Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Zrównoważone rolnictwo dla polskich ziemniaków – co tak naprawdę oznacza?

29 czerwca 2020
Zrównoważone rolnictwo dla polskich ziemniaków – co tak naprawdę oznacza?

Od ponad trzech lat w PepsiCo wdrażany jest Program Zrównoważonego Rolnictwa. Jest on odpowiedzią na rosnące wymagania coraz bardziej świadomych konsumentów, zmieniający się dynamicznie klimat, a jednocześnie stanowi wyraz troski PepsiCo o naszą planetę.

 

Nasza firma pozyskuje płody rolne na całym świecie, które oprócz popularnych ziemniaków obejmują też kukurydzę, jabłka, pomarańcze, orzeszki ziemne, bataty, a nawet mleko. Program Zrównoważonego Rolnictwa ma na celu zapewnienie szerszego spojrzenia na otoczenie środowiskowe i społeczne współpracujących z nami gospodarstw oraz na odpowiednie i bezpieczne warunki pracy zatrudnionych w nich pracowników.

 

Program Zrównoważonego Rolnictwa opiera się na trzech filarach: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.


Filar środowiskowy uwzględnia między innymi:

 

- odpowiednie, bezpieczne i zgodne z prawem zarządzanie i użytkowanie substancjami agrochemicznymi,

- ograniczenie zużycia energii przez gospodarstwo, a w efekcie ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery,

- troskę o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach, w których funkcjonuje gospodarstwo,

- odpowiedzialne zarzadzanie odpadami,

- zapobieganie erozji gleby,

- odpowiedni dobór nawozów oraz stosowanie ich tylko wówczas, gdy to konieczne,

- ograniczanie zużycia wody, co ma szczególne znaczenie w Polsce dotkniętej deficytem zasobów wody.


Filar społeczny skupia się przede wszystkim na:

 

- bezpieczeństwie i higienie pracy, czyli trosce o warunki pracy i zdrowie pracowników, jak również mieszkańców gospodarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,

 

- warunkach zatrudnienia, obejmujących odpowiednie zarządzanie czasem pracy, zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia zgodnego z przepisami prawa, wypłatę należności za nadgodziny, a także zapewnienie wystarczającej ilości czasu na wypoczynek,

 

- łagodzeniu ewentualnego negatywnego wpływu gospodarstwa na miejsce, w którym funkcjonuje, budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną, zaangażowanie w jej sprawy i problemy, a w miarę możliwości angażowanie się w lokalne wydarzenia społeczne, przeciwdziałanie zagrożeniom i rozwiązywanie konfliktów,

 

- zagwarantowaniu zatrudnionym praw takich jak wolność zrzeszania, swoboda zatrudnienia, ochrona praw pracowniczych, ochrona przed dyskryminacją i molestowaniem, a także zagwarantowanie, że wiek osób zatrudnionych w gospodarstwie jest zgodny z wymogami prawa.


Filar ekonomiczny to w głównej mierze:

 

- zarządzanie gospodarstwem zgodnie z krótko- i długoterminowymi procesami planowania, a także zapewnienie podstawowej produktywności, wydajności i stabilności bieżącej działalności,

- maksymalizacja wydajności podczas zbiorów oraz ograniczanie strat na wszystkich etapach produkcji,

- jasne i zrozumiałe warunki komercyjne i produkcyjne umów z podwykonawcami, dostawcami oraz klientami

 

Wszystkie trzy filary łączą się w ramach obszarów obejmujących zrównoważony rozwój, sprawozdawczość oraz szkolenia.

 

W PepsiCo przez ostatnie 3 lata we współpracy z naszymi dostawcami ziemniaków przeszliśmy długą, a często i wyboistą drogę, aby jak najpełniej wdrożyć i stosować w praktyce zasady programu. Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki szkoleń grupowych i indywidualnych, ćwiczenia praktyczne oraz podkreślanie istotności wdrażanych zasad przy każdej wizycie w każdym gospodarstwie – to wszystko przełożyło się na ogromny sukces Programu Zrównoważonego Rolnictwa. Wspólne wysiłki wielu ludzi zostały poddane weryfikacji w ramach niezależnego audytu, który został przeprowadzony w listopadzie oraz grudniu 2019 przez Control Union – niezależną jednostkę certyfikująco-atestującą, która współpracuje z PepsiCo na całym świecie.

 

W efekcie audytu uzyskaliśmy atest potwierdzający, że ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony. W ten sposób Polska dołączyła do grona krajów, w których dzięki naszym staraniom udało się zmienić sposób myślenia rolników, tak by na pierwszym miejscu stawiali przyszłość kolejnych pokoleń oraz świata, który im pozostawimy. Jedną z największych zalet Programu jest fakt, że zasady w nim określone mają pośredni wpływ na inne uprawy prowadzone w gospodarstwach współpracujących z PepsiCo.

 

Do końca 2020 roku PepsiCo postawiło sobie cel, który polega na pozyskiwaniu wszystkich płodów rolnych na całym świecie pochodzących wyłącznie z upraw zrównoważonych. Trzymajmy kciuki, ponieważ wierzymy, że obrana przez nas droga jest tą właściwą.

 

Biuro prasowe PepsiCo


POWIĄZANE

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to już 44. polski produkt, który został wpisa...

Obecnie coraz częściej spotykamy się z oznaczeniami „bez GMO” lub „wolne od GMO”...

Temat grypy ptaków  na chwilę odszedł na boczny tor bowiem świat drobiarski skup...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę