aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

W Uzbekistanie podpisano deklarację z Samarkandy

11 września 2023
W Uzbekistanie podpisano deklarację z Samarkandy

W wyniku Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Żywnościowego, zorganizowanej przez rząd Uzbekistanu przy wsparciu technicznym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), przyjęto Deklarację z Samarkandy w sprawie światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Według służby prasowej rządu Uzbekistanu dokument skonsoliduje porozumienia osiągnięte na konferencji, w której uczestniczyli ministrowie rolnictwa 10 krajów, wiceministrowie 7 krajów, wysocy rangą dyplomaci 13 krajów oraz przedstawiciele ponad 30 organizacji międzynarodowych i naukowych, a także instytucji finansowych.

Dokument zwraca szczególną uwagę na problemy zmian klimatycznych, wyczerpywania się zasobów wodnych i degradacji gleby.

"Globalne spowolnienie gospodarcze i spowolnienie wzrostu, wpływ kryzysu klimatycznego, brak inwestycji w systemy rolno-spożywcze, w połączeniu z rosnącymi kosztami pożywnej żywności i rosnącymi nierównościami, zboczyły z kursu na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju (SDG) do 2030 r., A zwłaszcza celu 2 (zero głodu)" - powiedział dyrektor generalny FAO Qu Dongyu.

Międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa żywnościowego posłuży jako poważna platforma do przyspieszenia postępu w przekształcaniu systemów rolno-spożywczych na całym świecie, aby stały się bardziej wydajne, integracyjne i zrównoważone, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoją śródlądowe kraje rozwijające się.

Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, QU Dongyu, ponawiał wezwania do transformacji globalnych systemów rolno-spożywczych na międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Uzbekistanie.

Konferencja, która odbyła się w Samarkandzie w dniach 7-8 września, jest organizowana przez rząd Uzbekistanu przy wsparciu technicznym FAO. Jego celem jest przegląd obecnego stanu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, rozważenie niektórych kluczowych wyzwań związanych z systemami rolno-spożywczymi oraz określenie rozwiązań w regionie Azji Środkowej i poza nim.

Ta konferencja "jest ważną okazją do przeglądu stanu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście transformacji systemów rolno-spożywczych, na drodze do osiągnięcia Agendy 2030 i SDGs (Celów Zrównoważonego Rozwoju)" - powiedział Qu w swoim przemówieniu otwierającym konferencję.

Wydarzenie w Samarkandzie odbywa się przed szczytem SDG ONZ, w którym światowi przywódcy spotkają się w Nowym Jorku, aby dokonać przeglądu stanu 17 celów zrównoważonego rozwoju Agendy. Qu powiedział, że spodziewa się konsensusu i sugestii, które zostaną osiągnięte w Samarkandzie, aby poinformować o postępach na szczycie w Nowym Jorku.

Bezpieczeństwo żywnościowe oznacza, że wszyscy ludzie mają przez cały czas fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i pożywnej żywności, która zaspokaja ich potrzeby żywieniowe i preferencje żywieniowe w zakresie aktywnego i zdrowego życia.

Według raportu FAO 2021 World Food Security and Nutrition około 2,3 miliarda ludzi na świecie jest obecnie umiarkowanie lub wysoce niepewnych żywnościowo, z czego 25 procent, czyli 566 milionów ludzi, mieszka w Azji.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest obecnie zagrożone przez skoki cen żywności i nadmierną zmienność, zwłaszcza niektórych kluczowych produktów żywnościowych, a także znaczny poziom inflacji żywności. FAO szacuje, że 45 krajów potrzebuje obecnie zewnętrznej pomocy żywnościowej.

Częścią rozwiązania, powiedział Qu, jest "poprawa produkcji, a jednocześnie zaoferowanie zrównoważonych dostaw poprzez handel międzynarodowy i płynną logistykę, dostępność żywności, dostępność żywności i przystępność cenową żywności".

Tymczasem El Niño (wzorzec klimatyczny opisujący niezwykłe ocieplenie wód powierzchniowych w środkowej i wschodniej części tropikalnego Oceanu Spokojnego) przyczynia się do niektórych kluczowych czynników braku bezpieczeństwa żywnościowego, takich jak kryzys klimatyczny, konflikty oraz spowolnienia i spowolnienia gospodarcze oraz pogorszenie koniunktury, stwarzając zagrożenie dla produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego w kilku regionach. szczególnie w Afryce i Ameryce Środkowej.

Ponieważ rolnictwo odpowiada za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych (liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do około 50 procent do 2050 r.), a brak bezpieczeństwa żywnościowego tradycyjnie dotyka najbardziej wrażliwe społeczności, takie jak ludność tubylcza i kobiety, dyrektor generalny wielokrotnie podkreślał potrzebę przekształcenia globalnych systemów rolno-spożywczych.

Taka transformacja jest konieczna, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na żywność, paszę, błonnik i paliwo, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na zasoby naturalne; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona różnorodności biologicznej; zwiększenie odporności na skutki kryzysu klimatycznego, konfliktów i innych zakłóceń w łańcuchach dostaw; zapewnienie godnego zatrudnienia; oraz zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności oraz zdrowej diety.

Koszty i korzyści transformacji systemów rolno-spożywczych

FAO szacuje, że transformacja systemów rolno-spożywczych będzie kosztować 4 biliony dolarów od teraz do 2030 r. w krajach o niskim i średnim dochodzie. Z drugiej strony FAO szacuje, że zlikwidowanie różnicy płci w wydajności gospodarstw rolnych i luki płacowej w samych systemach rolno-spożywczych zwiększyłoby globalny PKB o 1 bilion dolarów, zmniejszając w ten sposób globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego o co najmniej 2 punkty procentowe, a liczbę osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego o 45 milionów.

FAO ze swojej strony koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: nauce i innowacjach, ulepszonych możliwościach danych, finansach i zarządzaniu, powiedział Qu.

Koncentracja na Azji

Azja Środkowa jest wyjątkowo narażona na skutki kryzysu klimatycznego, a kraje śródlądowe, takie jak gospodarz konferencji, Uzbekistan, należą do najbardziej dotkniętych niedoborem wody regionów świata.

W tym kontekście Qu podkreślił potrzebę skupienia się na oszczędzaniu wody i oszczędzaniu wody, a także na transferach technologicznych i inwestycjach z Azji, Europy i spoza niej.

Na otwarcie konferencji wystąpili również premier Uzbekistanu Abdulla Nigmatovich Aripov.

Podczas spotkania uczestnicy zostaną poinformowani o stanie wdrażania krajowych ścieżek zgodnie z wynikami Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ w 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego w krajach azjatyckich.

Oczekuje się, że spotkanie w Samarkandzie będzie również przedmiotem dyskusji na temat wdrażania praktycznych narzędzi w ramach strategii naukowej i innowacyjnej FAO na lata 2023-2031. Obejmują one stałą platformę interakcji naukowców w dziedzinie nauk rolniczych, ujednolicony system monitorowania bezpieczeństwa żywności oraz oparte na dowodach systemy monitorowania produkcji rolnej dla planowania produkcji, polityki i programów rozwojowych.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst. źródło i fot: FAFO


POWIĄZANE

Czy kiedykolwiek doznałeś kontuzji podczas surfowania we Francji i potrzebowałeś...

Faktograf i IPI uruchamiają zasób dla dziennikarzy, opracowany po 18 miesiącach ...

We wtorek europosłowie ponownie wybrali Robertę Metsolę (EPP, MT) na przewodnicz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę