BGŻ S.A. – łatwiejsza droga do unijnych funduszy

21 września 2004

Zakończone żniwa pozwalają rolnikom na dokonanie ocen tegorocznych plonów ich pracy. Przedsiębiorstwa związane z przemysłem rolno-spożywczym poddają ocenie swoje dokonania, uczestnicząc w imprezach targowych, które tradycyjnie odbywają się we wrześniu i październiku. Będą one z pewnością szczególnym czasem dla tych banków, które wniosły swój wkład w niewątpliwy sukces programu SAPARD.

Henryk Antosiak: Rzeczywiście, zbliżający się czas imprez targowych stwarza możliwość zaprezentowania oferty handlowej dla przemysłu rolno-spożywczego. To nie tylko okazja konfrontacji konkurencyjnych ofert i produktów, lecz także możliwość uzyskania opinii konsumentów i odbiorców, które są swego rodzaju wyrazem zainteresowania poszczególnymi ekspozycjami, oceną atrakcyjności oferty handlowej wystawców.

Corocznie wzbogacane prezentacje stałych wystawców oraz pojawianie się nowych, ciekawych ofert jest możliwe dzięki wielkiemu wysiłkowi w zakresie modernizacji majątku przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych technologii spełniających najwyższe wymogi jakości, bezpieczeństwa i ekologii.

Postęp ten był możliwy dzięki dotychczasowej polityce państwa, które od ponad dziesięciu lat wspiera polskie rolnictwo oraz sektor rolno-spożywczy w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Jaką rolę w tym procesie odegrały kredyty preferencyjne oferowane przez BGŻ S.A.?

Henryk Antosiak: Wkład naszego banku w realizację tych dokonań jest znaczący. Według informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , BGŻ S.A. na koniec 2003 r. miał ponad 20% udział w dystrybucji środków w ramach kredytów preferencyjnych.

Nieocenioną rolę spełniły tu również środki z funduszy europejskich, w szczególności ostatnio realizowany i nagłośniony w mediach – SAPARD. Dzięki temu polski sektor rolno-spożywczy otrzymał ogromny zastrzyk pieniędzy, które mógł spożytkować na swoją modernizację. SAPARD, obok znaczenia ekonomicznego, miał także - a może przede wszystkim – ogromną wartość edukacyjną dla inwestorów i banków.

Jakie są Państwa doświadczenia i korzyści wyniesione z realizacji programu SAPARD? Był to chyba swego rodzaju ”chrzest bojowy” dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji zaangażowanych w jego realizacji?

Henryk Antosiak: Dzięki edukacyjnej roli programu SAPARD zarówno jego beneficjenci - przedsiębiorcy czy samorządowcy – jak i agencje rządowe odpowiedzialne za realizację procedur przyznawania grantów zdobyły cenne doświadczenie, które z pewnością procentować będzie pełnym wykorzystaniem szans, jakie stwarza naszej gospodarce otwierający się bezpośredni dostęp do funduszy strukturalnych. Polscy rolnicy i sektor rolno-spożywczy bardzo dobrze zdali egzamin z wykorzystania tych środków.

Aktywność i zaangażowanie BGŻ S.A. we współfinansowanie sapardowskich projektów sprawiły, iż osiągnął on rekordowy, blisko 40% udział w całej puli udzielonych na ten cel kredytów. Mamy zatem mocne podstawy, by uznać, iż okres ten był egzaminem pomyślnie zdanym przez wszystkie służby naszego banku.

Środki z funduszy strukturalnych, do których dostęp uzyskaliśmy wraz z członkostwem w Unii Europejskiej, przerastają swoją wielkością SAPARD, jednak formuła ich pozyskiwania pozostaje taka sama lub bardzo zbliżona. Zaakceptowana przez instytucję finansującą (na przykład ARiMR) inwestycja musi zostać zrealizowana ze środków własnych lub przy wykorzystaniu kredytu bankowego. Dotacja fizycznie wpłynie na konto beneficjenta po zakończeniu inwestycji.

Przedstawmy w tym miejscu podstawowe informacje przydatne tym, którzy myślą o skorzystaniu z nowych źródeł finansowania.

Henryk Antosiak: Środki z funduszy strukturalnych przeznaczone są między innymi na modernizację i podnoszenie poziomu konkurencyjności polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego.

BGŻ S.A. wychodzi z ofertą do wszystkich, którzy chcą skorzystać z funduszy strukturalnych dla sfinansowania swoich zamierzeń inwestycyjnych w ramach programów:

Sektorowego Programu Operacyjnego: „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

Sektorowego Programu Operacyjnego: „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego Oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”,

Sektorowego Programu Operacyjnego: „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb”,

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej? Czy istnieje możliwość złagodzenia kryteriów ?

Henryk Antosiak: Trudno mówić o zasadniczym łagodzeniu wymagań dotyczących wiarygodności kredytobiorców. Bank zobowiązany jest przecież do dbania o bezpieczeństwo lokat oraz zabezpieczenia środków na zgodne z procedurami finansowanie inwestycji, których kredytowania się podejmuje. Nie może więc podejmować ryzyka przekraczającego ustalone granice. Należy jednak zwrócić uwagę na szersze niż w typowych przedsięwzięciach możliwości zabezpieczenia transakcji przez kredytobiorcę. Jeśli podmiot nie posiada w ocenie banku wystarczającego zabezpieczenia, może skorzystać z poręczenia Funduszu Poręczeń Unijnych. Takie rozwiązanie może zaproponować doradca banku dokonując oceny zdolności kredytowej i adekwatności zabezpieczenia do poziomu kredytu każdego potencjalnego kredytobiorcy. Pewnym zabezpieczeniem jest również odpowiednio skonstruowana umowa z jednostką finansującą, która gwarantuje, iż odpowiednia część dotacji przyznanej po zakończeniu inwestycji zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu.

Specjaliści naszego banku udzielają porad w tym zakresie, dbając, by nasz klient wykorzystał wszelkie dostępne możliwości ograniczające ryzyko i ułatwiające realizację planowanej inwestycji.

Ponadto, w trosce o dotychczasowych i potencjalnych klientów, bank powołał spółkę - firmę konsultingową Euro Fund Advisors Sp. z o.o. zajmującą się kompleksowym doradztwem w zakresie wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

GDZIE UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE:

  • Oddziały BGŻ S.A. na terenie całego kraju (271 placówek rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju)
  • Internetowy serwis informacyjny BGŻ S.A. www.bgz.pl ,
  • Serwisy informacyjne PAP i PARP:

Tekst ukazał się na łamach nr 9 miesięcznika "Nowa Wieś Europejska"


POWIĄZANE

Wilczyca, która wtargnęła do restauracji hotelowej w wiosce Przedni Labska w cze...

Jedenastu afrykańskich migrantów, którzy pracowali przy zbiorach pomidorów, zgin...

Naród powinien mieć świadomy i realny wpływ na cały proces konstytucyjny - uważa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę