informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dotacje UE na agroturystykę

13 maja 2004

Agroturystyka w krajach Unii rozwija się od 25 lat. Dzisiaj jej dochody stanowią aż 15 % całego rynku turystycznego. Aby kraje członkowskie mogły poszczycić się takim wynikiem potrzebna była ciężka praca wielu rolników. Pierwszym etapem było odejście od produkcji rolniczej i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W krajach unijnych działalność pozarolniczą podjęło 40 % właścicieli gospodarstw rolnych.,z czego od 3 % -10 % gospodarstw ( w zależności od kraju i regionu ) zajęło się agroturystyką. Wiele z tych przedsięwzięć było dofinansowane z budżetu Unii i budżetów narodowych.

Szacuje się , że w Polsce jest już kilkanaście tysięcy małych obiektów noclegowych na wsi
( z czego 30 % mieści się w gospodarstwach rolnych). Zainteresowanie wypoczynkiem na wsi jest coraz większe, turyści oczekują coraz bardziej rozbudowanej oferty.

Obecne uregulowania prawne i podatkowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Przewiduje się także pomoc finansową na inwestycje turystyczne na wsi.
Powinno to zachęcić rolników do uzyskiwania dodatkowych dochodów poprzez świadczenie usług agroturystycznych i podejmowanie działalności związanej z turystyką wiejską.

Wsparcie agroturystyki przewidziane jest z funduszu strukturalnego- Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EFOiGR ). Z tego funduszu finansowany będzie Sektorowy Program Operacyjny – „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” i Działanie : „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”.

W ramach niniejszego Działania wspierane będą projekty dotyczące między innymi uruchomienia lub rozwoju w gospodarstwie rolnym dodatkowej działalności w zakresie agroturystyki i usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, rzemiosła, rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi.
Pomoc finansowa udzielana będzie w formie refundacji ( zwrotu ) części poniesionych przez
beneficjenta pomocy ( rolnika lub domownika ) kosztów kwalifikowanych projektu.
Dotacja przeznaczona będzie na :

- rozbudowę i adaptację istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie ( do 5 pokoi gościnnych, pomieszczeń wspólnych dla gości, łazienek i aneksów kuchennych);

- urządzania miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności agroturystycznej, a także zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych i rekreacyjnych;

- remontu, budowy lub adaptacji obiektów budowlanych;

- zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia;

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;

- koszty zakupu środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;

- zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
-koszty ogólne : planowania wstępnego, w tym przygotowania dokumentacji technicznej
i ekonomicznej projektu.

Wniosek o pomoc finansową składany będzie w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji projektu.


POWIĄZANE

Odkrywanie lokalnej kuchni jest bez wątpienia jednym z najprzyjemniejszych aspek...

W tym roku przypada 20. rocznica powstania Stowarzyszenia Roter Hahn (tłum. niem...

12 placówek agroturystycznych zostało we wtorek laureatami konkursu "Na wsi najl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę