wrzesień 2007

22 stycznia 2007
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad

Wrzesień

Data
Miejsce imprezy
Opis
01-02.09.
Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Szepietowie

18−210 Szepietowo
tel. (0−86) 476−05−51 do 52
fax (0−86) 476−05−53
e−mail: wpodr.@zetobi.com.pl
www.zetobi.com.pl
Miejsce imprezy: informacje na
www.zetobi.com.pl

VI PODLASKIE DNI KUKURYDZY

Maszyny i urządzenia do zbioru kukurydzy.
Cykl imprezy: raz w roku

01−02.09.
Warmińsko−Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (WMODR)
w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10−356 Olsztyn
tel. (0−89) 535−76−84
fax (0−89) 526−44−39
e−mail: sekretariat@wodr.olsztyn.pl
www.wodr.olsztyn.pl
Miejsce imprezy: WMODR Olsztyn

Jesienne Targi Rolnicze - "wszystko dla rolnictwa"

Maszyny i urządzenia ogrodnicze oraz rolnicze, stosowane w produkcji zwierzęcej i roślinnej, pasze i dodatki paszowe, chemia dla rolnictwa, nasiona, transport rolniczy, rękodzielnictwo, niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii.

02−03.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (ŚODR)
w Częstochowie

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42−200 Częstochowa
tel. (0−34) 377−01−01
fax (0−34) 362−04−89
e−mail: rod.czwa@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Liceum
Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
– III Aleja N.M.Panny 56 w Częstochowie,
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
– III Aleja N.M. Panny 64

XVI Krajowa Wystawa Rolnicza podczas
Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich

Targi nasienne, targi paszowe, targi pszczelarskie, przedsiębiorczość na
wsi, wystawa maszyn rolniczych, kiermasze kwiatów i krzewów ozdobnych,
produktów ekologicznych.
Cykl imprezy: raz w roku

01-02.09
Biuro Targów „Bałtyk” Koszalin
ul. Piłsudskiego 41, 75−502 Koszalin
tel. (0−94) 341−15−49
fax (0−94) 342−57−08
e−mail: targikoszalin@wp.pl
Miejsce imprezy: teren przed halą
sportową „Gwardia”, ul. Fałata 34,
Koszalin

XVI GIEŁDA OGRODNICZO−ROLNICZA

Sprzęt rolniczy, nawozy, nasiona, preparaty do ochrony roślin, sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, mała architektura ogrodowa.

07−09.09.
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (ZODR)
w Barzkowicach

173−134 Barzkowice 1
tel. (0−91) 561−37−01
fax (0−91) 561−37− 91
e−mail: barzkowice@odr.net.pl
www.zodr.pl
Miejsce imprezy: informacje na
www.zetobi.com.pl

AGRO−POMERANIA 2007
XX Barzkowickie Targi Rolne

Maszyny i urządzenia rolnicze, środki produkcji, przetwórstwo, sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, mała architektura ogrodowa, zwierzęta hodowlane.

08−09.09.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (MODR) w Warszawie
– O/Siedlce

ul. Kazimierzowska 21, 08−110 Siedlce
tel./fax (0−25) 632−87−40
e−mail: oddzsied@mazowsze.wodr.gov.pl
Miejsce imprezy: MODR
w Warszawie – O/Siedlce

MDzDR
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

Oferty handlowe i usługowe firm pracujących w otoczeniu rolnictwa, wystawa zwierząt hodowlanych, ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, owocowych, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego, kiermasz literautury rolniczej, imprezy kulturalne dla dzieci
i dorosłych.
Cykl imprezy: raz w roku

08−09.09.
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego – O/Nawojowa

133−335 Nawojowa
tel. (0−18) 445−70−36, 445−70−39
fax (0−18) 445−72−76
e−mail: nawojowa@modr.pl
www.modr.pl
Miejsce imprezy: Nawojowa 1

AGROPROMOCJA 2007
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Ciągniki i maszyny rolnicze, urządzenia do produkcji zwierzęcej, rolnej
i ogrodniczej, budownictwo inwentarskie, materiał siewny i sadzeniakowy,
nawozy i środki ochrony roślin, pasze, koncentraty i dodatki paszowe, przetwórstwo rolno−spożywcze, ekologia i ochrona środowiska, agroturystyka
i eko−agroturystyka, nauka rolnicza, doradztwo rolnicze


09−10.09
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (WODR) – O/Marszew

Marszew, 63−300 Pleszew
tel./ fax (0−62) 742−72−37, 742−73−59
e−mail: marszew@wodr.poznan.pl
ogrod-zabarski@tlen.pl
www.dni-ogrodnika.prv.pl
Zespół Doradczy
w powiecie kaliskim

ul. T. Kościuszki 1 a, 62−800 Kalisz
tel. (0−62) 757−44−18
fax (0−62) 757−54−23
Miejsce imprezy: Tłokinia Kościelna
k. Kalisza − Pałac NOT i tereny
sąsiadujące

IX Krajowe Dni Ogrodnika

Prezentacja środków do produkcji ogrodniczej związanych z uprawą warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie, sadów, roślin jagodowych, konsultacje z naukowcami z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
oraz Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

11.09−13.09.
Leśny Zakład
Doświadczalny SGGW
w Rogowie
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
tel. (0-46) 874-90-31
fax (0-46) 874-90-08
Miejsce imprezy: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

Międzynarodowe Targi Leśne Rogów 2007

15−16.09.
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
w Skierniewicach

ul. Pomologiczna 10
96−100 Skierniewice
tel./fax (0−46) 833−28−95, 832−41−44
e−mail: osir.skierniewice@neostrada.pl
Miejsce imprezy: OSiR
w Skierniewicach

X TARGI OGRODNICZO−ROLNE
Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze
XXX SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW,
OWOCÓW I WARZYW

Produkcja i sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw, nawozy, środki ochrony
roślin, maszyny rolnicze, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie ogrodów, wydawnictwa branżowe.

15−16.09.
Pomorski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Gdańsku
Trakt św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel. (0-58) 688-20-11
fax (0-58) 688-22-50
www.podr.pl
Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
– O/Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel. (0-55) 270-11-21
fax (0-55) 270-11-62
e-mail: starepole@podr.pl
www.podr.pl
Miejsce imprezy: OSiR
w Skierniewicach

XIII Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne Wystawa Rzemiosła Artystycznego

Materiał szkółkarski, maszyny i urządzenia ogrodnicze, wyposażenie ogrodów i mieszkań, środki ochrony roślin, materiał nasienny, produkty pszczelarskie, żywność ekologiczna, agroturystyka, rzemiosło...

około połowy września, niedziela
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie
O/Poświętne w Płońsku

ul. Sienkiewicza 11, 09−100 Płońsk
tel. (0−23) 663−07−10
fax (0−23) 662−99−50
e−mail: ewa.strzeszewska@pro.onet.pl
www.cdr.gov.pl/plonsk
Miejsce imprezy: MODR w Warszawie
– O/Poświętne w Płońsku

DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA

Prezentacja odmian i nowych technologii na polu doświadczalnym, pokazy
pracy maszyn i sprzętu uprawnego, wystawa maszyn, urządzeń rolniczych,
środków produkcji.

21-24.09
Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych w Toruniu
(PIGMiUR)

ul. Lelewela 33, 87−100 Toruń
tel. (0−56) 623−31−25
fax (0−56) 623−31−24
e−mail: biuro@pigmiur.pl
www.agroshow.pl
Miejsce imprezy: Bednary k. Poznania
(dokładne informacje u organizatora
imprezy)

AGRO SHOW 2007
Wystawa Rolnicza

Maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, chemiczne środki ochrony
roślin, nawozy, pasze i ich dodatki, mleczarstwo, ogrodnictwo, warzywnictwo, sadownictwo, materiały i technologie stosowane w budownictwie wiejskim, instytucje naukowo−doradcze, ubezpieczenia w rolnictwie, wydawnictwa branżowe.
Cykl imprezy: raz w roku

22−23.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: sodr@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
– O/Mikołów
ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 226-12-10
fax (0-32) 226-11-45
e-mail: odrmikolow@wp.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Śląski ODR w Mikołowie

Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Prezentacja różnych gatunków zwierząt hodowlanych, pasze, dodatki paszowe, urządzenia i maszyny wykorzystywane w chowie zwierząt.

22−23.09.
Centrum Targowe Pomorza
i Kujaw (CTPiK) Bydgoszcz

ul. Gajowa 34, 85−087 Bydgoszcz
tel. (0−52) 375−80−28
fax (0−52) 375−80−29
e−mail: info@ctpik.com.pl; www.ctpik.com.pl
Miejsce imprezy: Hala „Łuczniczka”,
ul. Toruńska 59, Bydgoszcz

Jesienny Kiermasz
Ogrodniczy Pomorza i Kujaw

Towary branży rolniczej i ogrodniczej.

23.09.
Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubniewicach

ul. Osadników Wojskowych 25
69−210 Lubniewice
tel. (0−95) 755−76−14
fax (0−95) 755−71−79
e−mail: odr_lubieniewice@pro.onet.pl
Miejsce imprezy: Ośrodek Szkoleniowy
w Gliśnie

JESIEŃ W GLIŚNIE
Impreza Integracyjno−Promocyjna

Turniej wsi, kiermasz ogrodniczy i pszczelarski, promocja rękodzieła ludowego, sprzęt gospodarstwa domowego, pokazy kosmetyczne, prezentacja dorobku stowarzyszeń, występy zespołów ludowych, porady lekarskie.

23−24.09.
Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293
80−001 Gdańsk−Lipce
tel. (0−58) 688−20−11
fax (0−58) 688−22−50
Dział Technologii Produkcji
i Doświadczalnictwa Lubań

83−422 Nowy Barkoczyn
tel. (0−58) 688−20−11
fax (0−58) 688−22−52
e−mail: luban@podr.pl; www.podr.pl
Miejsce imprezy: Lubań

V Kaszubska Jesień Rolnicza

Maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze, zawody jeździeckie.
Cykl imprezy: raz w roku

23−24.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Skoczów

Wystawa Rybacka w Skoczowie

Maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze, zawody jeździeckie.
Cykl imprezy: raz w roku

23−24.09.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel. (0-17) 870-15-00
fax (0-17) 870-15-02
e-mail: boguchwala@odr.net.pl
www.podrb.pl
Miejsce imprezy: PODR Boguchwała

Jesienna Giełda Ogrodnicza

Wystawa przetworów owocowo-warzywnych, materiału szkółkarskiego, kwiatów i owoców. Wystawa maszyn i drobnego sprzętu ogrodniczego, wyrobów pszczelarskich, srodków plonotwórczych, drobnego inwentarza
i rekodzieła ludowego.

30.09
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (LODR) w Lublinie
– O/Końskowola

ul. Pożowska 8, 24−130 Końskowola
tel. (0−81) 881−62−85
fax (0−81) 881−66−63
e−mail: row@wodr.konskowola.pl
www.wodr.konskowola.pl
Miejsce imprezy: Muzeum Przyrodnicze
w Kazimierzu Dolnym
Święto Jesieni
wrzesień - październik
Centrum Targowe Pomorza i Kujaw
ul. Gajowa 34
85-087 Bydgoszcz
tel. (0-52) 375-80-28
fax (0-52) 375-80-29
e-mail: info@ctpik.com.pl
kwodzien@ctpik.com.pl
www.ctpik.com.pl
Miejsce imprezy: Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
Jesienny Kiermasz Ogrodniczy Toruń 2007

Kiermasz ogrodniczy

POWIĄZANE

W dniu 7 sierpnia 2022 roku w Borkach Kosach w gminie Zbuczyn OPZZRiOR organizje...

19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej ponownie będzie gościć w s...

Nie tylko budowanie święta branży spożywczej, ale także wsparcie tradycyjnego rz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę