aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rolnicze innowacje w Hanowerze

24 września 2013
DLG AgroFood Sp. z o.o. przyznaje dofinansowanie w wysokości 1 000zł brutto do przyjazdu zorganizowanej min. 40-osobowej grupy na wystawę AGRITECHNICA, odbywającej się na terenie wystawowym w Hanowerze w dniach 12-16 listopada br. (dni ekskluzywne 10/11 listopada).

Organizatorem przyjazdu grupy może być ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, izba rolnicza, szkoła/uczelnia rolnicza, kółko rolnicze, sołectwo, biuro podróży.

DLG AgroFood Sp. z o.o. przekaże organizatorowi przyjazdu grupy bezpłatne jednodniowe bilety wstępu.

W przypadku zainteresowania ofertą organizatorzy proszą o  kontakt z biurem DLG AgroFood. Osobą kontaktową jest  Arleta Bartkowiak, nr tel. 61/639-09-17 lub 607 061 914, email: a.bartkowiak@dlg-pl.pl

 Agritechnica jest wiodącą światową wystawą fachową, której tematyka związana jest z techniką rolną. Od pierwszej edycji w roku 1985 organizator DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) odnotowuje rosnącą liczbę wystawców i zwiedzających. W tym roku ponad 2 700 wystawców z 47 państw zaprezentuje na terenie wystawienniczym w Hanowerze swoje innowacje i rozwiązania dla dalszego rozwoju. Wyraźnym znakiem firmowym Agritechnica jest jej zrozumiały podział na grupy tematyczne. To umożliwia zwiedzającym najlepszą orientację w terenie wystawy. W tym roku organizator uwzględniając dodatkowy popyt ze strony wystawców zwiększył powierzchnię wystawienniczą, dokonał zmian w układzie hal oraz zoptymalizował koncepcję podziału na grupy tematyczne. W ten sposób zwiedzający z całego świata otrzymają optymalne warunki do skutecznego i prostego porównania produktów, innowacji w swoich obszarach zainteresowań. Pomysł na rok 2013 jest oparty na bardzo pozytywnych doświadczeniach z roku 2009 i 2011. Przez to mogły zostać osiągnięte cele równomiernego rozłożenia liczby zwiedzających i optymalnej orientacji w terenie.
Do najważniejszych zmian można zaliczyć:
  • Dostawcy z obszaru „systemy & komponenty” zaprezentują swoje produkty i usługi w halach 1,2 i 3.
  • Oferta wystawców z obszarów technologii uprawy ziemniaka i buraka cukrowego będzie dostępna w halach 24 i 25.
  • Dostawcy wozów paszowych przedstawią swoją ofertę w hali 25.
  • Ofertę dotyczącą nawadniania/ deszczowania jaki i upraw specjalnych/ warzywnictwa będzie można znaleźć w hali 21.
  • Dostawcy techniki leśnej i komunalnej zaprezentują swoją ofertę w halach 18 i 26.
  • Produkcja roślin energetycznych/ surowce odnawialne zostaną zaprezentowane w halach 21, 22 i 23.
Dzięki konsekwentnej i jasnej strukturze poszczególnych działów, DLG gwarantuje zwiedzającym dobry przegląd, łatwą orientację i optymalne wykorzystanie dnia targowego, zgodnie z własnymi priorytetami.
Dziesięć bram wejściowych – widoczne piktogramy umożliwiające orientację
W sumie zostanie otwartych 10 bram wejściowych, żeby zwiedzający możliwie szybko mogli dotrzeć na teren wystawy. W tym celu na wszystkich drogowskazach na terenie wystawy, na wydrukowanych informacjach, jaki i na wejściach i na wszystkich halach wystawienniczych zostaną umieszczone widoczne piktogramy. Te międzynarodowo rozpoznawalne ilustracje w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim umożliwią łatwe i szybkie odszukanie kluczowych działów, zapewnią jeszcze lepszą orientację na krótkich dystansach, a tym samym zwiedzający zyskają więcej czasu na rozmowy z wystawcami.
W celu odszukania odpowiednich hal zwiedzający będą mogli skorzystać na terenie wystawy z bezpłatnych autobusów.
Nowość: „Systemy & komponenty”
"Systemy i komponenty" odgrywają kluczową rolę innowacyjną w technice rolniczej i określają takie pojęcia, jak niezawodność, wydajność, ochrona środowiska i bezpieczeństwo.
Rozróżnienie między dostawcami systemów, modułów, komponentów i części odzwierciedla realny przemysłowy proces produkcyjny i zostanie po raz pierwszy konsekwentnie wdrożony do koncepcji wystawienniczej Agritechnica 2013. W nowym obszarze wystawienniczym „ systemy & komponenty” będzie można znaleźć wyjątkowe i kompletne palety produktów: podwozia, kabiny, elektryka i elektronika pojazdowa, napęd, przekładnie, silniki, hydraulika, hamulce, układy kierownicze, jak również części i komponenty dla sektora maszyn rolniczych i pokrewnych branż.
Specjalną atrakcją będzie „technika rolnicza w detalu”: po raz pierwszy na wystawie zostanie na żywo rozebrany na podzespoły ciągnik i ponownie zmontowany. Atrakcji tej będzie towarzyszyć program fachowy obejmujący techniczne zagadnienia. Dlatego m.in. przewidziane są prezentacje na temat „wartości napędowej zakupu” i „strategii marketingowej zamówień”. To wydarzenie specjalne będzie odbywać się w lounge „Systemy& kompomenty” w hali 1, określony przez DLG jako centralny rynek z obszerną ofertą dla wystawców i zwiedzających

Pozostałe wydarzenia specjalne na rzecz zintensyfikowania aktualnych zagadnień
DLG wspólnie z wystawcami jak również z partnerami ze środowisk naukowych, doradczych i praktykami przygotowała dwa pozostałe wydarzenia specjalne. W hali 17 w ramach „Smart Farming – Updates dla uprawy roślin” będziemy mieć do czynienia z technologią sensoryczną, sterowaniem maszynami i zarządzaniem danych w rolnictwie. Tutaj zostanie rolnikom dostarczona jedyna platforma, dzięki której będą mogli zobaczyć jak funkcjonują nowoczesne systemy oferowane przez producentów, będą mogli poznać, co już można wykorzystać w praktyce i czego można oczekiwać w przyszłości.
Podczas wydarzenia specjalnego „Produkcja ryżu” zawodowi hodowcy ryżu z całego świata będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami, jakie przed nimi stawiają aktualne wyzwania. Wiodący wystawcy pokażą nowoczesne technologie, obejmujące swoim zasięgiem te wyzwania. Międzynarodowi eksperci będą odpowiadać na pytania związane z gospodarką wodną, przygotowaniem gruntu, siewem, nawożeniem, ochroną roślin i zbiorami. Obowiązującym na tym wydarzeniu językiem jest język angielski.


Handel maszynami używanymi, centrum handlowców, warsztat Live Arena
Hala 2 zostanie w tym roku otwarta dla spotkań handlu, serwisu i maszyn używanych. Tutaj będzie znajdować się międzynarodowe centrum handlowców pod kierownictwem Federalnego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej (LandBauTechnik- Bundesverband) oraz europejskiej organizacji CLIMMAR. Centrum służyć będzie jako giełda kontaktów i punkt kontaktowy dla wszystkich partnerów dystrybucyjnych oraz partnerów świadczących usługi serwisowe europejskich producentów inżynierii rolnej. Ponadto sprzedawcy maszyn używanych oraz giełdy online będą informować o handlu maszynami używanymi. Dobry poziom usług i świetnie do tego wykształceni specjaliści są istotnym warunkiem funkcjonowania rynku inżynierii rolnej. We współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem Inżynierii Rolniczej (LandBauTechnik- Bundesverband) będą prezentowane w specjalnym warsztacie LIVE, w ramach praktycznych i komentowanych pokazach prac konserwacyjnych i budowlanych, wymagania różnych poziomów kwalifikacyjnych (nauka zawodu, serwisant, majster) dla mechaników maszyn rolniczych i budowlanych. Ponadto będzie szeroka oferta informacyjna ze strony osób uczących się tego zawodu.

Technika leśna – technika komunalna – bioenergia
Znaczna liczba wystawców zaprezentuje w halach 18 i 26 jak również na sąsiadujących terenach na otwartej przestrzeni tradycyjną technikę leśną dla gospodarstw leśnych oraz różnorodne produkty do energetycznego wykorzystania drewna. Oprócz technik oferowanych przez wystawców będzie można zapoznać się z bogatą ofertę doradztwa we wspólnie zorganizowanym w hali 26 przez KWF, NFBZ oraz DLG „Centrum informacyjnym las i drewno”.

Technika komunalna będzie się znajdować w południowej części hali 26. Tutaj prawie 100 wystawców zaprezentuje dalszy rozwój istniejących już technologii oraz innowacyjność, m.in. dla okresu letniego/ zimowego i kompostowania. Zainteresowani tą tematyką zwiedzający znajdą tu odpowiednią ofertę wystawców.
Uprawa biomasy do produkcji energii ma nadal znaczenie. Celem rolników są nowe odmiany, właściwe dla uprawy i zbiorów jak również techniki dla wytwarzania biogazu. Na Agritechnica zainteresowani uzyskają informacje o aktualnych zagadnieniach. Obszerna oferta zostanie przedstawiona w halach 21, 22, 23. Tutaj otrzymają zwiedzający informacje o energetycznym potencjale oraz wytwarzaniu biomasy i jej przetwarzaniu, instalacji, oszczędności.

Forum przyszłości branży rolniczej: wysokiej klasy międzynarodowy program fachowy
Dzięki swojemu wysokospecjalistycznemu fachowemu programowi ze znaczną liczbą międzynarodowych imprez, takich jak kongresy, warsztaty, fora Agritechnica uchodzi za najważniejsze forum przyszłości branży rolniczej. Tutaj poruszone zostaną zarówno trendy jak również wszystkie ważne wyzwania, przed jakimi stoi rolnictwo jak również inżynieria rolnicza. Tak więc zostanie przeprowadzona przez VDI/MEG międzynarodowa konferencja: „Technika rolnicza” oraz międzynarodowa konferencja „Rynki rolne 2014”. Ponadto odbędzie się ponownie kongres n/t materiału siewnego. Nowością na Agritechnica 2013 będzie szereg międzynarodowych imprez „ Ag Machinery International - Access to emerging markets“. Na forum w różnych dniach wystawy znajdą się rynki techniki rolnej Południowej Afryki, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Indii i Chin. Przy tym zostaną podkreślone: potencjał rynków, dostępy do rynku, finansowanie i wymogi techniczne. Na zakończenie każdej imprezy odbędą się spotkania towarzyskie (Get-Together) z lokalnymi specjałami, spotkania będą okazją do zawarcia ukierunkowanych międzynarodowych transakcji handlowych.
Na szczególną uwagę zasługuje Europejski Dzień Młodych Rolników i Studentów, który jest wspólnie organizowany przez młodą kadrę DLG wspólnie z krajowymi i międzynarodowymi partnerami.

Zróżnicowany międzynarodowy program fachowy będzie zaprezentowany w formie specjalnych forów w różnych halach wystawienniczych. Fora będą prowadzone w języku niemieckim i częściowo także w języku niemieckim/ angielskim (tłumaczenie symultaniczne). W czterech forach przedstawiciele nauki, doradztwa, przemysłu, praktycy przedstawią codziennie aktualne trendy i ważne zmiany dotyczące branży:
Forum 1 w hali 17: Smart Farming
Forum 2 w pawilonie 35: Technika i Zarządzanie
Forum 3 w hali 26: Technika leśna i biomasa drzewna
Forum 4 in hali 1: Systemy & Komponenty dla kupujących, inżynierów i nauki

Nowość: Międzynarodowa giełda kontaktów „Match & Meet”
Po raz pierwszy na Agritechnica pojawi się międzynarodowa giełda kontaktów „Match & Meet”. Wystawcy i zwiedzający będą mogli zarejestrować online swój profil, swoje konkretne pole wyszukiwania lub swoją ofertę. Oprogramowanie porówna ofertę i popyt, a spotkanie odbędzie się na Agritechnica.

DLG zaprezentuje się w pawilonach 32, 34 i 35
DLG zaprezentuje się na tegorocznej Agritechnica po raz pierwszy w pawilonie 32, 34 i 35. Trzy pawilony będą miejscem spotkań dla członków DLG i ekspertów z kraju i zagranicy, którzy są zainteresowani pracą w DLG i nawiązaniem kontaktów z DLG. Do ich dyspozycji będą rzecznicy wyspecjalizowanych komisji i grup roboczych DLG, kierownik i specjaliści z centrum fachowego DLG, centrum testowego DLG. Typowa dla DLG wymiana doświadczeń tworzy dla wszystkich zwiedzających podstawy do rozbudowy osobistej sieci.

Nowość: International Visitor’s Lounge w Pawilonie 35
Centralnym punktem spotkań dla zwiedzających z całego świata będzie International Visitor’s Lounge. Po raz pierwszy będzie znajdować się w pawilonie 35 (południe hali 26). Tutaj będą mogli goście z kraju i zagranicy spotkać się ze swoimi partnerami handlowymi, będą mogli prowadzić rozmowy i planować zwiedzanie wystawy. Tutaj zwiedzający będą mogli również bezpłatnie skorzystać z usług faksu, internetu.

POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz podsekretarz stanu Adam...

Najlepsze praktyki  Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w okresie od styczni...

Grad medali, pewniaki i zaskoczenia. Rozstrzygnięto konkurs WINOPL Dwa konkursow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę