Rząd zmienił przepisy dot. pomocy dla producentów świń

12 lipca 2018
Rząd zmienił przepisy dot. pomocy dla producentów świń

Możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej rolnikom, którzy zrezygnowali z chowu świń z powodu ASF - zakłada nowela rozporządzenia Rady Ministrów. Rekompensaty mają wynieść 136 zł za jedną świnię i przysługiwać na maksymalnie 50 sztuk trzody.

Rząd przyjął w środę rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, zaprzestali produkcji świń – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt zmiany rozporządzenia przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy producentom świń na wyrównanie dochodów utraconych przez obowiązujący zakaz utrzymywania lub wprowadzania trzody do gospodarstwa. Zakaz taki wydaje powiatowy lekarz weterynarii w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Taka pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta świń, złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Ponadto nowe przepisy przewidują, że refundacja kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych przez producentów świń w 2018 r. nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. tych kosztów; a w latach kolejnych – 50 proc.

Refundacja wydatków ma dotyczyć zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do ich przeprowadzania, a także odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych.

Dodatkowo nowela rozporządzenia zakłada, że rolnik będzie mógł się starać w bankach współpracujących z Agencją o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina).

Kredyty klęskowe będą oprocentowane dla kredytobiorcy do 0,5 proc. w skali roku. Niskooprocentowany kredyt będzie dostępny wyłącznie dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód mieli ubezpieczone co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub ubezpieczyli co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich (w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej), od co najmniej jednego z tych ryzyk.

W 2018 r. przewidziano możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy ze sprzedaży produktów rolnych uzyskali co najmniej 10 tys. zł, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego.

Preferencyjne kredyty obrotowe mają być przeznaczone na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz; kwalifikowanego materiału siewnego m.in. zbóż, hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – z wyłączeniem zakupu na eksport; pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Anna Wysoczańska, Sonia Sobczyk (PAP)


POWIĄZANE

- Priorytetowo traktujemy produkcję żywności wysokiej jakości i w tym kontekście...

Samorząd rolniczy otrzymuje informacje o wyczerpaniu limitów na dopłaty do oproc...

Służby weterynaryjne Arabii Saudyjskiej i Białorusi wprowadziły czasowe ogranicz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę