EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

W 2023 roku Komisja Europejska wyda 186 mln euro

8 stycznia 2023
W 2023 roku Komisja Europejska wyda 186 mln euro

Komisja Europejska przeznaczy 185,9 mln euro w 2023 r . na sfinansowanie działań promocyjnych na rzecz zrównoważonych i wysokiej jakości unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i na świecie. Przyjęty dziś przez Komisję program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2023 r . przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej na lata 2019–2024, w szczególności strategii „od pola do stołu ”.

 Oczekuje się, że projekty promocyjne wybrane w 2023 r. będą podkreślać i faworyzować produkty zgodne z celami, takimi jak zrównoważony rozwój rolnictwa UE, poprawa dobrostanu zwierząt i promowanie spożycia świeżych owoców i warzyw oraz zdrowej i zrównoważonej diety.

Kwoty dostępne na  wybrane kampanie w 2023 r. są prawie równo podzielone między promocję na rynku wewnętrznym UE i w krajach trzecich , odpowiednio 83,3 mln euro i 83,1 mln euro .

Poza UE jako główne cele promocji wskazano kraje i regiony o wysokim potencjale wzrostu. Obejmuje to Chiny, Japonię, Koreę Południową, Singapur, Amerykę Północną. Nowa Zelandia i Australia mogą również stanowić nowe możliwości rynkowe dla europejskich eksporterów. Wreszcie Wielka Brytania pozostaje jednym z głównych rynków eksportowych produktów rolno-spożywczych z UE, pochłaniając 25% eksportu UE-27.

Wybrane kampanie będą informować konsumentów w UE i na całym świecie o różnych unijnych systemach i znakach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne . Ta ostatnia kategoria skorzysta z przyznanych środków w wysokości do 28 mln euro na stymulowanie popytu na produkty ekologiczne, zgodnie z planem działania na rzecz produkcji ekologicznej. Dodatkowe 36 mln euro wesprze promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt przez europejskich konsumentów oraz konsumpcję produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w sposób zrównoważony.

Aby zachęcić do zdrowszej i zbilansowanej diety, ponad 19 milionów euro zostanie specjalnie przeznaczone na promocję świeżych owoców i warzyw , aby pomóc sektorowi stawić czoła utrzymującym się wyzwaniom, takim jak spadek konsumpcji i eksportu oraz słaba pozycja przetargowa w stosunku do dużych producentów. handel detaliczny i przetwórcy. Ogólnie rzecz biorąc, działania promocyjne skierowane do konsumentów na rynku wewnętrznym powinny nawiązywać i być zgodne z wytycznymi żywieniowymi docelowego państwa członkowskiego (państw członkowskich).

Zaproszenia do składania wniosków na nadchodzące kampanie w 2023 r. zostaną opublikowane w styczniu 2023 r. przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych . Szeroka gama podmiotów, takich jak organizacje branżowe, organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne, może ubiegać się o dofinansowanie i składać wnioski. Tak zwane „proste” programy mogą być składane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego kraju UE. Programy „Multi” pochodzą z co najmniej dwóch organizacji krajowych z co najmniej dwóch państw członkowskich lub z jednej lub kilku organizacji europejskich.

Kampanie promocyjne dotyczące produktów rolnych z UE mają na celu otwieranie nowych możliwości rynkowych dla unijnych rolników i szerzej rozumianego przemysłu spożywczego, a także pomaganie im w rozwijaniu istniejącej działalności. Oprócz zwiększania zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów rolnych polityka promocji wspiera również zrównoważoną odbudowę unijnego sektora rolno-spożywczego w trudnym kontekście gospodarczym.

CYTAT:

"W ubiegłym roku europejscy rolnicy wykazali się dużą odpornością w obliczu kilku zakłóceń i wysokich kosztów. Promowanie europejskich produktów rolno-spożywczych i ich jakości w UE i na świecie to ważny wymiar wsparcia udzielanego przez Komisję rolnikom i producentom. Nasza polityka promocyjna pomaga im w znajdowaniu nowych rynków i rozpowszechnianiu renomy ich produktów. UE jest największym na świecie eksporterem produktów rolno-spożywczych dzięki naszej produktywności i uznanej doskonałości."

Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa – 16.12.2022 r

 


Po więcej informacji można iść:

Roczny program prac 2023 znajduje się tutaj 

Polityka promocji znajduje się tutaj 

program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2023 r można pobrać tutaj (PDF)

 

WDATKOWANE KWOTY NA POSZCZEGÓLNE PROGRMY w MILIONACH EUR (€)

1. PROSTE PROGRAMY - łącznie: 89 mln €

a wtym:

Proste programy na rynku wewnętrznym - 41,1 €

Programy dla produktów ekologicznych - 14 €

Programy dla świeżych owoców i warzyw - 9,1 €

Programy dotyczące unijnych systemów jakości (oznaczenia geograficzne, logo „regionów najbardziej oddalonych”) - 7 €

Programy zwiększające świadomość zrównoważonego rolnictwa UE i dobrostanu zwierząt - 6 €

Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji (= poza systemy jakości UE ) - 5 €

Proste programy w krajach trzecich - 42,9 €

Chiny (w tym Hongkong i Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Azja Południowo-Wschodnia lub Azja Południowa - 16,3 €

Inne obszary geograficzne - 12,3 €

Kanada, USA, Meksyk - 9,3 €

Programy dotyczące ekologicznych i zrównoważonych produktów UE w krajach trzecich - 5 €

Proste programy dotyczące zakłóceń na rynku/dodatkowe zaproszenie do składania wniosków - 5 €

 

 PROGRAMY MULTI- łącznie 87,4 mln €

a w tym:

Multi programy na rynku wewnętrznym - 42,2 €

Programy dla produktów ekologicznych - 14 €

Programy zwiększające świadomość zrównoważonego rolnictwa UE i dobrostanu zwierząt - 14 €

Programy dla świeżych owoców i warzyw - 10 €

Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo „regionów najbardziej oddalonych”) LUB Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cech produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji - 4,2 €

Multi programy w krajach trzecich - 40,2 €

Programy w dowolnych obszarach geograficznych poza UE - 29,2 €

Programy dotyczące ekologicznych i zrównoważonych produktów UE w krajach trzecich - 11 €

Multi programy dotyczące zakłóceń rynku/dodatkowego zaproszenia do składania wniosków - 5 €

inicjatywy własne Komisji - 9.5 €

Suma akcji promocyjnych - 185,9  mln €

oprac: e-mk, redakcja ppr.pl; źródło: Komisja Europejska


POWIĄZANE

Bez fosforu nie byłoby plonu. Rola tego makroelementu nie jest doceniana tak, ja...

W dniu 25 marca 2023 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyło się Mleczne S...

Mimo tego, że w 2020 roku naukowcy zaobserwowali spadek emisji gazów cieplarnian...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę