aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

W Korei trwa 3. światowa konferencja dot. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

13 września 2023
W Korei trwa 3. światowa konferencja dot. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest głównym globalnym zagrożeniem, które budzi coraz większe obawy dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ma to również konsekwencje zarówno dla bezpieczeństwa żywności, jak i dla dobrobytu ekonomicznego milionów gospodarstw rolnych. Żywność odgrywa ważną rolę w rozwoju i rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Wśród bieżących inicjatyw mających na celu rozwiązanie tego problemu znajduje się Ministerstwo Bezpieczeństwa Żywności i Leków ( MFDS) Republiki Korei jest gospodarzem 3. Światowej Konferencji na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe przenoszone przez żywność w dniach 12 i 13 września 2023 r. Konferencja będzie również transmitowana w internecie na YouTube dla wszystkich członków i obserwatorów Kodeksu , a także ogółu odbiorców .

MFDS przewodzi tej inicjatywie na całym świecie od chwili powołania konferencji we wrześniu 2021 r . Głównym celem konferencji jest wsparcie wdrażania tekstów Kodeksu dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, przyjętych przez Komisję Kodeksu Żywnościowego w 2021 r.

Tegoroczny temat „ Podejście oparte na jednym zdrowiu i wysiłki na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe ” odzwierciedla znaczenie podejścia wielostronnego do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe . Wydarzenie ma służyć jako forum skupiające wszystkie odpowiednie sektory w całym systemie rolno-spożywczym : podmioty działające na rynku spożywczym , środowisko akademickie, organy regulacyjne , organy rządowe i organizacje międzynarodowe . Jednym z oczekiwanych rezultatów jest m.in. utworzenie globalnej platformy wdrażania tekstów związanych z Kodeksem AMR.

Tematami dyskusji będą:

wspólne wysiłki organizacji międzynarodowych w ramach podejścia „Jedno zdrowie ” mające na celu zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe ;

- obecny stan i przyszłe możliwości kontrolowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w żywności, zdrowiu człowieka i środowisku ; I

- najnowocześniejsze technologie zaprojektowane z myślą o ograniczaniu i monitorowaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe .

FAO przedstawi podejścia i wyniki niektórych swoich prac we wspieraniu krajów o niskich i średnich dochodach w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w oparciu o zalecenia Kodeksu. Działania te były wspierane przez rząd Korei w ramach projektu ACT .

 

Co to jest Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest głównym globalnym zagrożeniem, które budzi coraz większe obawy dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ma to również konsekwencje zarówno dla bezpieczeństwa żywności, jak i dla dobrobytu ekonomicznego milionów gospodarstw rolnych.

Żywność odgrywa ważną rolę w rozwoju i rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Obecność mikroorganizmów AMR w systemach produkcji rolnej i łańcuchach pokarmowych stanowi potencjalną drogę narażenia dla każdego. Dobre praktyki higieniczne w rolnictwie, mające zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności, są również kluczem do rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

 

Rola Kodeksu w oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Mikroorganizmy (bakterie, pasożyty, wirusy i grzyby) w żywności stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Związek stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (środków, które mogą zabijać mikroorganizmy lub powstrzymywać ich rozwój) u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, a pojawianiem się opornych mikroorganizmów w łańcuchu pokarmowym budzi obawy i był przedmiotem licznych konsultacji krajowych i międzynarodowych.

Stopień, w jakim stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta (w tym w akwakulturze), ogrodnictwie lub u ludzi przyczynia się do powstania mikroorganizmów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi, jest różny w zależności od różnych mikroorganizmów i różnych regionów.

Kiedy ludzie spożywają zawarte w żywności mikroorganizmy oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe, niektóre gatunki mikroorganizmów mogą powodować choroby. Te i inne gatunki mogą również służyć jako źródło przenośnych determinantów oporności dla innych mikroorganizmów, w tym ludzkich patogenów.

Uznając potrzebę bardziej ogólnego i wielodyscyplinarnego reagowania na oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, w 2006 r. Codex powołał pierwszą grupę zadaniową ds. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w celu opracowania opartych na podstawach naukowych wytycznych dotyczących oceny i zarządzania ryzykiem dla zdrowia ludzkiego związanym z obecnością w żywności i paszy (w tym akwakultury) oraz przenoszenia przez żywność i paszę mikroorganizmów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe. Druga grupa zadaniowa, utworzona niedawno w odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie świata poważnym zagrożeniem, jakie stanowi oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe dla zdrowia publicznego, opracuje wytyczne oparte na podstawach naukowych, aby umożliwić spójne zarządzanie opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w całym łańcuchu żywnościowym.

Inne teksty Kodeksu dotyczące leków weterynaryjnych i ich pozostałości, higieny żywności i pasz dla zwierząt również przyczyniają się do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zapobiegając rozwojowi i minimalizując przenoszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w łańcuchu żywnościowym.


Co to jest CODEX ALIMENTARIUS czyli Kodeks Żywnościowy - to bezpieczna, dobra żywność dla każdego i wszędzie.

Międzynarodowy handel żywnością istnieje od tysięcy lat, ale do niedawna żywność była produkowana, sprzedawana i konsumowana głównie lokalnie. W ciągu ostatniego stulecia ilość żywności będącej przedmiotem międzynarodowego handlu wzrosła wykładniczo, a obecnie po całym świecie podróżuje ilość i różnorodność żywności, która nigdy wcześniej nie była możliwa.

Międzynarodowe standardy żywnościowe
Międzynarodowe standardy, wytyczne i kodeksy postępowania dotyczące żywności CODEX ALIMENTARIUS przyczyniają się do bezpieczeństwa, jakości i uczciwości w międzynarodowym handlu żywnością. Konsumenci mogą ufać bezpieczeństwu i jakości kupowanych przez nich produktów spożywczych, a importerzy mogą mieć pewność, że zamówiona przez nich żywność będzie zgodna z ich specyfikacjami.

Ochrona zdrowia konsumentów
Społeczne obawy dotyczące kwestii bezpieczeństwa żywności często umieszczają Kodeks w centrum globalnych debat. Leki weterynaryjne, pestycydy, dodatki do żywności i zanieczyszczenia to tylko niektóre z zagadnień omawianych na spotkaniach Kodeksu. Standardy Kodeksu opierają się na solidnych podstawach naukowych dostarczonych przez niezależne międzynarodowe organy oceniające ryzyko lub na doraźnych konsultacjach organizowanych przez FAO i WHO.

Będąc zaleceniami do dobrowolnego stosowania przez członków, standardy Kodeksu służą w wielu przypadkach za podstawę ustawodawstwa krajowego.

Usuwanie barier w handlu
Odniesienie do standardów bezpieczeństwa żywności Kodeksu w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS) oznacza, że Kodeks ma daleko idące implikacje dla rozwiązywania sporów handlowych. Członkowie WTO, którzy chcą zastosować bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa żywności niż te określone w Kodeksie, mogą być zobowiązani do naukowego uzasadnienia tych środków.

Od chwili założenia w 1963 r. system Kodeksu ewoluował w sposób otwarty, przejrzysty i włączający, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Międzynarodowy handel żywnością to branża warta 2000 miliardów dolarów rocznie, w ramach której produkowane są, sprzedawane i transportowane miliardy ton żywności.

 

 

 

 

 

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: FAO


POWIĄZANE

Pelniąacy obowiązki ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Taras Wysocki po...

Jako podało ministerstwo polityki agrarnej Ukrainy, producenci rolni aktywnie an...

15 maja Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oficjalnie poinformował o odwołaniu przeta...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę