aaa_TSW_2023
CTR_2023

Lasy – w Polsce i Unii

14 maja 2003

Polskie lasy, w przeciwieństwie do lasów w Unii Europejskiej, są państwowe i powszechnie dostępne. Skarb Państwa jest właścicielem 80 proc. z nich. Ale nawet prywatni właściciele, do których należy 1,3 mln ha nie wystawiają tabliczek z zakazem wstępu jak w Niemczech czy Austrii.

Zasobność polskich lasów należy do największych w Europie.  Zasoby ciągle rosną, a tendencja jest korzystna –  powiedział Jerzy Gapanowicz z Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. Polacy wycinają rocznie około 55 proc. tego, co przyrasta, a np. Skandynawowie – aż 85 proc. 

W Polsce planuje się podnieść stopień zalesienia do roku 2025 do 30 proc., a do roku 2050 – do 33 proc. Obecnie współczynnik ten wynosi 29.  Wyższy jest w Niemczech i w Austrii, a niższy – np. w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji.

Krajowy Program Zwiększania Lesistości przewiduje zalesienie do roku 2020 – 700 tys. ha. Będą dominowały zalesiania gruntów prywatnych, gdyż lasy państwowe wykorzystały na zalesienie grunt przekazywany przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa –  powiedział Gapanowicz.

Polska, przystępując do Unii, spodziewa się unijnych pieniędzy na wsparcie zalesiania gruntów prywatnych. Ze wstępnych szacunków wynika, że rocznie zalesionych ma być 15 tys. ha obecnych terenów rolnych. Rolnicy przez kilkanaście lat otrzymywaliby równowartość utraconych dochodów z rolnictwa. Rząd opracowuje ustawę, która określiłaby sposób finansowania zalesiania gruntów prywatnych.

W większości państw wchodzących do Unii Europejskiej (lasy czeskie i słowackie zostały w znacznej części sprywatyzowane) dominują lasy państwowe, a na te Unia nie przeznacza swoich funduszy.

Polskie lasy od lasów innych państw europejskich odróżnia z jednej strony ich bioróżnorodność i naturalność, a z drugiej przystosowanie dla turystów: ścieżki, szlaki, izby turystyczne – wylicza rzecznik Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe Waldemar Tomkiewicz. – W polskich lasach jest to, czego w UE już nie ma; ogromna różnorodność wszystkiego: drzew, roślin, motyli oraz  niedźwiedzie, żaby, wilki – dodał Tomkiewicz.

Główny Konserwator Przyrody prof. Ewa Symonides wymienia lasy śródpolne, oczka śródpolne, torfowiska. Mamy 60 typów naturalnych zbiorowisk leśnych o najbardziej zróżnicowanym składzie gatunkowym w Europie; mamy 350 bizonów w samej Puszczy Białowieskiej, ptaki – powiedziała Symonides.

Po przystąpieniu do UE kilkanaście procent powierzchni Polski zostanie objętych ochroną w ramach unijnego programu "Natura 2000" dotyczącego europejskiej sieci obszarów najcenniejszych przyrodniczo. 

Prócz 22 parków narodowych, 72 parków krajobrazowych i ponad 500 rezerwatów przyrody ochroną zostaną objęte bogate przyrodniczo doliny, fragmenty rzek i terenów rolnych. Lista tych obszarów jest przygotowywana w Ministerstwie Środowiska.


POWIĄZANE

Głównym organizatorem konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” jest Cent...

W handlu detalicznym ceny miodu utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłoro...

Polscy rolnicy mogą już skorzystać z “zielonych pożyczek” z oprocentowaniem 0 pr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę