Targi_china_210519-750

"Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” - nowa publikacja FDPA

12 października 2018
"Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” - nowa publikacja FDPA

Ziemia rolnicza jest jednym z kluczowych zasobów, którego rezerwy maleją w zastraszającym tempie. Tymczasem zasoby ilościowe i jakościowe ziemi nie tylko stanowią o potencjale wytwórczym całego sektora rolnego, ale pełnią też kluczową rolę w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju kraju. Konieczne jest zbudowanie podstaw skutecznej polityki wykorzystania ziemi. Na te problemy zwraca uwagę Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w swej najnowszej publikacji pt. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, wydanej w ramach projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W opracowaniu zwrócono uwagę, że polityka przestrzenna na każdym szczeblu powinna uwzględniać nieodnawialność zasobu ziemi rolniczej i jej wielofunkcyjny charakter, a przy podejmowaniu decyzji o wyłączaniu z użytkowania gruntów rolnych czy leśnych zalecany jest daleko posunięty racjonalizm.

W publikacji udowodniono również, że gleba pełni kluczową rolę w działaniach mitygujących zmiany klimatu, ma ona zdolność wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w postaci materii organicznej. Potrzeba działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania ziemi rolniczej, została przeanalizowana również w kontekście możliwości ich finasowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W publikacji pokazaliśmy również istotę i zasady przeprowadzania postepowania scaleniowego, które tworzy nie tylko korzystniejsze ekonomiczne warunki gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, ale również może wpływać na regulację stosunków wodnych i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Kierując publikację do przedstawicieli samorządu, FDPA zwraca uwagę, że to od nich zależy prowadzenie racjonalnej, długofalowej i ponadlokalnej polityki przestrzennej. Właściwa koordynacja planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym, wyznaczanie nadrzędnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz zapewnienie dobrej jakości dokumentów planistycznych może przyczynić się do zahamowania niekorzystnego trendu ubytku ziemi rolniczej.

FDPA ma nadzieję, że publikacja odpowie na potrzeby lokalnych samorządów i będzie dla nich kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej w codziennej pracy, oraz użytecznym narzędziem dla edukacji ekologicznej mieszkańców wsi.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej: http://www.fdpa.org.pl/ziemia-ginacym-i-podlegajacym-degradacji-zasobem-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich-v1.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://serwis.pap.com.pl/SP/img/20181011/31511934_2_crop_195x145_602d2c12_SP.jpg


(Centrum Prasowe PAP) / Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - MRiRW


POWIĄZANE

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostaną kolejne nabory wniosków o przyzn...

– Podstawą produkcji rolnej jest zdrowa, żyzna, bogata w materię organiczną gleb...

Zarząd KRIR w dniu 22 maja 2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie  in...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę