Agrolok_280518

Komisja przyznała nagrody dla najbardziej ekologicznych przedsiębiorstw w Europie

22 czerwca 2010
Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec i Hiszpanii są tegorocznymi laureatami Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko. Zwycięzców ogłosił europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w ramach corocznego Zielonego Tygodnia w Brukseli. Nagrody są uznaniem dla ,,najlepszych z najlepszych" przedsiębiorstw, które już wygrały nagrody w konkursach krajowych.
Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: ,,Większa świadomość rzeczywistej i wrodzonej wartości środowiska pozwala nam na skuteczniejsze łączenie celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa konkurujące o Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko, wykazując wyraźnie swoje możliwości w zakresie innowacji i sens stosowania ekologicznych technologii i procesów z ekonomicznego punktu widzenia."
Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach europejskim przedsiębiorstwom, które wnoszą szczególny wkład w zrównoważony rozwój, poprzez łączenie innowacji, rentowności ekonomicznej, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej. Laureaci zostali wybrani spośród 141 zgłoszonych przedsiębiorstw pochodzących z 24 państw członkowskich i krajów kandydujących. Jest to największa liczba zgłoszeń od czasu pierwszej edycji Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko w 1987 r. Odzwierciedla to rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw kwestią zrównoważonego rozwoju i ich świadomość obecnych wyzwań w zakresie ochrony środowiska.
Przyznane nagrody:
Nagroda w dziedzinie zarządzania
Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom posiadającym wyróżniającą wizję strategiczną i systemy zarządzania umożliwiające ciągłe zwiększanie ich wkładu w zrównoważony rozwój.
Laureat: The Findus Group, Zjednoczone Królestwo
    * Projekt: 'Fish for life' (,,Ryby przez całe życie"): wspieranie zrównoważonego rybołówstwa.)
    * Program ,,Fish for Life" jest programem promującym długofalową zrównoważoną przyszłość żywności morskiej. Program był początkowo realizowany przez przedsiębiorstwo Young's Seafood, obecnie zaś jest on wdrażany w całej Europie przez firmę Findus, będącą jego spółką macierzystą.
    * Komentarz jury: Inicjatywa zapewnia punkt odniesienia w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania zasobami rybnymi, poprzez promowanie najlepszych praktyk i dzielenie się nimi zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Kładzie się przy tym nacisk na zaangażowanie pracowników i innych zainteresowanych stron.
    * www.findusgroup.com
Nagroda za produkt
Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które opracowały nowy produkt lub nową usługę wnoszące znaczny wkład w zrównoważony rozwój.
Laureat: EnergyICT, Belgia
    * Projekt: Wprowadzenie zaawansowanego systemu zarządzania energią EIServer(R) w brytyjskiej sieci Tesco.
    * Zaawansowany technologicznie system EIServer(R) łączy w sobie wszystkie istotne funkcje niezbędne do efektywnego zarządzania energią, umożliwiając sieci Tesco ograniczenie zużycia energii o 20 proc. we wszystkich sklepach na terenie Zjednoczonego Królestwa.
    * Komentarz jury: System monitorowania i kontroli energii jest stosowany przez dużego detalistę w celu osiągnięcia znacznego ograniczenia zużycia energii. Może on i powinien być stosowany przez innych.
    * www.energyict.com
Nagroda za proces
Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które opracowały i stosują nową technologię produkcji wnoszącą znaczny wkład w zrównoważony rozwój.
Laureat: Zenergy Power GmbH oraz Bültmann GmbH, Niemcy
    * Projekt: Ograniczenie zużycia energii o 50 proc. poprzez zastosowanie w metalurgii magnetycznego podgrzewania kęsów w oparciu o technologię nadprzewodnikową.
    * To zastosowanie technologii nadprzewodnikowej pozwala na znaczny wzrost efektywności energetycznej w jednym z najbardziej energochłonnych procesów przy wytwarzaniu metali. Osiąga się przy tym istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
    * Komentarz jury: Zastosowanie po raz pierwszy technologii nadprzewodnikowej w procesie metalurgicznym umożliwia podgrzewanie miedzianych i aluminiowych kęsów przy wykorzystaniu 50 proc. mniej energii, tym samym przyczyniając się do zwiększenia produktywności.
    * www.zenergypower.com; www.bueltmann.com
Nagroda w dziedzinie współpracy międzynarodowej
Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom, które stworzyły międzynarodowe partnerstwo służące wymianie wiedzy i technologii, prowadzącej do zrównoważonego wzrostu w krajach rozwijających się.
Laureat: Ferrovial, Hiszpania
    * Projekt: ,,Maji ni Uhai" (,,Woda to życie") - dostarczanie wody i zapewnianie warunków sanitarnych w regionie Serengeti w Tanzanii.
    * Projekt jest wynikiem innowacyjnej współpracy między grupą Ferrovial i organizacją pozarządową AMREF (African Medical and Research Foundation), służącej zwalczaniu ubóstwa poprzez zapewnianie dostępu do bezpiecznej wody pitnej 50 tys. mieszkańców regionu Serengeti w Tanzanii.
    * Komentarz jury: Zapewnianie dostępu do bezpiecznej wody pitnej mieszkańcom Tanzanii przyczynia się w znaczącym stopniu do podniesienia standardu życia, w szczególności kobiet i dzieci. Ta realizowana obecnie inicjatywa nadaje się do powielania i może wskazać, jak rozwiązać stały problem w pozostałych rozwijających się krajach.
    * www.ferrovial.com
Więcej informacji na temat Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
źródło: (C) Unia Europejska, 1995-2010,www.europa.eu; ChrońmyKlimat.pl
Instytut na rzecz Ekorozwoju,www.chronmyklimat.plPOWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę