aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

V Europejskie Forum Młodych Rolników

3 grudnia 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach 9 – 11 czerwca Centrum Kongresowo – Szkoleniowym ,,MAGELLAN’’ w Bronisławowie organizuje V edycje Europejskiego Forum Młodych Rolników . W  tym roku tematem przewodnim obrad będzie reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku.
Forum skierowane jest do młodych rolników z Polski oraz innych krajów Europy i ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów branżowych.
Jak zapowiadają organizatorzy w czasie trwania Forum odbywać się będą prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej. By była ona skuteczniejsza po roku 2014 i spełniała swoje zadania, potrzebuje odpowiedniego finansowania ze wspólnego budżetu Unii.

Europejskie Forum Młodych Rolników to cykliczna inicjatywa organizowana przez Województwo Łódzkie po raz piąty (rok 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014). Rolniczy charakter regionu łódzkiego oraz kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju całej Polski i Europy sprawia, że dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej nabiera coraz większego znaczenia. Poprzednie edycje inicjatywy otworzyły przed młodymi rolnikami nowe możliwości zdobycia cennej wiedzy, przydatnej w ich codziennej pracy zawodowej i były płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  
Program Forum
 Dzień I - 9 czerwca 2014 roku (poniedziałek)
Do godz.12.30         Przyjazd uczestników, zakwaterowanie
13.00 – 14.00     Oficjalne otwarcie V Europejskiego Forum Młodych Rolników
      Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień,
    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki,
Przedstawiciel DG AGRI – Mariusz Legowski,
    Sekretarz generalny COPA – COGECA – Pekka Pesonen,
    Wiceprzewodnicząca CEJA - Paola Del Castillo,
Wystąpienia gości oficjalnych.
14.00 – 15.30        Wykład inauguracyjny:  „Reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku”,
  „Płatności bezpośrednie”  
prowadzenie Waldemar Guba - Departament Strategii, Analiz i Rozwoju; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
        „Instrumenty nowego PROW skierowane na rozwój gospodarstw rolnych          i wsparcie sektora rolnego” – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
15.30 – 16.30         Obiad
17.00 - 19.00         Małe Forum Rolnicze z udziałem uczestników Forum
    
19.00 - 20.00        Kolacja

* Dzień II - 10 czerwca 2014 roku (wtorek)


8.00 – 10.00                  Śniadanie
10.30 – 18.00         Warsztaty w 4 przebiegających równocześnie grupach tematycznych
14.00 – 15.00                Obiad w trakcie pobytu /catering/ w miejscu
Do godz. 18.00             Powrót do obiektu głównego konferencji
19.00 - 20.00                 Kolacja

Grupa I – wyjazd do Gospodarstwa Rybackiego Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o.                                           – Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawów rybnych
11.30 – 12.00 Podstawowe zasady dobrej praktyki w dziedzinie prowadzenia chowu i hodowli ryb metodami tradycyjnymi (dr inż. Mirosław Cieśla Wydział Nauk o Zwierzętach, Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW Warszawa)
12.00 – 12.30  Skąd się biorą karpie? – film szkoleniowy
12.30 – 13.15 Pozaprodukcyjna rola i znaczenie stawów rybnych (dr inż. Mirosław Cieśla Wydział Nauk o Zwierzętach, Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW Warszawa)
13.15 – 14.00  Dolina karpia – ludzie, ryby i ptaki – film przyrodniczy
15.00 – 15.30 Ogólna charakterystyka metod chowu i hodowli ryb w Polsce (dr Zbigniew Kaczkowski Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytet Łódzki)
15.30 – 17.00 Praktyczne aspekty znaczenia gospodarki rybackiej  – obiekty stawowe w Gospodarstwie Rybackim Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o. (przedstawiciele Zarządu Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o.)
Grupa II – wyjazd do Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu – Rozród zwierząt
11.30 – 12.00 Prezentacja Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu – Przedstawiciele Zarządu Spółki
12.00 – 12.30 Organizacja hodowli bydła w Polsce – Krzysztof Gałązka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
12.15 – 14.00 Choroby metaboliczne bydła – Krzysztof Słoniewski, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
15.00 - 16.30  Ocena genomowa buhajów – Teresa Piechowska, Dyrektor ds. hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
16.30 – 17.00 Dyskusja

Grupa III – wyjazd do obiektów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – Nowości sadownicze

11.30 – 13.00 -  część wykładowo - warsztatowa /obiekty doświadczalne IO - sad Dąbrowice, oprowadzająca -             dr Dorota Kruczyńska /.

13.00 – 14.00 – część wykładowa  MRiRW; Możliwości organizowania się producentów sadowniczych w grupy               i organizacje na rynku owoców i warzyw w kontekście zmian prawa unijnego. Stan zorganizowania  grup producentów owoców i warzyw w Polsce oraz perspektywy rozwoju grup i organizacji już istniejących.
Bogumiła Kasperowicz – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych oraz Karolina Załuska –Naczelnik Wydziału Produktów Ogrodniczych, Spółdzielczości Rolniczej i Grup Producentów Rolnych; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15.00 -  17.00 – część wykładowa IO. Prezentacja Instytutu Ogrodnictwa - Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, prof. dr hab. Franciszek Adamicki.
Strategia bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w produkcji ogrodniczej
1.Metody precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin oraz neutralizacji pozostałości środków ochrony roślin w opakowaniach i w opryskiwaczach w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska - prof. dr hab. Ryszard Hołownicki; dr Grzegorz Doruchowski

Ochrona środowiska
2.Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych województwa łódzkiego  - prof. dr hab. Waldemar Treder

Bezpieczna żywność
3.Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE - dr Artur Miszczak

Postęp biologiczny
4.Tworzenie postępu biologicznego i jego wykorzystanie w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej - prof. dr hab. Edward Żurawicz

Bioróżnorodność
5.Ochrona różnorodności biologicznej roślin sadowniczych dla zrównoważonego rolnictwa -  dr Elżbieta Rozpara


Grupa IV – wyjazd do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian – Sulejów – Nowe odmiany roślin uprawnych

11.30 - 12.00 Wyzwania dla współczesnej hodowli roślin - Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej. /Misja COBORU/. Dyrektor SDOO Dr inż. Przemysław Majchrowski.

12.0– 14.00 Aktualne zadania Porejestrowego Doświadczalnictwa  Odmianowego - /Odmiany roślin uprawnych zalecanych do uprawy w województwie łódzkim/.
Prezentacje polowe - pszenżyto ozime i jare; jęczmień ozimy i jary; żyto ozime i jare; rzepak ozimy; mieszanki międzyodmianowe; pszenica jara orkisz; pszenica ozima i jara; owies; ziemniaki wg grup wczesności; ziemniaki (odporność na zarazę); soja; łubin żółty; groch siewny; kukurydza wg grup wczesności. Ogółem 621 badanych odmian na 2054 poletkach

15.00 – 15.30 Źródła białka roślinnego pochodzenia krajowego - /Rośliny bobowate; rola pszczół w ekosystemie/.

15.30 – 17.00  Badania zlecone prowadzone na 1029 poletkach obejmujące:
         badanie wartości gospodarczej odmian,
         działanie zapraw nasiennych,
         doświadczenia fungicydowe,
         doświadczenia herbicydowe.


Dzień III - 11 czerwca 2014 roku (środa)
 8.00 – 10.00                  Śniadanie
 9.30 – 11.30                      Podsumowanie V Europejskiego Forum Młodych Rolników – duża sala konferencyjna
10.00 – 11.30                    Zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami    atmosferycznymi – przedstawiciel  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
                                           Odszkodowania za szkody - wystąpienia zaproszonych prelegentów.
11.30 – 12.00 –                  Wykwaterowanie i wyjazd uczestników

POWIĄZANE

Pod hasłem „Owady piękne i różnorodne” w dniach od 24 do 26 maja 2024 r., w godz...

W dniach 7-9 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzi...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz podsekretarz stanu Adam...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę