aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w I półroczu 2005 roku

9 sierpnia 2005
3139 nowych producentów, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku, zgłosiło IJHARS podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. 3112 producentów zadeklarowało zamiar prowadzenia produkcji rolnej metodami ekologicznym, natomiast 27 producentów zamierza podjąć działalność w zakresie przetwórstwa.

Na podstawie wykazów producentów w rolnictwie ekologicznym przekazanych do Głównego Inspektora JHARS przez upoważnione jednostki certyfikujące obliczono, że w 2004 roku było 3760 producentów prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi oraz 55 przetwórców.

Porównując liczbę zgłoszeń złożonych przez producentów rolnych w WIJHARS oraz liczbę producentów w wykazach za rok 2004 można stwierdzić, że rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce odbywa się w sposób bardzo dynamiczny. Świadczy o tym fakt, że w pierwszym półroczu br. w stosunku do roku ubiegłego nastąpił 83 % wzrost liczby producentów rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Największą liczbę zgłoszeń w zakresie ekologicznej produkcji rolnej w pierwszym półroczu 2005 r. odnotowano w następujących województwach:

• podkarpackim - 409 nowych zgłoszeń,

• małopolskim - 399 nowych zgłoszeń,

• mazowieckim - 388 nowych zgłoszeń,

• lubelskim - 366 nowych zgłoszeń.

Powyższe dane odnośnie nowych zgłoszeń świadczą o tym, że w wymienionych województwach nie słabnie zainteresowanie produkcją metodami ekologicznymi w stosunku do roku poprzedniego.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym w województwach: wielkopolskim, lubuskim, podlaskim, pomorskim i zachodnio – pomorskim. W pierwszym półroczu 2005 r. liczba nowych zgłoszeń złożonych w tych wojewódzkich inspektoratach JHARS przekroczyła liczbę producentów 2004 r. Poniższa tabela podaje liczbę nowych producentów, którzy złożyli zgłoszenia w I półroczu 2004 r. i liczbę producentów skontrolowanych w 2004 r.

województwo wielkopolskie lubuskie podlaskie pomorskie   zach-pom
2005 rok 123 109 264 104 187
2004 rok 70  66 207 86 176

Tabela 1. Liczba producentów zamierzających podjąć produkcję metodami ekologicznymi w I półroczu 2005 r. i prowadzący taką produkcję w 2004 r.

 

Pod względem wielkości powierzchni gospodarstw, jakie deklarują producenci w zgłoszeniach złożonych w I półroczu 2005 r. przeważają gospodarstwa małe, tzn. do 5 ha. Ich liczba nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2004 i stanowi blisko 25% wszystkich gospodarstw.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę powierzchni gospodarstw deklarowane przez producentów w pierwszym półroczu br. oraz użytki rolne, na których prowadzona była produkcja metodami ekologicznymi w 2004 r.

Liczba producentów w poszczególnych grupach powierzchni użytków rolnych (ha)
do 5 ha 5 – 10 ha 10 - 20 ha 20 - 50 ha  50 - 100 ha   pow. 100 ha suma
699 962 1009 668 247 175 3760

Tabela 2. Liczba i struktura powierzchni upraw ekologicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. Uwaga: przedziały wielkości powierzchni odnoszą się do powierzchni użytków rolnych w ramach danego gospodarstwa.

Liczba zgłoszeń producentów w poszczególnych grupach powierzchni gospodarstw (ha)
do 5 ha  5 - 10 ha 10 – 20 ha  20 – 50 ha 50 -100 ha   pow. 100 ha   suma
781  746  669  522  224  170 3112

Tabela 3. Liczba i struktura powierzchni gospodarstw wg zgłoszeń producentów w I półroczu 2005 r. Uwaga: przedziały wielkości powierzchni odnoszą się do powierzchni całego gospodarstwa.

Powyższe wstępne informacje należy uzupełnić następującym komentarzem:

  • Dane dotyczące liczby producentów za okres pierwszego półrocza 2005 r. wynikają z liczby „Zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym” złożonych przez producentów w poszczególnych wojewódzkich inspektoratach Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Liczba ta wyraża zamiar podjęcia przez producentów działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Informacja o ostatecznej liczbie tych producentów będzie znana dopiero po przeprowadzeniu w tym roku kontroli tych producentów przez inspektorów upoważnionych jednostek certyfikujących.
  • Dane dotyczące powierzchni upraw ekologicznych za 2004 r. odnoszą się do powierzchni użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi w ramach danego gospodarstwa wykazana w sprawozdaniach upoważnionych jednostek certyfikujących z ich działalności za rok 2004. Dane dotyczące wielkości powierzchni upraw ekologicznych za I półrocze 2005 r. deklarowane przez producentów w „Zgłoszeniach działalności w rolnictwie ekologicznym” odnoszą się do całkowitej powierzchni gospodarstw. Ulegną one zmianie po tegorocznych kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione jednostki u tych producentów. Zweryfikowana liczba producentów prowadzących produkcję metodami ekologicznymi oraz wielkości powierzchni upraw ekologicznych zostaną przekazane Głównemu Inspektorowi JHARS, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898), przez upoważnione jednostki certyfikujące do dnia 31 stycznia 2006 r.

POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę