informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Uwagi do "premii dla młodego rolnika"

7 marca 2019
Uwagi do "premii dla młodego rolnika"

W dniu 5 marca 2019 r. w odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd KRIR, poinformował projektodawcę, że zdaniem samorządu rolniczego zaproponowane ww. projekcie rozporządzenia wydają się korzystne dla przyszłych beneficjentów.

Samorząd rolniczy wniósł, aby proponowane zmiany obejmowały również nabory z 2018 roku, dzięki temu rolnicy którzy złożyli wniosek w 2018 roku nie będą ponownie składali wniosków w nowym naborze. W całym kraju w ramach tego działania złożonych zostało 5400 wniosków. Według naszej oceny skala rezygnacji z wniosków o premię dla młodego rolnika z 2018 roku może wynieść nawet 80 % i spowoduje niezadowolenie społeczne. Konieczne stanie się ponowne ponoszenie przez rolników kosztów sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej przez doradców, wzrost kosztów administracyjnych ponownej obsługi dokumentów, bezużyteczna stanie się również wykonana praca urzędników agencji płatniczej dotycząca złożonych procedur dotyczących wydawania decyzji. Jedynym z poważnych argumentów, który może zniechęcać do wycofania wniosku może być obawa o ewentualne przekroczenie okresu posiadania użytków rolnych, który wynosi 24 miesiące na dzień składania wniosków, takich przypadków będzie jednak niewiele.

W związku z powyższym w trybie pilnym należałoby objąć nowymi zasadami również tych rolników, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze, gdyż rozpoczęto już proces zmierzający do wydawania decyzji przyznających środki na inwestycje.

Ponadto należałoby rozważyć podwyższenie kwoty premii do 200 000 zł, ponieważ taka kwota jest adekwatna do aktualnej sytuacji w branży rolnej. Spadająca siła nabywcza pieniądza powoduje, że deklarowany przez beneficjenta sprzęt, materiały budowlane, materiał hodowlany podlega ciągłemu wzrostowi cen, których koszt w momencie uzyskania prawomocnej decyzji o przyznaniu wsparcia  wzrasta o 25-30%. Powoduje to, że beneficjent często nie jest w stanie zrealizować za przyznane wsparcie wykazanej we wniosku inwestycji.

 

krir.pl


POWIĄZANE

Jesteśmy jako kraj potentatem produkcji owoców, ale jemy aż o 40% mniej owoców n...

Głosowanie w Komisji AGRI PE nad sprawozdaniem p. Ulriki Müller dotyczącym rozpo...

W odpowiedzi na pismo z 7 marca 2019 r. Zarządu KRIR realizujące wniosek zgłoszo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę