wrzesień 2007

22 stycznia 2007
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad

Wrzesień

Data
Miejsce imprezy
Opis
01-02.09.
Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Szepietowie

18−210 Szepietowo
tel. (0−86) 476−05−51 do 52
fax (0−86) 476−05−53
e−mail: wpodr.@zetobi.com.pl
www.zetobi.com.pl
Miejsce imprezy: informacje na
www.zetobi.com.pl

VI PODLASKIE DNI KUKURYDZY

Maszyny i urządzenia do zbioru kukurydzy.
Cykl imprezy: raz w roku

01−02.09.
Warmińsko−Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (WMODR)
w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10−356 Olsztyn
tel. (0−89) 535−76−84
fax (0−89) 526−44−39
e−mail: sekretariat@wodr.olsztyn.pl
www.wodr.olsztyn.pl
Miejsce imprezy: WMODR Olsztyn

Jesienne Targi Rolnicze - "wszystko dla rolnictwa"

Maszyny i urządzenia ogrodnicze oraz rolnicze, stosowane w produkcji zwierzęcej i roślinnej, pasze i dodatki paszowe, chemia dla rolnictwa, nasiona, transport rolniczy, rękodzielnictwo, niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii.

02−03.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (ŚODR)
w Częstochowie

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42−200 Częstochowa
tel. (0−34) 377−01−01
fax (0−34) 362−04−89
e−mail: rod.czwa@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Liceum
Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
– III Aleja N.M.Panny 56 w Częstochowie,
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
– III Aleja N.M. Panny 64

XVI Krajowa Wystawa Rolnicza podczas
Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich

Targi nasienne, targi paszowe, targi pszczelarskie, przedsiębiorczość na
wsi, wystawa maszyn rolniczych, kiermasze kwiatów i krzewów ozdobnych,
produktów ekologicznych.
Cykl imprezy: raz w roku

01-02.09
Biuro Targów „Bałtyk” Koszalin
ul. Piłsudskiego 41, 75−502 Koszalin
tel. (0−94) 341−15−49
fax (0−94) 342−57−08
e−mail: targikoszalin@wp.pl
Miejsce imprezy: teren przed halą
sportową „Gwardia”, ul. Fałata 34,
Koszalin

XVI GIEŁDA OGRODNICZO−ROLNICZA

Sprzęt rolniczy, nawozy, nasiona, preparaty do ochrony roślin, sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, mała architektura ogrodowa.

07−09.09.
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (ZODR)
w Barzkowicach

173−134 Barzkowice 1
tel. (0−91) 561−37−01
fax (0−91) 561−37− 91
e−mail: barzkowice@odr.net.pl
www.zodr.pl
Miejsce imprezy: informacje na
www.zetobi.com.pl

AGRO−POMERANIA 2007
XX Barzkowickie Targi Rolne

Maszyny i urządzenia rolnicze, środki produkcji, przetwórstwo, sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, mała architektura ogrodowa, zwierzęta hodowlane.

08−09.09.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (MODR) w Warszawie
– O/Siedlce

ul. Kazimierzowska 21, 08−110 Siedlce
tel./fax (0−25) 632−87−40
e−mail: oddzsied@mazowsze.wodr.gov.pl
Miejsce imprezy: MODR
w Warszawie – O/Siedlce

MDzDR
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

Oferty handlowe i usługowe firm pracujących w otoczeniu rolnictwa, wystawa zwierząt hodowlanych, ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, owocowych, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego, kiermasz literautury rolniczej, imprezy kulturalne dla dzieci
i dorosłych.
Cykl imprezy: raz w roku

08−09.09.
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego – O/Nawojowa

133−335 Nawojowa
tel. (0−18) 445−70−36, 445−70−39
fax (0−18) 445−72−76
e−mail: nawojowa@modr.pl
www.modr.pl
Miejsce imprezy: Nawojowa 1

AGROPROMOCJA 2007
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Ciągniki i maszyny rolnicze, urządzenia do produkcji zwierzęcej, rolnej
i ogrodniczej, budownictwo inwentarskie, materiał siewny i sadzeniakowy,
nawozy i środki ochrony roślin, pasze, koncentraty i dodatki paszowe, przetwórstwo rolno−spożywcze, ekologia i ochrona środowiska, agroturystyka
i eko−agroturystyka, nauka rolnicza, doradztwo rolnicze


09−10.09
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (WODR) – O/Marszew

Marszew, 63−300 Pleszew
tel./ fax (0−62) 742−72−37, 742−73−59
e−mail: marszew@wodr.poznan.pl
ogrod-zabarski@tlen.pl
www.dni-ogrodnika.prv.pl
Zespół Doradczy
w powiecie kaliskim

ul. T. Kościuszki 1 a, 62−800 Kalisz
tel. (0−62) 757−44−18
fax (0−62) 757−54−23
Miejsce imprezy: Tłokinia Kościelna
k. Kalisza − Pałac NOT i tereny
sąsiadujące

IX Krajowe Dni Ogrodnika

Prezentacja środków do produkcji ogrodniczej związanych z uprawą warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie, sadów, roślin jagodowych, konsultacje z naukowcami z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
oraz Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

11.09−13.09.
Leśny Zakład
Doświadczalny SGGW
w Rogowie
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
tel. (0-46) 874-90-31
fax (0-46) 874-90-08
Miejsce imprezy: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

Międzynarodowe Targi Leśne Rogów 2007

15−16.09.
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
w Skierniewicach

ul. Pomologiczna 10
96−100 Skierniewice
tel./fax (0−46) 833−28−95, 832−41−44
e−mail: osir.skierniewice@neostrada.pl
Miejsce imprezy: OSiR
w Skierniewicach

X TARGI OGRODNICZO−ROLNE
Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze
XXX SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW,
OWOCÓW I WARZYW

Produkcja i sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw, nawozy, środki ochrony
roślin, maszyny rolnicze, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie ogrodów, wydawnictwa branżowe.

15−16.09.
Pomorski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Gdańsku
Trakt św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel. (0-58) 688-20-11
fax (0-58) 688-22-50
www.podr.pl
Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
– O/Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel. (0-55) 270-11-21
fax (0-55) 270-11-62
e-mail: starepole@podr.pl
www.podr.pl
Miejsce imprezy: OSiR
w Skierniewicach

XIII Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne Wystawa Rzemiosła Artystycznego

Materiał szkółkarski, maszyny i urządzenia ogrodnicze, wyposażenie ogrodów i mieszkań, środki ochrony roślin, materiał nasienny, produkty pszczelarskie, żywność ekologiczna, agroturystyka, rzemiosło...

około połowy września, niedziela
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie
O/Poświętne w Płońsku

ul. Sienkiewicza 11, 09−100 Płońsk
tel. (0−23) 663−07−10
fax (0−23) 662−99−50
e−mail: ewa.strzeszewska@pro.onet.pl
www.cdr.gov.pl/plonsk
Miejsce imprezy: MODR w Warszawie
– O/Poświętne w Płońsku

DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA

Prezentacja odmian i nowych technologii na polu doświadczalnym, pokazy
pracy maszyn i sprzętu uprawnego, wystawa maszyn, urządzeń rolniczych,
środków produkcji.

21-24.09
Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych w Toruniu
(PIGMiUR)

ul. Lelewela 33, 87−100 Toruń
tel. (0−56) 623−31−25
fax (0−56) 623−31−24
e−mail: biuro@pigmiur.pl
www.agroshow.pl
Miejsce imprezy: Bednary k. Poznania
(dokładne informacje u organizatora
imprezy)

AGRO SHOW 2007
Wystawa Rolnicza

Maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, chemiczne środki ochrony
roślin, nawozy, pasze i ich dodatki, mleczarstwo, ogrodnictwo, warzywnictwo, sadownictwo, materiały i technologie stosowane w budownictwie wiejskim, instytucje naukowo−doradcze, ubezpieczenia w rolnictwie, wydawnictwa branżowe.
Cykl imprezy: raz w roku

22−23.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: sodr@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
– O/Mikołów
ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 226-12-10
fax (0-32) 226-11-45
e-mail: odrmikolow@wp.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Śląski ODR w Mikołowie

Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Prezentacja różnych gatunków zwierząt hodowlanych, pasze, dodatki paszowe, urządzenia i maszyny wykorzystywane w chowie zwierząt.

22−23.09.
Centrum Targowe Pomorza
i Kujaw (CTPiK) Bydgoszcz

ul. Gajowa 34, 85−087 Bydgoszcz
tel. (0−52) 375−80−28
fax (0−52) 375−80−29
e−mail: info@ctpik.com.pl; www.ctpik.com.pl
Miejsce imprezy: Hala „Łuczniczka”,
ul. Toruńska 59, Bydgoszcz

Jesienny Kiermasz
Ogrodniczy Pomorza i Kujaw

Towary branży rolniczej i ogrodniczej.

23.09.
Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubniewicach

ul. Osadników Wojskowych 25
69−210 Lubniewice
tel. (0−95) 755−76−14
fax (0−95) 755−71−79
e−mail: odr_lubieniewice@pro.onet.pl
Miejsce imprezy: Ośrodek Szkoleniowy
w Gliśnie

JESIEŃ W GLIŚNIE
Impreza Integracyjno−Promocyjna

Turniej wsi, kiermasz ogrodniczy i pszczelarski, promocja rękodzieła ludowego, sprzęt gospodarstwa domowego, pokazy kosmetyczne, prezentacja dorobku stowarzyszeń, występy zespołów ludowych, porady lekarskie.

23−24.09.
Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293
80−001 Gdańsk−Lipce
tel. (0−58) 688−20−11
fax (0−58) 688−22−50
Dział Technologii Produkcji
i Doświadczalnictwa Lubań

83−422 Nowy Barkoczyn
tel. (0−58) 688−20−11
fax (0−58) 688−22−52
e−mail: luban@podr.pl; www.podr.pl
Miejsce imprezy: Lubań

V Kaszubska Jesień Rolnicza

Maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze, zawody jeździeckie.
Cykl imprezy: raz w roku

23−24.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
fax (0-34) 362-04-89
e-mail: rcd.czwa@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Skoczów

Wystawa Rybacka w Skoczowie

Maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze, zawody jeździeckie.
Cykl imprezy: raz w roku

23−24.09.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel. (0-17) 870-15-00
fax (0-17) 870-15-02
e-mail: boguchwala@odr.net.pl
www.podrb.pl
Miejsce imprezy: PODR Boguchwała

Jesienna Giełda Ogrodnicza

Wystawa przetworów owocowo-warzywnych, materiału szkółkarskiego, kwiatów i owoców. Wystawa maszyn i drobnego sprzętu ogrodniczego, wyrobów pszczelarskich, srodków plonotwórczych, drobnego inwentarza
i rekodzieła ludowego.

30.09
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (LODR) w Lublinie
– O/Końskowola

ul. Pożowska 8, 24−130 Końskowola
tel. (0−81) 881−62−85
fax (0−81) 881−66−63
e−mail: row@wodr.konskowola.pl
www.wodr.konskowola.pl
Miejsce imprezy: Muzeum Przyrodnicze
w Kazimierzu Dolnym
Święto Jesieni
wrzesień - październik
Centrum Targowe Pomorza i Kujaw
ul. Gajowa 34
85-087 Bydgoszcz
tel. (0-52) 375-80-28
fax (0-52) 375-80-29
e-mail: info@ctpik.com.pl
kwodzien@ctpik.com.pl
www.ctpik.com.pl
Miejsce imprezy: Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
Jesienny Kiermasz Ogrodniczy Toruń 2007

Kiermasz ogrodniczy

POWIĄZANE

Eko = dbanie o planetę. Jak wynika z sondażu IPSOS przeprowadzonego na początku ...

Sektor motoryzacyjny stał się główną ofiarą globalnego kryzysu półprzewodników. ...

PZU rozpoczyna jesienną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę