniejsze choroby roślin uprawnych. Drugim wykładowcą była Renata Klimkowska, ekspert do spraw apiterapii, która opisała znaczenie pszczół dla środowiska.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

 

dodr.pl


POWIĄZANE

Interesuje Cię pożyczka gotówkowa, ale nie wiesz, na jaką się zdecydować? Nic dz...

Budowa domu droższa o 58 tys. zł niż rok temu, a do tego 27% Polaków ma problem ...

Do Komisji Europejskiej został formalnie przekazany 14 czerwca br. projekt zmian...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę