Wizyta w Brusach

20 września 2017
Wizyta w Brusach
MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z delegatami Izb Rolniczych Powiatu Chojnickiego i Kościerskiego.

Rozmowy odbyły się w Urzędzie Miejskim w Brusach. Uczestniczył w nich także burmistrz Brus Witold Ossowski i dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny.

Głównym tematem dyskusji była pomoc dla poszkodowanych rolników z gmin dotkniętych skutkami nawałnicy z 11 na 12 sierpnia br.

Minister przypomniał, że rolnicy mogą liczyć na kilka form wsparcia finansowego. W zakresie PROW 2014-2020 uruchomiono pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtworzenie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc dotyczy składników gospodarstwa takich jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierzęta gospodarskie. Przyznawana jest w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych, które mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Limit wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Istnieje również możliwość pozyskania przez poszkodowanego rolnika dotacji na dofinansowanie kosztów odtworzenia budynków służących do prowadzenia działalności rolniczej w wysokości do 10 tys. zł na budynek. Ponadto, w ramach pomocy krajowej rolnicy, u których oszacowano straty w uprawach, wynoszące powyżej 30% otrzymają wsparcie w wysokości 1 tys. zł (dla upraw ubezpieczonych) lub 500 zł (dla upraw nieubezpieczonych). Natomiast dla rolników, będących właścicielami lasów prywatnych, przygotowano pomoc w kwocie 2 tys. zł/ha tytułem rekompensaty za poniesione zniszczenia.

Ponadto rolnikom przysługuje również prawo do skorzystania z ulg w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach podatku rolnego. Program pomocy zakłada także możliwość ubiegania się przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody o pomoc w formie preferencyjnych kredytów, kredytu na wznowienie produkcji rolnej oraz kredytu na odtworzenie środków trwałych.

- Zaplanowano wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośredniej w wysokości 70% całości płatności dla rolników z gmin dotkniętych nawałnicą, w tym rolników z gminy Brusy. Na wypłaty można liczyć od połowy października tego roku – zapowiedział wiceminister Ryszard Zarudzki.

Podczas spotkania poruszono również wiele innych problemów, m.in. kwestię melioracji i problemu wylewających rzek, zalewających okoliczne łąki i pola. W tej sprawie po oficjalnym spotkaniu w Brusach, przedstawiciele Izb Rolniczych wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim udali się do Rudzin, gdzie na przykładzie odcinka rzeki Niechwaszcz szczegółowo omówili problem.

 

MRiRW


POWIĄZANE

Zastępowanie jaj w różnych produktach substancjami zamiennymi może się okazać co...

Przedstawiciele izb rolniczych biorący udział w szacowaniu strat spowodowanych p...

Praca na statkach rybackich, uprawnienia rybaków oraz obowiązki armatorów będą r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę