dnikukurydzy_210818

"Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” - nowa publikacja FDPA

12 października 2018
"Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” - nowa publikacja FDPA

Ziemia rolnicza jest jednym z kluczowych zasobów, którego rezerwy maleją w zastraszającym tempie. Tymczasem zasoby ilościowe i jakościowe ziemi nie tylko stanowią o potencjale wytwórczym całego sektora rolnego, ale pełnią też kluczową rolę w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju kraju. Konieczne jest zbudowanie podstaw skutecznej polityki wykorzystania ziemi. Na te problemy zwraca uwagę Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w swej najnowszej publikacji pt. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, wydanej w ramach projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W opracowaniu zwrócono uwagę, że polityka przestrzenna na każdym szczeblu powinna uwzględniać nieodnawialność zasobu ziemi rolniczej i jej wielofunkcyjny charakter, a przy podejmowaniu decyzji o wyłączaniu z użytkowania gruntów rolnych czy leśnych zalecany jest daleko posunięty racjonalizm.

W publikacji udowodniono również, że gleba pełni kluczową rolę w działaniach mitygujących zmiany klimatu, ma ona zdolność wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w postaci materii organicznej. Potrzeba działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania ziemi rolniczej, została przeanalizowana również w kontekście możliwości ich finasowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W publikacji pokazaliśmy również istotę i zasady przeprowadzania postepowania scaleniowego, które tworzy nie tylko korzystniejsze ekonomiczne warunki gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, ale również może wpływać na regulację stosunków wodnych i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Kierując publikację do przedstawicieli samorządu, FDPA zwraca uwagę, że to od nich zależy prowadzenie racjonalnej, długofalowej i ponadlokalnej polityki przestrzennej. Właściwa koordynacja planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym, wyznaczanie nadrzędnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz zapewnienie dobrej jakości dokumentów planistycznych może przyczynić się do zahamowania niekorzystnego trendu ubytku ziemi rolniczej.

FDPA ma nadzieję, że publikacja odpowie na potrzeby lokalnych samorządów i będzie dla nich kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej w codziennej pracy, oraz użytecznym narzędziem dla edukacji ekologicznej mieszkańców wsi.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej: http://www.fdpa.org.pl/ziemia-ginacym-i-podlegajacym-degradacji-zasobem-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich-v1.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://serwis.pap.com.pl/SP/img/20181011/31511934_2_crop_195x145_602d2c12_SP.jpg


(Centrum Prasowe PAP) / Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - MRiRW


POWIĄZANE

Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zapewni ustaw...

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że wkrótce wypłaci z Funduszu Solid...

„Polska bez smogu” to temat panelu dyskusyjnego podczas 8. Europejskiego Kongres...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę