aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück udowodnił wyraźne korzyści żywienia z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w opasie buhajów

18 czerwca 2021
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück udowodnił wyraźne korzyści żywienia z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w opasie buhajów

Od momentu wprowadzenia technologii SHREDLAGE® w 2015 r. w Europie (w 2010 r. w Ameryce Północnej) intensywne kondycjonowanie z wykorzystaniem Corncrackera z systemem MCC SHREDLAGE® w połączeniu z długością cięcia od 26 do 30 mm zyskało zwolenników wśród wielu hodowców bydła mlecznego. Technologia ta pozwala uzyskiwać kiszonkę z kukurydzy o wysokim udziale dużych cząstek roślinnych, przy pełnym, intensywnym rozdrobnieniu ziaren kukurydzy.

 

W żywieniu przeżuwaczy zastosowanie technologii SHREDLAGE® zapewnia lepszy efekt strukturalny i lepszą strawność w porównaniu z tradycyjną, krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy. W gospodarstwie rolnym w Münster-Amelsbüren po raz pierwszy w Niemczech zbadano, czy metoda ta wykazuje powyższe oraz inne pozytywne efekty także w opasie buhajów – w odniesieniu do wydajności tuczu, zdrowia zwierząt i wartości tuszy.

 

243-dniowe doświadczenie żywieniowe

W ramach trwającego 243 dni doświadczenia żywieniowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück (prof. dr Heiner Westendarp, prof. dr Hubert Korte, Laura Bunk, Kilian Fenske) sprawdzono, jaki wpływ na pobieranie paszy, dzienny przyrost masy ciała, jakość odchodów (strawność), pH żwacza i wartość tuszy buhajów opasowych ma żywienie z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w porównaniu z konwencjonalną kiszonką z kukurydzy. Na przeciętych powierzchniach obu kiszonek z kukurydzy przeprowadzono również pomiary zagęszczenia oraz grzania.

 

 

Kukurydza została zebrana na początku września 2019 r. przy użyciu dwóch technologii. Do zbioru konwencjonalnej kiszonki z kukurydzy użyto sieczkarni CLAAS JAGUAR 970 z koncepcją MULTI CROP CRACKER (MCC) Classic L. Różnica liczby obrotów wynosiła 30%, a teoretyczna długość sieczki – 8 mm. Kiszonkę SHREDLAGE® zbierała sieczkarnia CLAAS JAGUAR 950, wyposażona w Corncracker MCC SHREDLAGE®, przy 50% różnicy liczby obrotów i długości cięcia ustawionej na 26 mm. Sieczkę zmagazynowano w konwencjonalnym silosie przejazdowym, przy czym jedna strona silosu została wypełniona krótko pociętą kukurydzą, a druga – sieczką SHREDLAGE®. Dwa ciągniki CLAAS XERION przejęły zadanie rozdzielania i zagęszczania. Krótko przycięta kiszonka z kukurydzy została ubita masą całkowitą 18 t, a kiszonka SHREDLAGE® wyższą masą pojazdu wynoszącą 22 t – odpowiednio do większej długości cięcia i zaleceń CLAAS.

 

Lepsze zdrowie zwierząt i korzyści finansowe

Po 11-tygodniowym okresie zakiszania rozpoczęło się podawanie kiszonek 72 buhajom rasy fleckvieh. Ich średnia waga w momencie rozpoczęcia doświadczenia wynosiła 382 kg. Po podziale na dwie grupy grupa doświadczalna otrzymywała TMR (total mixed ration) z kiszonką SHREDLAGE® bez słomy, a grupa kontrolna – TMR z krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy i słomą. Dawki pokarmowe różniły się jedynie długością sieczki kiszonek z kukurydzy, dodatkiem słomy oraz kompensacją izoenergetyczną przez pszenżyto, żyto i ziarno kukurydzy. Zawartość energii i składników odżywczych w dawkach doświadczalnych i kontrolnych była stale na porównywalnym poziomie.

Pobieranie paszy każdego dnia rejestrowano i dokumentowano w formie średnich wartości dla grupy. Dodatkowo wszystkie zwierzęta zostały zważone w 64. i ponownie w 176. dniu doświadczenia. Za pomocą bolusów umieszczanych w żwaczu u 6 zwierząt z każdej grupy przez 150 dni doświadczenia mierzono i rejestrowano wartość pH w żwaczu. Ponadto 10-krotnie przeprowadzono płukanie próbek odchodów, aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski na temat strawności dawek pokarmowych.

Wreszcie w ramach uboju określono i porównano masę tuszy, klasę handlową i klasę otłuszczenia. Wynikające z tego przychody z tuszy zestawiono z kosztami żywienia grupy doświadczalnej i kontrolnej. W porównaniu uwzględniono przy tym wyższe o 1 euro/t świeżej masy koszty paszy podstawowej dla wariantu SHREDLAGE®, które oprócz wyposażenia sieczkarni CLAAS JAGUAR obejmują również większą masę ciągnika do ubijania i większą wymaganą zdolność transportową.

 

Po podsumowaniu wszystkich zanalizowanych danych uzyskano następujące wyniki:

  • Przy wartościach odpowiednio 224 kg SM/m3 i 216 kg SM/m3 w wariantach krótkiego cięcia i SHREDLAGE® uzyskano niemal takie samo zagęszczenie w silosie, bez istotnych różnic. Zgodność w zagęszczeniu zanotowano również w krytycznej górnej warstwie, w której wartości wynosiły odpowiednio 183 i 181,9 kg SM/m3. To kolejny dowód na to, że przy uwzględnieniu większego docisku SHREDLAGE® można zagęszczać tak samo dobrze jak krótko przyciętą kiszonkę.
  • Zwierzęta z grupy krótkiego cięcia zjadały średnio 10,5 kg SM dziennie, a zwierzęta z grupy SHREDLAGE® – 10,2 kg SM TMR.
  • Średnia waga zwierzęcia w 64. dniu doświadczenia była porównywalna i wynosiła nieco poniżej 480 kg w obu grupach. W 176. dniu doświadczenia zwierzęta z grupy SHREDLAGE® ważyły 648,6 kg – o 7,4 kg mniej niż zwierzęta z grupy krótkiego cięcia. To różnica, której nie dało się potwierdzić statystykami. Dzienny przyrost masy ciała w ciągu pierwszych 176 dni nie różnił się znacząco w obu grupach: u zwierząt z grupy krótkiego cięcia wyniósł on 1,55 kg, a u zwierząt z grupy SHREDLAGE® – 1,51 kg.
  • Mimo nieco niższych przyrostów dziennych w pierwszych 176 dniach u zwierząt z grupy SHREDLAGE® uzyskały one masę tuszy 402,9 kg – to o ok. 6 kg więcej w porównaniu ze zwierzętami z grupy krótkiego cięcia. Nie była to jednak znacząca różnica. W ramach oceny tusz według klasy handlowej zwierzęta z grupy SHREDLAGE® uzyskały średni wynik R+, podczas gdy grupie krótkiego cięcia przyznawano oceny od R do R+. W ocenie klasy otłuszczenia zwierzęta karmione kiszonką SHREDLAGE® zostały ocenione na 2+, co było lepszym wynikiem w porównaniu ze zwierzętami karmionymi krótko przyciętą kiszonką, które uzyskały średnią ocenę bliższą 3-. Tym samym grupa SHREDLAGE® miała ogólnie lepszą klasę handlową oraz znacznie korzystniejszą klasę otłuszczenia.
  • Po przepłukaniu próbek odchodów na górnym i środkowym sicie w wariancie SHREDLAGE® stwierdzono mniej pozostałości niż w wariancie krótkiego cięcia. Na tej podstawie można stwierdzić, że strawność dawki pokarmowej była lepsza, i to pomimo większej długości cięcia.
  • Wahania pH w ciągu dnia u zwierząt z grupy SHREDLAGE® były na niższym poziomie niż u zwierząt z grupy krótkiego cięcia, co miało pozytywny wpływ na strawność włókna. Wyższe wartości pH u zwierząt karmionych kiszonką SHREDLAGE® mogą zmniejszać częstość występowania kwasicy i tym samym przyczyniać się do poprawy ich stanu zdrowia.
  • W dawce SHREDLAGE® możliwa była rezygnacja ze słomy paszowej, co pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić paszę treściwą.
  • Ocena ekonomiczna kosztów zakiszania, paszy i tusz wykazała wartość dodaną na poziomie ok. 39 euro na zwierzę na korzyść wariantu SHREDLAGE®.

 

infowire.pl


POWIĄZANE

W dniu 23 maja 2024 r., w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się...

W Afryce Północno-Zachodniej (kraje Maroka, Algierii, Tunezji) wg prognozy sprze...

Nieuczciwe praktyki wielkich zgranicznych sieci handlowych to nie tylko problem ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę