Polska musi wydać 22-50 mln euro na ochronę środowiska

17 czerwca 2003

W okresie najbliższych 10 lat Polska będzie musiała wydać 22-50 mln euro (1,2-2,7 proc. PKB) rocznie po to, by wywiązać się z warunków przyjęcia do UE w zakresie ochrony środowiska – stwierdziła Organizacja ds. Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) w raporcie opublikowanym w poniedziałek-16 czerwca br.

Proces akcesji do UE zaowocował przyjęciem szeregu rozwiązań ustawodawczych w zakresie ochrony środowiska i zmniejszenia poziomu emisji trujących substancji – napisano w raporcie. Mimo postępu dokonanego w ostatnich 10 lat, droga Polski do zrównania ze standardami UE będzie długa i wymagać będzie dużych nakładów.

Za priorytetowe dziedziny działania dla rządu OECD uznaje zapobieganie skażeniom, poprawę jakości systemów oczyszczania ścieków, lepszą gospodarkę odpadami, zachowanie bogactwa środowiska naturalnego, konserwacja krajobrazu i ochrona klimatu.

Ogółem raport OECD ("OECD Environmental Review of Poland") zawiera 46 zaleceń z różnych dziedzin, dotyczących zarówno instrumentów polityki ekonomicznej, jak też kroków niezbędnych do tego, by Polska wywiązała się z międzynarodowych zobowiązań.

"Polsce udało się znacznie zmniejszyć emisję trujących związków chemicznych roznoszonych w powietrzu, takich jak dwutlenek siarki i tlenek azotu (odpowiednio o 53 i 35 proc.), ale nadal jest wiele do zrobienia. Stężenie emisji najbardziej szkodliwych związków w powietrzu w przeliczeniu na jednostkę PKB jest w Polsce jedno z najwyższych w krajach OECD. Powodem jest m.in. subsydiowanie wydobycia węgla i podwojenie się ruchu kołowego na drogach w ostatnim dziesięcioleciu" - napisano w raporcie.

"Polska powinna zakończyć prace i wprowadzić w życie narodową strategię ochrony powietrza, nadal zabiegać o zmniejszenie emisji dwutlenku siarki i tlenku azotu i w większym zakresie uwzględniać interes ochrony środowiska w polityce energetycznej" - ocenili autorzy raportu.

Dokument odnotowuje postęp dokonany przez Polskę jeśli chodzi o zapewnienie mieszkańcom miast i wsi dostępu wody i budowę systemu ścieków. Wymienia w tym kontekście instalowanie liczników na wodę, zmniejszenie zakresu wycieków, wprowadzenie opłat za wiercenie ujść wodnych i odprowadzanie ścieków. Równocześnie jakość wody powierzchniowej raport uznaje za niezadowalającą.

Duże inwestycje w zakłady oczyszczania wody nie przełożyły się na poprawę jakości wody powierzchniowej. Nowe duże inwestycje w rozwój infrastruktury zasobów wodnych są konieczne po to, by zarówno dostawy wody, jak i odprowadzanie ścieków było zgodne z unijnymi dyrektywami – zauważono.

Duże zaległości dostrzegają autorzy raportu w zakresie utylizacji odpadów wtórnych przez władze miejskie. Obecnie jest to ok. 5 proc. Wysypiska nie spełniają wymaganych standardów. Zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska są wysypiska dzikie. OECD radzi Polsce opracowanie narodowego planu utylizacji odpadów i budowę zakładów finansowanych wspólnie przez kapitał państwowy i prywatny.

Niewątpliwe bogactwo środowiska, którym szczyci się Polska, może zostać zagrożone, ponieważ UE zachęca do dużych projektów infrastrukturalnych i intensyfikację produkcji rolnych. Z tego powodu już teraz należy myśleć o tym, jak ustrzec się przed wynikającymi stąd niebezpieczeństwami – ostrzegają autorzy raportu.


POWIĄZANE

We wtorek 13 marca zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdza obecnie poprawność kontroli żywności e...

Powstała Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego, przy Krajowej Izbie Gospodarczej....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę