aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zwiększono unijny cel dla użytkowania gruntów i leśnictwa,

15 marca 2023
Zwiększono unijny cel dla użytkowania gruntów i leśnictwa,

Parlament Europejski przegłosował nowe cele dla pochłaniaczy CO2 i tym samym, nowy unijny cel na 2030 rok ma zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla o 15%
Dla wszystkich państw Unii ustalono cele wiążące na poziomie krajowym na rok 2030
Ulepszono zarządzanie i monitorowanie, a kary za nieprzestrzeganie przepisów będą skuteczniejsze.

Zwiększono unijny cel dotyczący pochłaniaczy CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa, co zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w Unii w 2030 roku aż o 57% w porównaniu z rokiem 1990.

Parlament przyjął dziś 479 głosami za, przy 97 głosach przeciw i 43 głosach wstrzymujących się, zmianę rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Ma ona usprawnić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, dzięki czemu Unia Europejska stanie się do 2050 roku pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, rozporządzenie zwiększy też różnorodność biologiczną.

Cele unijne i krajowe mają do 2030 usprawnić biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla

Unijny cel na 2030 rok w zakresie pochłaniania netto gazów cieplarnianych w sektorze gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zostanie ustalony na poziomie 310 mln ton równoważnika CO2. Jest to o około 15% więcej niż obecnie. Dzięki temu nowemu unijnemu celowi zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych w Unii w 2030. Będą one wynosić nie 55%, a 57% mniej w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Wszystkie państwa członkowskie będą mieć wiążące na poziomie krajowym cele na 2030 rok w zakresie pochłaniania i emisji z tego sektora. Cele te będą oparte na ostatnich danych dotyczących poziomu pochłaniania i możliwościach dalszego pochłaniania. Obecne zasady będą obowiązywać do 2025 roku. Państwa Unii będą musiały pilnować, by emisje w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa nie przekroczyły ilości, która została pochłonięta. Od 2026 roku kraje Unii zamiast wiążących celów rocznych będą miały czteroletni budżet na lata 2026–2029.

Zarządzanie, elastyczność i monitorowanie

Państwa członkowskie, by osiągnąć swoje cele, mogą kupować lub sprzedawać jednostki usuwania. Taka wymiana może zachodzić między systemami przewidzianymi tym rozporządzeniem i rozporządzeniem dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego. Dzięki temu mechanizmowi państwa członkowskie będą otrzymywać rekompensatę w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak pożary lasów.

Lepiej będzie prowadzone monitorowanie, sprawozdawczość i weryfikacja emisji i pochłaniania. A to dzięki wykorzystaniu większej ilości danych geograficznych i teledetekcji, co pozwoli dokładniej śledzić postępy państw Unii w realizacji ich celów.

Jeżeli postępy krajów Unii nie będą wystarczające, będą one musiały podjąć działania naprawcze. Przewidziano również karę za nieprzestrzeganie przepisów: do celu państw na rok 2023 doda się 108% emisji gazów cieplarnianych powyżej ich budżetu na lata 2026–2029. Realizację celu Unii ma zapewniać Komisja. Najpóźniej sześć miesięcy po pierwszym globalnym podsumowaniu uzgodnionym na podstawie porozumienia paryskiego przedstawi ona sprawozdanie z postępów. W stosownych przypadkach Komisja podejmie działania następcze i przedstawi wnioski ustawodawcze.

Po głosowaniu sprawozdawca Ville Niinistö (Verts/ALE, FI) powiedział: „Przez ostatnich dziesięć lat pochłaniacze w Unii się zmniejszały. Dzięki temu rozporządzeniu sektor gruntów będzie miał swój udział w walce z kryzysem klimatycznym. Mamy teraz bardziej ambitny cel i zabezpieczenia, takie jak lepsze dane i surowsze wymogi dotyczące sprawozdawczości, większą przejrzystość, a także przegląd do 2025 roku. W tym akcie prawnym po raz pierwszy razem uwzględniono różnorodność biologiczną i kryzys klimatyczny, a państwa członkowskie będą musiały również wziąć pod uwagę zasadę nie czyń poważnych szkód”.

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

Informacje ogólne

Przegląd rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa stanowi część pakietu „Gotowi na 55 w 2030 roku”. Jest to plan Unii, który ma do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Taki cel zapisano w europejskim prawie klimatycznym.

oprac. redakcja ppr.pl na podst. źródło: PE


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę