Wnioski o pomoc na zalesianie lub zadrzewianie śródpolne –zakończone

2 sierpnia 2022
Wnioski o pomoc na zalesianie lub zadrzewianie śródpolne –zakończone

Do 1 sierpnia 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o wsparcie na zalesianie lub na tworzenie zadrzewień śródpolnych z PROW 2014-2020. Ze wstępnych danych wynika, że zainteresowani tym dofinansowaniem dostarczyli do ARiMR 229 wniosków o przyznanie pomocy.
Dokumenty można było dostarczyć do biur powiatowych ARiMR osobiście lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP albo wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Istniała również możliwość złożenia ich przy użyciu aplikacji eWniosekPlus. Do tej pory Agencja zarejestrowała 229 wniosków – 157 z nich dotyczy wsparcia na zalesianie a 72 pomocy na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Proces rejestracji wszystkich wniosków trwa, więc dane mogą ulec zmianie.

O refundację kosztów poniesionych na zalesienie gruntów słabej jakości czy na utworzenie zadrzewień śródpolnych mogli ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne lub prawne, jak i grupy takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Beneficjentami mogły być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Oba rodzaje wsparcia mają charakter jednorazowych zryczałtowanych płatności. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju wykonywanych prac i warunków, w jakich są realizowane.

Pomoc na zalesianie przyznawana jest do gruntów rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są do tego przeznaczone. W przypadku braku takiego planu, zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioskujący może też przedstawić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt jest przeznaczony do zalesienia. Powierzchnia nasadzeń musi wynosić co najmniej 0,1 ha i mieć szerokość powyżej 20 m. Maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 40 ha. Ponadto teren, na którym planuje się nasadzenia, powinien był położony poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub ich otulin.

W przypadku zadrzewień wsparcie udzielane jest do gruntów ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większych niż 0,5 ha, które mają szerokość od 4 m do 20 m. W składzie gatunkowym nasadzeń mogą być wykorzystywane wyłącznie rodzime drzewa lub krzewy (w tym te biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych – z tym, że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90 proc. udziału. Na gruncie przeznaczonym do zadrzewienia nie mogą być stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających jego wykonanie. Nowe nasadzenia mogą powstawać w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów.

źródło:ARiMR


POWIĄZANE

Tegoroczne zbiory kukurydzy na ziarno rozpoczęły się na początku października. W...

Polska Grupa Energetyczna PGE)Rozpoczynam dystrybucję węgl do klientów instytucj...

Jak na twitterze podał POLPIG, na małej nienieckiej giełdzie wieprzowiny, pomimo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę