Tempo wzrostu cen żywności nieznacznie przyspieszy w 2019 r.

8 stycznia 2019
Tempo wzrostu cen żywności nieznacznie przyspieszy w 2019 r.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ubiegły rok przyniósł wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, które obniżyło się do 2,6% r/r wobec 4,3% w 2017 r. Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dotyczący cen żywności w 2019 r.

Oczekujemy, że w kierunku zwiększenia dynamiki cen żywności w 2019 r. oddziaływać będzie jej wzrost w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe”, która wiosną może ukształtować się na poziomie ok. 7% r/r. Dalszemu przyspieszeniu wzrostu cen w tej kategorii będą sprzyjać wysokie ceny zbóż, ze względu na ubiegłoroczną suszę, jaka wystąpiła w Europie, a także rosnące koszty pracy. W II poł. 2019 r. oczekujemy stopniowego obniżenia dynamiki cen pieczywa i produktów zbożowych, z uwagi na prognozowany przez nas spadek cen zbóż, a także efekty wysokiej bazy sprzed roku. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym warunków agrometeorologicznych dojdzie bowiem do wzrostu zbiorów zbóż w ujęciu rocznym. Będzie on dodatkowo wspierany przez większą powierzchnię zasiewów zbóż, będący skutkiem poprawy opłacalności ich produkcji. Niemniej w całym 2019 r. oczekujemy, że dynamika cen w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” zwiększy się do 5,9% wobec 3,9% w 2018 r.

Do wzrostu inflacji cen żywności przyczyni się także wyższa dynamika cen warzyw (7,7% r/r w 2019 r. wobec 4,8% w 2018 r.). W znacznym stopniu będzie to skutkiem niskich ubiegłorocznych zbiorów związanych z suszą, które w połączeniu z efektami niskiej bazy sprzed roku będą podbijać wzrost cen w I poł. 2019 r. W sytuacji gdy warunki pogodowe w Polsce ukształtują się w 2019 r. na przeciętnym na tle historycznym poziomie, wzrost cen warzyw w II poł. br. wyraźnie spowolni.

Uważamy, że czynnikiem sprzyjającym wzrostowi inflacji cen żywności w 2019 r. będzie także nieznacznie wyższa dynamika cen mięsa (2,3% r/r wobec 1,8% w 2018 r.). Złożą się na to stabilizacja dynamiki cen mięsa wieprzowego oraz kontynuacja wzrostu dynamiki cen mięsa drobiowego. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest dalsze rozprzestrzenianie się ASF na świecie. Gdy jego przypadki pojawią się w kolejnych krajach Europy Zachodniej, poprzez ograniczenia eksportowe będzie oddziaływało to w kierunku nadpodaży wieprzowiny w UE i obniżenia jej cen. Z kolei ewentualny wyraźny spadek produkcji wieprzowiny w Chinach związany z ASF może przyczynić się do wzrostu jej światowych cen.

Do wzrostu cen żywności może przyczynić się także wyższa dynamika cen cukru. Choć na światowym rynku nadal utrzymuje się jego nadpodaż, a ceny po przejściowym wzroście pod koniec 2018 r. powróciły do trendu spadkowego, to efekty niskiej bazy sprzed roku będą oddziaływać w kierunku zwiększenia dynamiki cen cukru.

Czynnikiem ograniczającym wzrost inflacji cen żywności będzie natomiast dalszy spadek dynamiki w kategoriach „oleje i tłuszcze” (1,3% r/r w 2019 r. wobec 7,4% w 2018 r.) oraz „mleko, sery i jaja” (1,3% wobec 5,5%). Uważamy, że będzie to efektem prognozowanego przez nas dalszego spadku cen produktów mlecznych na światowym rynku. Choć ostatnie miesiące przyniosły pogorszenie warunków agrometeorologicznych w Nowej Zelandii, będącej znaczącym eksporterem produktów mlecznych, w szczególności masła, to w kolejnych miesiącach dojdzie najprawdopodobniej do wyraźnego ożywienia produkcji w UE. Co więcej, w 2019 r. zakładamy dalsze spowolnienie popytu na produkty mleczne wśród ich największych importerów (m.in. w Chinach i Rosji).

W kierunku obniżenia tempa wzrostu cen żywności oddziaływać będzie także niższa dynamika cen owoców (-3,9% r/r w 2019 r. wobec -0,2% w 2018 r.). Ze względu na ich ubiegłoroczne rekordowe zbiory, a także efekty wysokiej bazy z I poł. 2018 r. prognozujemy, że do III kw. 2019 r. będziemy mieć do czynienia z ich deflacją. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów owoców w IV kw. tempo wzrostu ich cen wyraźnie przyspieszy.

Uwzględniając perspektywy cenowe na poszczególnych rynkach rolnych prognozujemy, że inflacja cen żywności w Polsce zwiększy się w 2019 r. do 2,7% r/r wobec 2,6% w 2018 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen żywności są warunki agrometeorologiczne wśród jej największych światowych producentów, a także realizacja scenariusza hard Brexit, która poprzez utrudnienia w eksporcie może przyczynić się do powstania przejściowej nadpodaży na krajowym rynku, a w konsekwencji spadku cen. Jednocześnie oczekujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się 2019 r. do 1,5% wobec 1,6% w 2018 r., na co złożą się wyższa dynamika cen żywności, wzrost inflacji bazowej oraz spadek dynamiki cen paliw i nośników energii.

 

Credit Agricole Bank Polska S.A.


POWIĄZANE

W Holandii i w Niemczech rośnie popyt na jaja spożywcze, co zaczyna wywierać cor...

W ślad za toczącą się korespondencją w sprawie zmiany zasad szacowania strat w r...

Dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaprasza...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę