Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

S2MUR dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

3 sierpnia 2023
S2MUR dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

  • Prezes Rady Ministrów powierzył realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR)” Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, a Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa rolę jego zleceniodawcy.

Zadanie realizowane na podstawie art. 10c ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188 ze zm.) polegać ma na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu S2MUR, w tym realizacji następujących etapów:


1.    organizacja zadania, opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia systemu S2MUR. Opracowanie dokumentacji zarządczej. Przegląd istniejących rozwiązań i modeli matematycznych.
2.    pozyskanie, analiza i harmonizacja danych źródłowych.
3.    dostawa infrastruktury technicznej wraz z adaptacją serwerowni.
4.    opracowanie dokumentacji analitycznej i technicznej. Analiza przedwdrożeniowa. Opracowanie i doskonalenie modeli matematycznych. Zaprojektowanie i budowa systemu S2MUR.
5.    testowanie wytworzonego systemu S2MUR. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wdrożenie systemu S2MUR.


Koszt realizacji zadania określono na 138 mln zł, a czas wykonania do 31 grudnia 2026 roku. Kolejnym krokiem, na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów, jest zawarcie umowy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, która określać będzie zasady finansowania, odbiorów oraz późniejszego funkcjonowania zaprojektowanego systemu S2MUR.


System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych


Projekt S2MUR odpowiada na zmiany klimatu dotykające obszaru Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.


S2MUR obejmuje zaprojektowanie i budowę systemu IT wykorzystującego dane satelitarne, meteorologiczne, glebowe i statystyczne do całorocznego monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa widzi potrzebę monitorowania upraw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań ze względu na:


•    postępujące zmiany klimatu powodujące częstsze i dłużej trwające susze na terenie Polski, bezpośrednio wpływające na produkcje rolną,
•    dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny dostarczający wysokiej jakości danych przestrzennych,
•    postępujący proces cyfryzacji społeczeństwa, chęć do sięgania po nowoczesne rozwiązania dostępne on-line,
•    umożliwienie wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw dzięki wartościowej informacji dostarczanej przez system,
•    wysokie koszty funkcjonowania aktualnego systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych.


Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu:


•    wspomaganie decyzji rolników w czasie typowego okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (np. susze),
•    dostarczenie informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju,
•    wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju,
•    zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie,
•    ujednolicenie metodyki szacowania strat i zwiększenie jej dokładności,
•    przyspieszenie rozpatrywania wniosków.


Głównymi odbiorcami projektu są rolnicy indywidualni oraz producenci rolni a także przedstawiciele administracji państwowej.
Realizacja projektu podzielona jest na cztery etapy:


•    Etap I – wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi w ramach realizacji projektu,
•    Etap II – wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach,
•    Etap III – zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w projekcie,
•    Etap IV – wybór wykonawcy i wykonanie systemu S2MUR.
Stan realizacji projektu:
•    KOWR podpisał umowę z Kancelarią Prawną PIERÓG&Partnerzy na doradztwo prawne w zakresie realizacji projektu,
•    KOWR podpisał umowę z firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. na doradztwo techniczne w zakresie realizacji projektu (Etap II), 
•    KOWR przeprowadził postępowanie na dostęp do wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (Etap III) i podpisał dwie umowy:
o    z firmą SatRev SA na sukcesywne dostarczanie zobrazowań satelitarnych z permanentnego monitoringu satelitarnego obszaru RP o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR2) w ilości 96 000 km2;
o    z firmą ProGea4D Sp. z o.o. na sukcesywne dostarczanie zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR1) w łącznej ilości 30 000 km2.


Projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych jest częścią programu "Geomatyka dla Rolnictwa" realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej KOWR: https://www.gov.pl/web/kowr/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych. 
 


oprac, e-mk, ppr.pl źródło: KOWR


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę