aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Projekt ustawy o OZE

3 grudnia 2015
Ministerstwo Gospodarki  12 listopada przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument  ten został  również skierowany do konsultacji z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Celem projektowanej ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskie oraz
kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Ponadto wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych
w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych  źródeł   energii, tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnych źródeł energii i zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości
z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Cele te  zgodnie z projektem ustawy mają zostać  jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki osiągnięte dzięki wprowadzeniu specjalnych mechanizmów dotyczących generacji i obrotu energią z OZE np: wprowadzenie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej, dodatkowe zachęty rozwoju odnawialnych źródeł energii, uproszczenie zasad wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad monitorowania cen energii, ora wprowadzenie systemu aukcyjnego

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Konsultacje On-Line: http://www.konsultacje.gov.pl/node/3246POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę