aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Światowy kodeks bezpieczeństwa żywności

13 czerwca 2023
Światowy kodeks bezpieczeństwa żywności

 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uruchomiła wszechstronny, praktyczny i dostępny zestaw narzędzi zaprojektowany, aby pomóc wszystkim podmiotom działającym w sektorze spożywczym w przestrzeganiu międzynarodowych norm higieny żywności.

Zestaw narzędzi, którego wydanie 7 czerwca zbiega się ze  Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności 2023 , opiera się na  Codex Alimentarius  (łac. WHO), której celem jest ochrona zdrowia konsumentów i promowanie uczciwych praktyk w handlu żywnością.

Zestaw narzędzi przekłada obszerny zestaw wytycznych i norm regulujących Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) oraz Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) na łatwo przyswajalne informacje za pośrednictwem strony internetowej  FAO . Szczególną uwagę zwrócono na wyzwania stojące przed małymi podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa spożywcze i producentami w krajach o niskich i średnich dochodach. Na przykład witryna została zaprojektowana tak, aby dobrze działała na przenośnych urządzeniach mobilnych, które w niektórych krajach rozwijających się są znacznie bardziej rozpowszechnione niż komputery.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim podmiotom działającym na rynku spożywczym, czy to w gospodarstwie, czy na dalszych etapach łańcucha wartości, niezależnie od wielkości i lokalizacji, instrumentu, który umożliwi im lepszą współpracę z lokalnymi organami ds. bezpieczeństwa żywności w celu produkcji, przetwarzania i dystrybucji bezpiecznej żywności . Zestaw narzędzi jest również przeznaczony dla osób o roli instytucjonalnej, takich jak urzędnicy państwowi, środowisko akademickie i organizacje budujące potencjał.

„Ten zestaw narzędzi jest ważnym punktem odniesienia dla bezpieczeństwa żywności na całym świecie” — powiedziała Corinna Hawkes, dyrektor FAO ds. systemów żywnościowych i działu bezpieczeństwa żywności. „Zapewnia nie tylko uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zasady bezpieczeństwa żywności, ale także ustanawia wspólny język, który z kolei zapewnia ramy i wspólnotę, w ramach której kraje mogą negocjować, a przedsiębiorstwa spożywcze mogą komunikować się między sobą w sprawie bezpieczeństwa żywności”.

Zwiększenie bezpieczeństwa żywności

Kiedy brakuje żywności, ludzie dołożą wszelkich starań, aby wyżywić siebie i swoje rodziny. Istnieje bezpośrednia korelacja między sytuacjami niedoboru żywności a zwiększonymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności. Ponieważ każdego roku 600 milionów ludzi cierpi na choroby przenoszone przez żywność, jednym z priorytetowych obszarów FAO jest pomoc w zapewnieniu wszystkim bezpiecznej żywności.

FAO wspiera swoich członków w ich wysiłkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności na różne sposoby. Wraz z WHO FAO zapewnia porady, które stanowią podstawę naukową standardów Codex Alimentarius. FAO zapewnia również wsparcie we wdrażaniu norm oraz opracowywaniu ram prawnych i zdolności w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Ten zestaw narzędzi, początkowo dostępny w trzech językach (angielskim, francuskim i hiszpańskim), jest jednym z zasobów wspierających takie inicjatywy.

Zawartość techniczna zestawu narzędzi została opracowana i sprawdzona wspólnie przez urzędników FAO ds. Bezpieczeństwa Żywności i zespół z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Guelph w Kanadzie. Wynika to z próśb krajów członkowskich o uczynienie wytycznych Kodeksu bardziej dostępnymi.

Jego zawartość obejmuje przewodniki dotyczące higieny osobistej, takie jak edukowanie gości zewnętrznych wchodzących do zakładu produkcji żywności, prawidłowej procedury i częstotliwości mycia rąk oraz sugestie dotyczące odpowiedniej odzieży.

W przyszłości planuje się zebranie informacji zwrotnych i ewentualne rozszerzenie zestawu narzędzi, aby zapewnić bardziej szczegółowe wytyczne dla innych sektorów systemu rolno-spożywczego, takich jak rybołówstwo. Akademia wyraziła już zainteresowanie wykorzystaniem go jako podstawy do tworzenia dedykowanych kursów dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Normy żywnościowe ratują życie

Normy żywnościowe ratują życie, odgrywając kluczową rolę w zapobieganiu chorobom przenoszonym przez żywność – takie było główne przesłanie konferencji hybrydowej wysokiego szczebla zorganizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) ) z okazji piątej edycji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności .

Każdego roku ponad 1 na 10 osób choruje z powodu skażonej żywności, a 420 000 umiera . Młodzi i bezbronni są nieproporcjonalnie dotknięci 200 różnymi chorobami przenoszonymi przez żywność, które wynikają z niebezpiecznej żywności, z których większości można zapobiec.

Wydarzenie zostało otwarte przez dyrektorów generalnych FAO, QU Dongyu i WHO, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, i zgromadziło ministrów i ekspertów w celu omówienia wykorzystania i wpływu standardów Kodeksu oraz roli nauki w ustanawianiu standardów bezpieczeństwa żywności i przekształcaniu naszych systemów rolno-spożywczych w celu zapewnienia każdemu człowiekowi wystarczającej, bezpiecznej, pożywnej i produkowanej w sposób zrównoważony żywności.

Normy kodeksowe

Temat tegorocznej imprezy został wybrany tak, aby zbiegł się z 60. rocznicą powołania przez FAO i WHO Komisji Codex Alimentarius (łac. w handlu żywnością.

„Potrzebujemy wspólnego zrozumienia tożsamości, jakości i bezpieczeństwa naszej żywności. Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO buduje taki kodeks żywnościowy” – powiedział QU Dongyu, zwracając się wirtualnie do publiczności.

„FAO uznaje kluczową rolę standardów żywności w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności, pomaganiu w ochronie zdrowia ludzkiego i ułatwianiu uczciwych praktyk w handlu żywnością, zwłaszcza w obliczu dalszego wzrostu handlu żywnością. Żywność może być bezpieczna tylko wtedy, gdy każda osoba zaangażowana w jej produkcję, dystrybucję i przygotowanie zapewni jej bezpieczeństwo”.

Codex Alimentarius ma wpływ na wszystkich – od konsumentów, producentów żywności i przetwórców po krajowe agencje kontroli żywności. Codex to także wzorcowe normy Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Za pośrednictwem Sekretariatu Kodeksu FAO i WHO zapewniają 189 członkom, którzy są jego częścią, oparte na nauce normy bezpieczeństwa, takie jak te dotyczące dodatków do żywności ,   pozostałości pestycydów lub wytyczne dotyczące postępowania w przypadku oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe przenoszonej przez żywność .

Dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, który nagrał wiadomość wideo z tej okazji, powtórzył zaangażowanie swojej organizacji we współpracę z FAO, aby upewnić się, że wszyscy spożywają bezpieczną i zdrową żywność.

***

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności 2023 to  hybrydowe wydarzenie na wysokim szczeblu z udziałem QU Dongyu, dyrektora generalnego FAO i Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego WHO. Tegoroczna impreza zbiegła się z 60. rocznicą powstania Komisji Kodeksu Żywnościowego.

oprac e-mk na podst źródło: FAO


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę