aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Można uzyskać 45-proc. dopłatę na kolektor słoneczny

17 sierpnia 2010
Z 45-procentowej dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody mogą skorzystać indywidualni właściciele domów oraz wspólnoty mieszkaniowe niepodłączone do sieci ciepłowniczej.

Nowe możliwości otrzymania dofinansowania powstały po tym, jak Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarł z sześcioma bankami  umowy uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dzięki temu osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie-podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW oferuje 45-proc. dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.

Jak poinformowano, kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW. Środki z kredytu z dotacją wypłacane będą bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/mkw. powierzchni całkowitej kolektora.

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją – podkreślono w informacji na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

- sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,

- zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza,

- montażu zestawu.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

- sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub

- europejskim certyfikatem na znak SOLAR KEYMARK nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż pięć lat, licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, to również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

Po podpisaniu umowy kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy banku z NFOŚiGW i zrealizowaniu przedsięwzięcia kredytobiorca występuje do banku o wypłacenie dotacji przez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu, potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego tożsamego z efektem rzeczowym.

Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

Ważne
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć zakupione kolektory słoneczne, lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych)

Podstawa prawna
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę