aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Perspektywy dla biomasy - Wspólna debata regionalna

14 lipca 2009
Wprowadzenie

   Biomasa w różnych postaciami towarzyszyła człowiekowi niemal od zarania istnienia cywilizacji ziemskiej. Współtworzyła bowiem otaczający go krajobraz, tym samym środowisko naturalne.                        
   Systematyczny rozwój techniki sprawił, iż rozpoczęto jej stopniowe zagospodarowywanie. Najpierw pozyskiwano materiał budowlany, opał, później nawóz. Aktualnie możliwości przetwarzania są już znacznie większe. Równolegle wzrasta zapotrzebowanie na wszelkiego typu nośniki energii, której biomasa jest de facto najbardziej zasobnym źródłem.

       


   Światowy przyrost naturalny, wyższe standardy życia, postępująca urbanizacja i uprzemysłowienie  implikują zjawisko degradacji ekosysystemu. Paliwa kopalne w tym węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny stanowią pierwotne nośniki energii. Podczas ich spalania atmosferę nasycają duże ilości zanieczyszczeń. Zachodzi nagląca wręcz konieczność wypracowania nowych, perspektywicznych rozwiązań systemowych.
   Mając na uwadze doniosłość występujące problemu, Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie z Izbą Rzeczoznawców oraz Ośrodkiem Rzeczoznawstwa SEP, zorganizowali w podbydgoskim Tryszczynie konferencję noszącą tytuł „Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz biopaliw – szansą dla regionu” w ramach projektu programu rządowego: „Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne”.                                                                                         
   Zgromadziła naukowców, praktyków sektora energetycznego, samorządowców, przede wszystkim jednak rolników.
   Patronat honorowy nad „forum” sprawował Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
   Okolicznościowe listy, wyrażający poparcie dla zainicjowanej debaty, ponadto życzenia owocnych obrad, przesłali na ręce uczestników: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść dokumentów przekazano adresatom w pełnym brzmieniu.
            
Przebieg obrad

   Witając przybyłych uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Tadeusz Szczepański, Prezes Zarządu SEP O / Bydgoski, poczem wygłosił referat, wprowadzający do całokształtu problematyki.
   Segment plenarny obrad zapełniły obszernie ilustrowane wystąpienia głównie przedstawicieli środowisk naukowych: prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Chmielewski (Politechnika Warszawska jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej Konferencji): „Przyszłość energetyczna Polski i Świata” oraz „Oczyszczanie i wzbogacanie biogazu”; prof. dr hab. inż. Jan Mikolajczak (Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy): „Wykorzystanie kukurydzy do produkcji biogazu”; inż. Janusz Usidus, inż. Kazimierz Chrzanowski (Oddział Zamojski SEP): „Możliwości budowy elektrowni, elektrogazowni i gazowni metanowych w skali przemysłowej”, „Produkcja energii elektrycznej i cieplnej oraz biopaliw z biomasy”.
   Głos zabierali także przedstawiciele instytucji, mających wpływ na kreowanie regionalnej polityki energetycznej, którzy omówili szersze spektrum zagadnienia dostrzegane z perspektywy działania macierzystego urzędu. Wymienić należy tutaj: Edwarda Reszkowskiego, Dyrektora Departamentu Środowiska i Geologii w Urzędzie Marszałkowskim; Emilię Kawkę–Patek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Jarosława Wiśniewskiego, Naczelnika Wydziału Energii Odnawialnej i Biopaliw w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   Niezależnie szereg istotnych spostrzeżeń natury praktycznej mieli do przekazania właściciele lub reprezentanci podmiotów gospodarczych sektora energetycznego (sponsorzy), dla których konferencja miała wymiar nie tylko edukacyjny, lecz głównie promocyjny.
   Wypowiedziom mówców towarzyszyła otwarta, częstokroć polemiczna dyskusja, w trakcie której nie tylko zadawano pytania, lecz formułowano konkretne propozycje rozwiązania określonych problemów. Jednym z występujących był Sebastian Filipek Kaźmierczak, Podsekretarz Stanu w Resorcie Rolnictwa za kadencji Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Objaśnień udzielali sami prelegenci. Na zakończenie wyrażono zbieżny pogląd odnośnie celowości zwoływania tego typu Konferencji. Pierwsi zainteresowani wyrazili już akces do podjęcia czynności organizacyjnych.

Zakończenie  

   Istotnym elementem marketingowym, wzbogacającym obszerny program Forum, były prezentacje różnego typu wyrobów, tudzież usług oferowanych przez czołowe podmioty branży energetycznej, a więc: Bayer CropScience, Elektromontaż – Lublin, AGIMIX Polska, NGV AUTOGAS Kraków, UNISERV Budownictwo Przemysłowe, Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.                                                                                        
   Element publikacyjny stanowiło natomiast wydanie biuletynu konferencyjnego, opracowanego dzięki staraniom operatora wykonawczego czyli Kujawsko Pomorskiego Centrum Organizacji Imprez w Bydgoszczy. Obszerną relację fotograficzną zamieszcza strona internetowa www.coi.com.pl .  

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę