EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Sytuacja na rynku zbóż

30 sierpnia 2021
Sytuacja na rynku zbóż

Z informacji uzyskanych od Oddziałów Terenowych KOWR (stan na 20 sierpnia 2021 r.) wynika, że na obszarze całego kraju żniwa były bardzo zaawansowane, a w niektórych rejonach zostały już zakończone. W tym roku plony zbóż są zróżnicowane regionalnie i w dużej mierze wyższe na glebach lepszych. Skup zbóż przebiega sprawnie, bez zastojów.

Prognozy zbiorów zbóż

 • W sezonie 2021/2022 globalne zbiory zbóż (bez ryżu) według prognozy USDA mogą wzrosnąć o 3%, do blisko 2,26 mld ton. USDA prognozuje, że w sezonie 2021/2022 światowe zapotrzebowanie na zboże może zwiększyć się o 2%, do 2,27 mld ton[1], z powodu przewidywanego dalszego rozwoju produkcji mięsa, zwłaszcza wieprzowiny w Chinach i Wietnamie (wzrost odpowiednio o 10% i 9%[2]).
 • Wzrost zbiorów zbóż przewidywany jest również w UE. W 2021 r. unijna produkcja zbóż jest szacowana na poziomie 292 mln ton, o 4% wyższym niż w 2020 r.
 • W Polsce według wstępnego szacunku GUS powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2021 r. wyniosła około 6,3 mln ha i była o 1% mniejsza niż przed rokiem[3].
 • Wstępnie GUS oszacował, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 43,2 dt/ha, o 4% mniej od ubiegłorocznych, co przełoży się prawdopodobnie na niższe zbiory. Plony poszczególnych zbóż GUS ocenił następująco: pszenicy ozimej na 52,3 dt/ha, a pszenicy jarej40,4 dt/ha (w obu przypadkach o 3% niżej niż w 2020 r.); żyta na 33,8 dt/ha (o 4% niżej); jęczmienia ozimego na 49,1 dt/ha, a jęczmienia jarego na 38,6 dt/ha (niżej odpowiednio o 4% i 3%); pszenżyta ozimego na 43,6 dt/ha, a pszenżyta jarego na 34,9 dt/ha (niżej odpowiednio o 3% i 4%).
 • Tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, prosa i gryki) wg GUS mogą ukształtować się na poziomie 27,4 mln ton, o 4% niższym. Zbiory pszenicy oszacowano na 12,3 mln ton wobec 12,6 mln ton w 2020 r. Zbiory żyta mogą obniżyć się o 13% do 2,6 mln ton, a pszenżytao 11%, do 5,5 mln ton. Pozostałych zbóż może zostać zebrane więcej niż przed rokiem.

Przebieg żniw w Polsce

 • Zgodnie z informacjami z OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (według stanu na 20 sierpnia 2021 r.) na obszarze całego kraju żniwa były bardzo zaawansowane, a w niektórych rejonach zostały już zakończone. Dużym utrudnieniem dla rolników w prowadzeniu prac żniwnych były niestabilne warunki pogodowe z dużą ilością opadów deszczu. Lokalnie w kraju po ulewnych deszczach występują problemy z wjazdem na niektóre działki. Plony zbóż są zróżnicowane regionalnie i w dużej mierze wyższe na glebach lepszych.
 • Na terenie wszystkich województw skup zbóż przebiega sprawnie, bez zastojów. Podmioty skupujące wykazują duże zainteresowanie zakupem zboża i są przygotowane do odbioru ziarna od rolników. Jednak w oczekiwaniu na wyższe ceny, cześć rolników, którzy już zebrali ziarno dobrej jakości decyduje się na jego przechowywanie.

Sytuacja cenowa w okresie żniw

O cenach transakcyjnych na rynku zbożowym decydują m.in. takie czynniki jak: podaż ziarna na rynku lokalnym, jakość zbóż, a także koszty transportu. Duże znaczenie w kształtowaniu cen zbóż w Polsce mają także możliwości sprzedaży za granicą i popyt eksportowy. Na ceny uzyskiwane przez krajowych przedsiębiorców na rynku międzynarodowym oddziałują wahania kursu złotego, przede wszystkim w stosunku do euro i dolara amerykańskiego.

 • Rozpoczęcie tegorocznych zbiorów spowodowało spadek cen zbóż. W krajowym skupie w lipcu 2021 r. cena pszenicy (według danych GUS) ukształtowała się na poziomie 857 zł/t, o 12% niższym niż w poprzednim miesiącu.
 • Za żyto przeciętnie uzyskiwano 692 zł/t, o 15% mniej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie cena jęczmienia ogółem obniżyła się o 19%, do 701 zł/t.
 • W porównaniu z cenami sprzed roku ziarno żyta było droższe o 25%, pszenicy – o 20%, a jęczmienia – o 17%.

Obrót towarowy ziarnem w Polsce jest częścią jednolitego rynku europejskiego.
W związku z tym o cenach zbóż na rynku krajowym decydują nie tylko relacje wynikające z produkcji, podaży i popytu, ale także relacje na innych rynkach, zwłaszcza krajów ościennych.

 • W sierpniu 2021 r. notowane opóźnienia w zbiorach pszenicy we Francji oraz problemy z jakością windują ceny dostaw do portów. Dodatkowo w niemieckich portach, premie oferowane przez eksporterów utrzymują się bardzo wysokich poziomach, z uwagi na duży popyt eksportowy. Ceny zbóż w Polsce kształtują się przede wszystkim pod wpływem sytuacji na rynku unijnym. Według danych ZSRIR MRiRW przeciętna cena zakupu[4] pszenicy konsumpcyjnej w dniach 9–15 sierpnia 2021 r. wyniosła 898 zł/t, a żyta konsumpcyjnego – 673 zł/t. Ceny te były o około 6 % wyższe niż tydzień wcześniej, ale niższe niż przed miesiącem odpowiednio o 4% i o 8%. W porównaniu z notowaniami sprzed roku pszenica była o 28% droższa, a żyto o 36% droższe.
 • Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 745 zł/t, o 1% wyższym niż przed tygodniem, o 5,5% wyższym niż miesiąc wcześniej i o 23% wyższym niż przed rokiem

Po żniwach decydujący wpływ na ceny będzie miał popyt na ziarno. Ceny zbóż w Polsce będą podążały za zmianami na rynkach zagranicznych, a ich górny poziom będzie ograniczany ceną ziarna w imporcie.

 

[1] Prognozy zbiorów zbóż (bez ryżu) na świecie, w WNP i w UE według United States Department of Agriculture (USDA) – Grain: World Markets and Trade, August 2021.

[2] Prognoza FAO – Food Outlook Biannual report on global food markets June 2021 – Meat and Meat Products.

[3] Informacja Sygnalna GUS, Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 r., opublikowana 30 lipca 2021 r.

[4] Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
 
 

KOWR


POWIĄZANE

Do 31 marca plantatorzy chmielu, którzy planują wymianę słupów chmielowych impre...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych żwrócił się do resortu rolnictwa o stworzeni...

Na rynku unijnym w krajach południowych obserwowany jest rosnący trend cen skupu...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę