BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

ZZR KORONA do Prezydenta Dudy: Zawetować ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym

18 lipca 2023
ZZR KORONA do Prezydenta Dudy: Zawetować ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym
W związku z uchwaloną przez Sejm i Senat ustawą z dnia 13 lipca 2023 r o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” zwrócił się do prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie ww. ustawy. Co budzi zastrzeżenia Związku? Otóż:
 

1.               Ustawa narusza zasadę ochrony danych osobowych  

Dodawany w ustawie o związkach zawodowych rolników art.8c ust.4 (i analogiczny dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych) przewiduje że organizacja związkowa do wniosku o wpis na listę ministra właściwego ds. rolnictwa, załącza listę członków z podziałem na województwa i powiaty, wraz z numerami PESEL, adresatami zamieszkania, deklaracje członkowskie lub inne dokumenty świadczące o przynależności związkowej.

Ponadto rolnik dokonuje wskazania odpisu poprzez wniosek do wójta, burmistrza, ujawniając de facto temu organowi (osobie), a nie apolitycznej strukturze skarbowej – swoje preferencje związkowe.

 

Te przepisy stanowią jaskrawe naruszenie art. 9 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który stanowi, że:  Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Ustawa nie zawiera żadnych gwarancji, iż imienne wykazy członków Związku oraz ich dane, nie trafią w sposób celowy lub na skutek wycieku do osób trzecich np. różnych instytucji kontrolnych. Niezależnie czy nastąpi wykorzystanie tych danych czy nie, sama świadomość, groźba wystąpienia takiego ryzyka, będzie wpływać na stanowiska organizacji, które staną się wówczas bardziej spolegliwe i nie będą reprezentować w sposób właściwy rolników i polskiego rolnictwa. Związki zaś, które będą chciały zachować pełną niezależność i swobodę, nie będą korzystały z tej formy dofinansowania, a tym samym będą w gorszej sytuacji finansowej wobec innych organizacji.

Zdaniem Związku, ww. przepisy naruszają art.51 ust.2 Konstytucji RP, Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym oraz zasadę demokratycznego państwa prawnego wynikającą z art.2 Konstytucji RP.

 2.               Ustawa została napisana pod konkretną organizację

Projekt ustawy sprawia wrażenie jakby został stworzony pod konkretne istniejące od dłuższego czasu organizacje rolnicze. Świadczy o tym m.in. dodany art.8b ust.1 uzrri ustanawiający 2 wymogi dla związków rolniczych tj wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego na co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego oraz posiadanie na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi 30. Takie szczegółowe określenie wieku, ilości struktur organizacyjnych (wojewódzkich, powiatowych) i liczby członków w tych strukturach nie jest przypadkowe oraz świadczy, że była napisana pod konkretną organizację. A zatem zamierzeniem ustawy jest finansowanie określonych organizacji z pieniędzy publicznych z założeniem dyskryminacji młodszych lub działających regionalnie. Naszym zdaniem to zaprzeczenie art.32 Konstytucji RP o równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji.

Zwracamy uwagę, że ustawa o związkach zawodowych rolników indywidualnych ustanawia celem rejestracji jedynie wymóg tylko 30 członków w całym kraju. Dla porównania w przypadku organizacji pożytku publicznego, jedynym kryterium dla dokonania odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych jest sam wpis w KRS. Zatem dlaczego w przypadku organizacji rolniczych stworzono inne regulacje (z wymogami członków, określonymi strukturami itd.)? 

W naszej ocenie wady tej ustawy są tak znaczące, że uzasadniają odmowę podpisu przez prezydenta RP - konkluduje Związek.


POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Według Fundacji Świętego Mikołaja prawdziwy Święty Mikołaj pomaga dzieciom każde...

Do niedzieli 26 listopada trwał Tydzień Kuchni Polskiej, specjalna akcja organiz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę