aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Promocja zielonej energii

18 grudnia 2003

Pomoc publiczna dla producentów energii ze źródeł odnawialnych oraz dopłaty do ceny końcowej dla producentów to mechanizmy ekonomiczne przewidziane w projekcie ustawy, nad którym trwają prace w Ministerstwie Środowiska.

Projekt ustawy przewiduje, że do końca 2015 r. będzie obowiązywać zerowa stawka celna na urządzenia i wyposażenie niezbędne w instalacjach produkujących energię ze źródeł odnawialnych przez minimum 2,5 tys. godzin w roku (pod warunkiem że nie produkuje się ich w Polsce). Projekt dopuszcza też pomoc publiczną, aby zwiększyć udział pochodzącego ze źródeł odnawialnych prądu i ciepła produkowanego w Polsce.

Pomoc do 50 proc. kosztów inwestycji można będzie uzyskać na budowę instalacji pozyskiwania wód geotermalnych, elektrowni wiatrowych oraz elektrowni wodnych, a nawet do 75 proc. na budowę instalacji wytwarzania ciepła. Do 30 proc. kosztów inwestycji można uzyskać, budując przyłącza niezbędne do odbioru i przesyłu zielonej energii.

Do końca 2015 r. mają również obowiązywać niższe 5-proc. stawki za udostępnianie informacji geologicznej dotyczącej otworów wiertniczych z wodami termalnymi, a opłata koncesyjna za poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych wyniesie 500 zł za 1 km kwadratowy. Te wszystkie rodzaje wsparcia można będzie wykorzystać przy pozyskiwaniu energii z biomasy, płynącej wody oraz energii spadku wody wypływającej z naturalnych lub sztucznych zbiorników wody, energii wiatru, geotermalnej, promieniowania słonecznego oraz energii fal, prądów i pływów morskich. Na pomoc publiczną mogliby też liczyć ci, którzy wykorzystują metan pochodzący z kopalń węgla kamiennego i ropy naftowej, budujący pasywne systemy grzewcze w budynkach oraz pompy wykorzystujące ciepło ziemi lub z otoczenia.

Dla zniwelowania różnicy pomiędzy średnią ceną energii a ceną zielonej energii będą stosowane m.in. dopłaty dla producentów do ceny końcowej energii w 5 kolejnych latach, licząc od daty rozpoczęcia działalności (dopłaty wyniosą od 40 do 100 proc. różnicy między średnimi cenami tych rodzajów energii). Środki na dopłaty mają obciążyć producentów prądu i ciepła z paliw konwencjonalnych (m.in. z węgla kamiennego, gazu ziemnego). Inny instrument ekonomiczny to m.in. odpisy od opłat za korzystanie ze środowiska dla przemysłowych odbiorców prądu lub ciepła. Mechanizmy te mają obowiązywać do końca 2010 r. lub do czasu wprowadzenia systemu tzw. zielonych certyfikatów, potwierdzających, że dana ilość energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę