aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Komunikat GIORiN

20 marca 2007
Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie wydawania pozwoleń na zastosowanie materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego, który nie został wytworzony z użyciem metod ekologicznych (tzw. materiału konwencjonalnego) wydawane jest na podstawie wniosku (wzór wniosku - kliknij tutaj), który należy złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przed wysiewem nasion albo posadzeniem sadzonek lub sadzeniaków. W przypadku złożenia wniosku po dokonanym siewie lub sadzeniu zezwolenie nie będzie wydane. Pozwolenie jest wydawane, jeżeli na rynku brak jest ekologicznego materiału siewnego danego gatunku rośliny. Informacja o dostępnych na rynku nasionach, materiale siewnym i wegetatywnym materiale rozmnożeniowym wyprodukowanym przy zastosowaniu metod ekologicznych jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (wykaz – kliknij tutaj). We wniosku o wydanie pozwolenia należy określić nazwę gatunku i odmiany, ilość nasion, sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek, której dotyczyć ma zezwolenie oraz planowany termin siewu lub sadzenia. Zezwolenie wydawane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie przepisów  ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271), tzn. takiego, który spełnia wymagania dla określonej kategorii (elitarny, kwalifikowany, standard, CAC). Kategoria materiału siewnego  powinna być wyszczególniona na etykiecie, którą ten materiał jest oznakowany. Informację o podmiotach uprawnionych do prowadzenia obrotu takim materiałem siewnym można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz w delegaturach i oddziałach wojewódzkich inspektoratów. Zezwolenie może być również wydawane dla materiału siewnego gatunków, które nie podlegają kwalifikacji. W takim przypadku podawanie nazwy odmiany nie jest obowiązkowe. Dotyczy to m.in. materiału siewnego i rozmnożeniowego:

a) roślin ozdobnych, zielarskich, przyprawowych i lekarskich,
b) niektórych gatunków roślin sadowniczych (np. aronii, borówki wysokiej,  winorośli),
c) niektórych gatunków roślin rolniczych (np: seradeli, gryki, prosa).

Nasiona i sadzonki tych gatunków mogą pochodzić z dowolnego źródła.

godnie z Częścią III ust. 44 pkt 2 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), za wydanie pozwolenia pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 82 zł, którą należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 lub przelewem na konto Urzędu m. st. Warszawy – dla dzielnicy Śródmieście
nr: 45 1240 1066 1111 0010 0317 1881.

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia. Na żądanie wnioskodawcy dowód zapłaty zostanie zwrócony. 

Wszelkie informacje o przepisach, procedurach i zasadach obowiązujących przy wydawaniu pozwoleń na zastosowanie materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym można uzyskać w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod numerami telefonów: 022 623 26 17, 022 623 24 46. 

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę