Stypendia Pomostowe do zdobycia!

8 lipca 2022
Stypendia Pomostowe do zdobycia!

Na maturzystów 2022 czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Wystartowała rekrutacja do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 460 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

Dla kogo stypendia?

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młody człowiek ubiegający się o stypendium powinien spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Jaka jest wysokość stypendium i co zyskują stypendyści?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Kiedy można składać wnioski o stypendium?

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 460 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano 26 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 131 milionów zł.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 70 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl
oraz na: https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/

 

stypendia


***
Realizator Programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 20 lat Programu Stypendiów Pomostowych; organizowaniu konferencji, warsztatów i szkoleń; dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Równoległym obszarem naszych działań Fundacji jest wspieranie dzieci i nastolatków ze szkół podstawowych z małych miejscowości w całej Polsce poprzez autorskie zajęcia rozwojowe wzmacniające kompetencje uczniów; w działania te angażowani są studenci-wolontariusze i nauczyciele.
www.fep.lodz.pl


POWIĄZANE

Rzemieślniczy Browar PINTA rozpoczął współpracę z Karolem Okrasą od uwarzenia Po...

Krowa – fenomenalne zwierzę Krowa należy do zwierząt przeżuwających, które dzięk...

Viva Magenta wybrana kolorem 2023 roku Aż 80% informacji o otaczającym nas świec...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę